Katrinelund brænder.

Katrinelund blev som alle de andre gårde i Fodby, købt til arvefæste under Fodbygaard i 1795. Det var Ole Olsen som på denne måde købte den fri.

Han var gift med Kirsten Poulsdatter 4 børn og havde et plejebarn fra opfostringshuset.

Ole Olsen sælger gården til Godsforvalter Møller, som sælger den videre til Knud Lund. Men da denne dør ægtede enken Hans Lund. Men da denne også dør tidligt har enken gården indtil 1891 vor sønnen Hans Lund overtager gården. Denne dør i år 1900 og gården overtages af hans svoger Peder Hansen og dennes hustru Hansine Hansen. I 1910 dør Peder hansen og enken overtager gården , det er hende der har gården, da den brænder. Den er dog forpagtet ud til Lerche og hans hustru.

Gården brænder sidst August 1921, og det er en lynbrænd. Ved 16.30-tiden drog et heftigt uvejrover egnen, med torden og hagl. Nedslaget fandt sted i den østre længe, en lade. Der gik straks ild i stråtaget, hvorpå det bredte sig til udbygninger, staldbygninger og stuehuset. En tid var der fare for at ilden ville brede sig til en hus nær gården , men heldigvis vendte vinden så de slap med skrækken.

På gården var der kun en ung pige hjemme og den første der bemærkede branden var en ung mand brandmand der var ansat i Københavns brandvæsen, men var på besøg i Fodby. Han sprang straks ind i stalden, og redede de fleste dyr der stod på stald. Naboerne var for øvrigt kort tid efter på stedet og hjalp til. Herved lykkedes det at redde det meste indbo ud i haven.

Der indebrændte en ung tyr og en 2 års hoppe. Desuden brændte al den høstede sæd og et tærskeværk samt en automobil. Sprøgterne fra Fodby og Næstved var mødt, og i fællesskab blev der sprøjtet store mængder vand på det store bål.

Gården bestod af ældre, godt vedligeholdte bygninger, forpagtet af Lerche. Denne og hans hustru var på besøg på Lolland og var på vej hjem, da branden opstod. De brændte til langt ud på natten, og kunne ses helt fra Næstved.

næstved tidende 1921

 

Brandtaksation Cathrinelund Fodby

 

Vi undertegnede sognevurderingsmænd har i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Cathrinelund Gård

Fodby Sogn, Fodby By, under Fodby Gårds Gods, fors. Nr. 9

matrikel 8. 13a hos arvefæster forvalter Lunds enke i Fodby.

D.

Stald og lade bygning i syd, 15 fag var forhen assureret for 750Rdl., som nu udgår da nu bygningen er helt færdig, er inddelt i 15 fag af nyt og gammelt materiale, opført på det samme sted som det gamle sted, længden er 36 alen 21/24del, dybden 13 alen 14/24del, højden 3 alen 16/24del, og opført af ege bindingsværk uden ege fod, fyrre overtømmer, fyrre skillerums tømmer, stråtag, muret af brændte sten og sammenbygget med de 2 andre udlænger, 1 port med fornødent beslag, 3 døre og karme med fornødent beslag, 3 døre uden karm, med beslag, 1 og ½ fag vinduer af træ, 2 fag jernvinduer, inddelt fra vest, 6 fag til kostald, hø lade, fåre hus, svinehus avnhus og fodergang af beton, og krybber af beton, nyt loft over de 6 fag af brædder, 2 fag gennemkørselsport, 2 fag lade, 3 fag lo, 2 fag lade, denne bygning er ny vurderes således;

6 fag -- 90Rdl. Er 540Rdl.

9 fag -- 70Rdl. Er 630Rdl.

1170Rdl.

E.

Stald længe i vest og mælkestue 17 fag, var forhen assureret for 1030 som nu udgår, på grund af 1 fag som er bygget til længen i syd, hele indholdet af de 15 fag er nedbrudt og er af ganske nyt opført over det hele indvendig, ege tømmer og stråtaget er urørt, ege undertømmer gammelt, fyrre overtømmer ligeledes, skillerumstømmer af nyt og gammelt, murede vægge med brændte sten i begge sider, hele længden med mælkestuen med på 18 fag udgør, 44 alen 18/24del, dybden på 16 fag er 10 alen 16/24del, højden 3 alen 18/24del, 1 muret overgavl i syd af ½ stens tykkelse, med 2 piller, 4 jernvinduer, 5 træ vinduer, 1 vognport, 8 døre, 3 lemme, indrettet fra syd, 3 fag til kostald og fodergang af beton, og loft af brædder, 7 fag hestestald og fodergang med bræddeloft, 2 fag tørve og brændehus uden loft, 2 fag vognremisse uden loft, 2 fag mælkestue med bræddeloft, og gulv af fliser, 4 alen langt, denne bygning blev vurderet således som nybygning og ***

12 fag ad 80Rdl.                      960Rdl.

4 fag ad 60rdl.                         240Rdl.

Mælkestue 2 fag ad 65Rdl.      130Rdl.

                                               1330Rdl.

C.

Ladebygnng i øst 18 fag var forhen assureret for 1080Rdl. Som nu udgår, formedelst forandringer og 1 fag som er bygget til den sydlige ende på 3 alen, som nu udgør 19 fag en del af indholdet er nedrevet og opført af nyt igen, det udvendige ege tømmer og fyrre overtømmer gammelt, skillerumstømmer er nyt og gammelt, dels murede af brændte sten dels klinede vægge, hele længden på de 19 fag, 48 alen 10/24del, dybden 10 alen 12/24del, højden 3 alen 21/24del, en muret overgavl i syd af ½ stens tykkelse med 2 piller, en bræddegavl i den nordre ende, 1 fag vinduer, 6 døre, 5 lemme.

Indrettet fra syd, 10 fag lade, 3 fag lo, 2 fag lade, 1 fag gang, latrin, 3 fag tørvehus med bræddeloft, denne bygning blev vurderet således, som nybygning og til forsik.

19 fag ad 60Rdl. 1140Rdl.

A.

Stuehus i nord er ved denne lejlighed ikke omassureret så afbenyttes den således fra øst, gæsteværelse, sal, kammer, gang, kammer, dagligstue, soveværelse, køkken, spisekammer, bryggers, pigekammer, uforandret

1800Rdl.

H.

Hus i syd for gården svinehus, rullestue. 120Rdl.

F.

Plankeværk står for            20Rdl.

Pumpeværk for                  30Rdl.

Hele forsikringen udgør     5610Rdl.

Nærmeste nabo er fors. Nr. 15 i 1 alen 11/24del afstand, afstanden imellem A og B er 2 alen B og D sammenbygget. B og E ligeledes, E og A ligeledes, imellem H og D er en afstand af 23 og ½ alen. Denne forretning har vi foretaget efter samvittighed og således at vi som retskafne mænd tør bekræfte sammen med vor ed.

Fodby den 28de August 1872

P, Nielsen                           Niels Hansen

Formand                             Taksationsmand

Modtaget for forretningen            1Rdl. 2 mark

For beskrivelsen                                      3 mark

Og til branddirektøren                   1Rdl.

For indtegningen stempelafgift     1 mark

i alt                                                 3Rdl. P. Nielsen

  john larsen akavalie online brantakatationer

 

Kærsgård Toftegårdsvej 8

Matrikel 17

Efter Frede Lunds papirer, samt arkivalier online

Gården var i sin tid arvefæste under Fodbygård, og ligge nu uden for byen udflyttet sammen med de andre gårde i 1790-erne. Gården har haft mange fæstere og ejere, hvorfor ved jeg ikke, men det er lige som om de ikke kan få det til at hænge sammen.  I 1787 er det Christian Larsen født 1748 i Fodby og hans hustru Dorthe Pedersdatter født 1746 i Fodby. Han får Arvefæsteskøde på ejendommen i 1798.

De får 8 børn 2 dør tidligt

Karen Christiansdatter født 1777, gift med husmand Niels Pedersen Skraverup.

Peder Christiansen født 1777, gift med Mette Pedersdatter Husmand i Fodby.

Marie Christiansdatter født 1781, gift med husmand Peder Pedersen Skraverup.

Kristen Christiansen født 1783, død 1783.

Margrethe Christiansdatter født 1784, gift men Indsidder Jens Christensen Fodby.

Hans Christiansen født 1787, gift med Inger Larsen husmand i Skraverup.

Maren Christiansdatter født 1789, gift med Væver Peder Larsen Stenbæksholm

Lars Christiansen født 1791, død 1792.

I 1810 overdrager Christen Larsen gården til Jens Christensen fra Roholte sogn. Han var skytte på Lindersvold, der hørte under Gavnø. Han var gift med Anna Chathrine Christensen. Men han kan ikke have været der længe for i 1812 er han ansat på Rønnebæksholm gods som skytte og får et barn der.

1814 overdrages fæstet til Anders Rasmussen, han var møller på Rettestrup mølle og kommer fra Lyngbygård i Jylland.

1824 får Ole Olsen fra vester Egesborg fæstet. Født 1792, gift med Bodil Nielsdatter født 1805. Begge i Vester Egesborg. De får en søn i Fodby Niels Olsen født i 1824. De rejser hjem til Vester Egesborg igen og i 1834 har Peder Nielsen gården, han er gift med Johanne Ingvorsdatter.

De han 3 børn Karen Pedersdatter, Niels Pedersen født 1834 og Ane Lisbeth Pedersdatter født 1838 de to sidste født i Fodby. Ved ikke mere om dem de rejser ret hurtigt igen, og gården købes med skøde af Rasmus Henrik Hopner et sted mellem 1839 og 1842. For gården købes af Hans Hansen i 1843. Han er født i Svendborg Amt Lunde. Han havde en Arvefæster gård i Fyrendal sammen med sin kone Maren Hansdatter der også er født 1811 Tvede i Svendborg Amt af. De er gift i Tvede sogn, hvor deres første barn også er født, Hans Christian Hansen født 28 december 1833. Hans Hansen og konen er kommer til Fodby via Hyllested og Fyrendal.

Han er en af de personer som har haft gården længst. Fra 1843 til 30 november 1870 hvor hans søn Jens Hansen overtager gården. Hans kone Maren Hansdatter dør i 1863 den 15 august. Ægtemanden sidder herefter i uskiftet bo, og hun efterlader sig af børn,

Hans Chr. Hansen født 1833 Tvede Svendborg, gift med Mette Nielsdatter og har en gård i Menstrup.

Lars Hansen født Hyllested 1836, ved ikke hvad der bliver af ham. 

Rasmus Hansen født 1839 Hyllested, bliver gift med Ane Margrethe Jensen født på Skovgård Fodby. Han overtager sviger faders gård, Skovgård Skolevej.

Jens Hansen overtager gården hjemme er født i Fyrendal 1841. Gift med Maren Kirstine Jensen født på Dyremosegård 1848.

Niels Hansen født Fodby 1850, ved heller ikke hvad der bliver af ham.

Faderen Hans Hansen bliver herefter aftægtsmand i et hus i Fodby og dør 27 februar 1886. Sønnen driver gården indtil sin død i januar 1901 hvor hustruen Maren Kirstine Jensen, sælger gården til H. O. Hansen i december1901.

Udlægsskøde.

Underskrevne sagfører Chr. Jensen i Næstved der som exkurator testamente behandler boet efter afdøde Gårdejer Jens Hansen i Fodby udlægger herved i henhold til det på skiftet passerede og i overensstemmelse med afdødes testamente af 25 jan 1889 til afdøde Jens Hansens efterladte hustru Maren Kirstine Hansen født Jensen, der i henhold til bemeldte testamente er eneste og myndige arving i bemeldte bo, den tidligere afdøde Jens Hansen og fællesboet ifølge skøde af 18 november 1870.mat n. 17a 17b og 35 i alt 9 tdr 4 skp 3 fok. Med denne ejendom rette tilliggende og tilhørende af grund jorde de derpå værende bygninger, med jord-mur og nagelfaste appertierentier, derunder indbefattet kakkelovne komfurer, og indmurede kedler, samt gårdens besætning, indventarium, maskiner, redskaber, avl, afgrøde, vogne seletøjer, foder og gødning, alt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen har tilhørt afdøde gårdejer Jens Hansen ifølge forannævnte skøde og ældre adkomster i hvilken henseende, det særligt bemærkes at jagtretten er forbeholdt ejeren af Fodbygård, at udstykning ej må finde sted, samt at husloden mat n 35 stedse skal holdes forsynet med bygningen og beboere, samt at der ifølge skøde læst den 20 december 1843 tilkommer ejeren af Fodbygård 1 prioritet panteret for den ejendommen på hvilken årlig arvefæsteafgift og vederlag for kirketiende 122 kr. 18 øre. Ejendommen der allerede nu besiddes af Maren Kirstine Hansen født Jensen er ansat til en værdi af 32550 kr. Besætning og indvetarium og løsøre 8243 kr. I alt 40793 kr.

H.O. Hansen kommer fra Raklev sogn født 1869. Hans kone fra Kastrup sogn hun hedder Maren Kirstine Jørgensen. De bliver gift i Fodby 1901 juli på kongelig bevilling. De får 3 børn i Fodby

Leo Kærsgaard Hansen født 1902, bliver senere indehaver af et herreskræddere i Slagelse, Stahl og Nylander.

Dagny Kærsgaard Hansen født 1903, ved ikke hvor hun ender.

Ester Kærsgaard Hansen født 1904, hun er i 1930 husfrøken hos rentier Mimona Jørgensen København.

Alle børn opkaldt efter gården.

Hans Oluf Hansen afhænder gården i til Kaj Duntzfeldt Muus 21/6 1909. Kay er gift med Anna Sophie Stenersen. Han kommer fra Sørupgård hvor hans fader var løjtnant og ritmester. Hans kone kommer fra Oslo. Kay sælger i 1917 til Axel Dalsgaard, han sælger dog hurtigt gården til Godsejer Pille på Fodbygård året efter i 1918. Han sælger gården i 1926 til en Axel Nielsen. I 1930 folketællingerne er det en Frederik Nielsen og Sofie Anette Christoffersen der driver gården.

Kærsgård 1949

Kærsgård 1949

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden