Alle gårde og huse sat sammen efter Frede Lunds papire

Nordgaard gammelt mat. nummer 14 nyt nr. 5.


Smalgade 2


Nordgaard var lige som alle andre gårde i Fodby i sin tid fæste under Fodbygård. Den er solgt til arvefæste i 1795 som de andre gårde, men jeg er ikke sikker på hver det er der køber den, men på kortet står der Anders Poulsen så det kan være at der har været to der hed Anders Poulsen lige efter hinanden. Så jeg starter med den næste ejer der er Anders Poulsen der stammer fra Thestrup sogn. Han var gift med Thrine Elisabeth Frederiksdatter, der kom fra Haslev.

Anders Poulsen er født 1788 og hans forældre var Poul Petersen og Inger Larsdatter. Hans kones forældre var Friedrich Andersen og Marie Pedersdatter. Han var gårdmand og dyrlæge, og køber gården i 1818 og i 1834 der husstanden således ud:

Anders Poulsen Gårdmand og dyrlæge

Trine Elisabeth Frederiksen Hans kone

Marie Magdalene Poulsen Deres barn

Peder Poulsen Deres barn

Karen Sophie Poulsen deres barn

Frederik Poulsen deres barn

Niels Christian Poulsen Deres barn

Ane Kirstine Poulsen Deres barn

Ole Pedersen Tjenestefolk

Metter Pedersdatter Enke Tjenestefolk

Hvor han er blevet dyrlæge ved jeg ikke, men det er højst sandsynligt på Kongelige veterinærskole, København, da den allerede en gang midt i 1750-erne begyndte en uddannelse inden for det fag.

I 1840 er husstanden:
Anders Poulsen Arvefæster Dyrlæge
Thrine Lisbeth Frederiksen hans kone
Marie Magdalene Poulsen Deres barn
Peder Poulsen Deres barn
Karen Sophie Poulsen Deres barn
Frederik Poulsen Deres barn
Niels Christian Poulsen Deres baren
Ane Kirstine Poulsen Deres barn

Dengang var Bygningerne med bindingsværk og stråtag, og dens jorde strakte sig mod nord i et bølgeformet overflade. I 1845 er husstanden:
Anders Poulsen Gårdejer Dyrlæge
Thrine Lisbeth Frederiksen Hans kone
Marie Poulsen Deres barn
Peder Poulsen Deres barn
Karen Sophie Poulsen deres barn
Frederik Poulsen Deres barn
Niels Christian Poulsen Deres barn
Ane Kirstine Poulsen deres barn.

Husstanden i 1850:
Anders Poulsen Gårdmand, dyrlæge
Thrine Elisabeth Frederiksen hans kone
Frederik Poulsen Deres barn Fraværende er i krig
Peder Poulsen deres barn
Christian Poulsen Deres barn
Marie Poulsen Deres barn
Karen Sophie Poulsen Deres barn
Ane Kirstine Poulsen Deres barn

Peder Poulsen deres søn gifter sig med enken fra Bregnebjerggård Ane Kirstine Nielsdatter, da hendes mand dør 46 år gammel af vattersot (Væskeophobning i kroppen) den 19 juni 1852. Hun gifter sig med Peder Poulsen den 3 November 1852. Deres anden søn Frederik Poulsen står som fraværende, er soldat, han deltager i krigen 1848-50, på trods at en alder på 23 år.

Husstanden i 1855:
Anders Poulsen Dyrlæge ,gårdmand
Thrine Frederiksen Hans Kone
Christian Poulsen Deres barn
Marie Poulsen Deres barn
Karen Sophie Poulsen Deres barn
Ane Kirstine Poulsen Deres barn
Jens Larsen Tjenestekarl

Husstanden i 1860:
Anders Poulsen Gårdmand, dyrlæge
Thrine Frederiksen Hans kone
Christian Poulsen Deres søn
Marie Poulsen Deres datter
Karen Sophie Poulsen Deres datter
Ane Kirstine poulsen deres datter
Peder hansen Tjenestekarl
Anne Sophie Pedersen Tjenestepige.

Husstanden i 1870:
Anders Poulsen Gårdmand
Thine Frederiksen hans kone
Niels Christian Poulsen Søn
Karen Sophie Poulsen Datter
Anne Lisbeth Andersen Tjenestefolk
Lars Poulsen Tjenestefolk
Niels Andersen Tjenestefolk
Hans Pedersen Tjenestefolk

Thrine dør af alderdom 20 juli 1870 og Anders Poulsen dør af apopleksi 11 September 1871. Sønnen Niels Christian Poulsen overtager gården, født 31-3 1831, således er husstanden i 1880 således:

Niels Christian Poulsen Gårdejer
Ane Kristine Poulsen Hans søster
Karen Sophie Poulsen Hans søster
Thora Elisabeth Christiane Rasmussen Søsterdatter
Ane Marie Pedersen Tjenestefolk
Christen Jacobsen Tjenestefolk
Niels Andersen Tjenestefolk
Niels Ludvigsen Tjenestefolk
Niels Christian Poulsen Gårdejer
Ane Kirstine Poulsen Søster
Karen Sophie Poulsen Søster
Mathilde Persson Tjenestepige
Hans Christian Jensen Tjenestekarl
Jens Jørgensen Tjenestekarl
Christian Peter Frederiksen Tjenestekarl

Karen Sophie Poulsen var aldrig gift, og dør 1899 den 25 oktober. Hun blev født 12 Januar 1823 og blev 76 år gammel. Husstanden er således i 1901:

Niels Kristian Poulsen Gårdejer
Anne Kirstine Poulsen Søster husbestyrerinde
Hans Henriksen Tjenestefolk
Christen Pedersen Hopp Tjenestefolk
Lars Peder Nicolajsen Tjenestefolk
Rigmor Olsen Tjenestefolk

I 1906 var husstanden:
Niels kristen Poulsen Gårdejer
Anne Kristine Poulsen Søster husbestyrerinde
Peter Martin Pedersen Hopp Karl
Lars Peter Nikolajsen Karl
Anne Allise Jensen Pige

Anne Kristine Poulsen Ugift dør 1908 den 21 juli 75 år gammel født 1833. Husstanden er i 1911:
Niels Christen Poulsen Gårdejer
Valdemar Larsen Tjenestefolk
Karoline Marie Poulsen Tjenestefolk
Lars Nicolajsen Tjenestefolk

1916 er husstanden:
Niels Kristen Poulsen Gårdejer
Hans Hansen Tjenestefolk
Lars Nicolajsen Tjenestfolk

I folketællingen i 1921 kan jeg ikke finde han eller gården, han dør 11 marts 1922, hvor efter Magdalene Rasmussen arver gården efter hendes onkel. Så husstanden i 1925 er således:

Magdalene Rasmussen Gårdejer
Lars Peter Jensen Gårdbestyrer
Jens Peter Larsen medhjælp
Lars Peter Nicolajsen Fodermester
Jens Peter Andreasen Medhjælp
Anna Elisabeth Andersen Husjomfru
Ingeborg Marie Olsen Husassistent.

Husstanden i 1930:

Ludvig Olsen Gårdbestyrer
Lars Nicolaisen Staldkarl
Margrete Jensen Husbestyrerinde
Johansen Pedersen Forkarl
Edvard Arthur Henriksen Karl
Else Margrethe Jensen Stuepige
Magdalene Rasmussen Gårdejer.

Egil Christian Eriksen hos Magdalene på Nordgården Fodby.

I 1942 ejede Frk. Magdalene Rasmussen 78 år Nordgård i Fodby. Hun havde en bestyrer der hed Emil Marker som på daværende tidspunkt var ca. 40 år.

Karlen hed Frede og pigen Tove, og så mig, jeg fik 210 kr. for 3 mdr.

Frk. Magdalene havde arvet gården af en onkel og havde en søster boende hun hed Petra. De kom begge fra København, hvor de havde en ejendom søsteren Petra var pensioneret lærerinde.

De havde 16 køer, 1 tyr, 6 kvier, 9 kalve, 3 søer, 6 fedesvin, 6 ungesvin,30 høns og 30 hønniker. Desuden var der 3 belgiske følhopper, 2 oldenborgere og en Frederiksborg plag. Der var også en islænder med ponyvogn, som bliv brugt til at kører i marken med, når der var gæster.

Islænderen var købt for at Petra selv skulle kunne køre. Magdalene tog ofte toget til Næstved fra stationen i Fodby og blev kørt af en af de store heste spændt for ponyvognen. Hvis der kom gæster blev de 2 oldenborge spændt for charabancen.

Mælken blev kørt til Fodby Mejeri og kornet til Vallensved mølle. Når der blev malket foregik det ude på marken, de stod nemlig i tøjer, og man kørte ud på marken i en fjedervogn for at malke og flytte køerne.

Når vi høstede, forgik det med selvbinder og vi var først færdig med høsten, i oktober, hvor efter der blev harvede , pløjet og sået. Valdemar Petersen Bistrup kom med en generator fyret traktor fyret med bøgebrænde han havde en stor harve på og det kostede 300 kr.

Så tog man roer op det blev gjort med hånden og det blev som regel til 200 læs at man kørte ind.

Magdalene på Nordgården Fodby.

I 1942 ejede frk. Magdalene Rasmussen 78 år Nordgården i Fodby. Hun havde en Bestyrer der hed Emil Marker som på daværende tidspunkt var ca. 40 år. Frk. Magdalene havde arvet gården af en onkel og havde en søster boende hun hed Petra. De kom begge fra København, hvor de havde en ejendom, søsteren Petra var pensionetet lærerinde.

På gården var der 2 karle Frede og Egil desuden var der en pige der hed Elly. De havde 16 køer, 1 tyr, 6 kvier, 9 kalve, 6 fedesvin, 6 ungsvin, 30 høns, og 30 hønniker. Desuden var der 3 belgiske følhopper, 2 oldenborgere og en frederiksborg-plag.
 
Der var også en islænder med ponyvogn, som blev brugt til at køre i marken med, når der var gæster. Islænderen var købt for at Petra selv skulle kunne køre.
Magdalene tog ofte toget til Næstved fra stationen i Fodby og blev kørt af en af de store hest spændt for ponyvognen. Hvis der kom gæster blev de 2 oldenborge spændt for charabancen.

Mælken blev kørt til Fodby mejeri og kornet til Vallensved mølle. Når der blev malket foregik det ude på marken, de stod nemlig i tøjer, og man kørte ud på marken i en fjedervogn for at malke og flytte køerne.

Når man høstede forgik det med selvbinder og de var først færdig med høsten i Oktober, hvor efter der blev harvet, pløjet og sået.

Valdemar Petersen Bistrup kom med en generatorfyret traktor, fyret med bøgebrænde, han havde en stor harve på og det kostede 300 kr. Så tog man roer op det blev gjordt med hånden og det blev som regel til 200 læs at man kørte ind.
Dette var lidt om Nordgården og de to søstre.

Overskrift 1

Skomageren Vilhelm Hansen i Fodby.

Skomageren lå en del år i Smagade.


Johannes Vilhelm Hansen er født i Vallensved, den 24-3 1854, hvor hans far var skomagermester Hans Peter Hansen. Hans mor hed Rakel Kirstine Hansen og kom fra Nakskov.

Vilhelm Hansen lærer skomagerhåndværket af sin far og er

skomagersvend hos ham i længere tid. I 1880 er husstanden i Vallensved således:

Hans Peter Hansen Skomagermester
Rakel Kirstine Hansen Hans hustru
Johannes Vilhelm Hansen Barn og skomagersvend
Edvardine Frederikke Marie Hansen barn
Karen Hansine Hansen Plejebarn.

I 1882 bliver Vilhelm Hansen gift med Hansine Cathrine Jørgensen født 22-7 1862 i Holløse. Forældrene var Gårdmand Hans Jørgensen og Lovise Gorgedatter. Hvor de flytter han ved jeg ikke jeg finder dem først i 1901 i Fodby. Hvor ved jeg ikke for i folketællingerne er der ikke skrevet matrikelnummer på, det er højst sandsynligvis matr. 3b, Fodbygade 35 bygget i 1890. Men husstanden er kun Vilhelm Hansen Skomager og ringer og Hansine Hansen, hans kone og så Boje Kristiansen .

I 1906 bor de i hver tilfælde i matrikel 3b og husstanden er:

Vilhelm Hansen Skomager og ringer
Hansine Hansen Hans kone syning
Kirstine Hansen født 12-8 1885 Syning og stryning

Herefter flytter familien til matrikel 30, hvor det er ved jeg ikke, men jeg er blevet fortalt, at det var et hus, omme i Smalgade, der nu er revet ned, husstanden er i 1911 Vilhelm Hansen Skomager og ringer Hansine Hansen Husgerning, hans kone.

I 1916 er han flyttet igen til matrikel 12b, det er købmanden på hjørnet af Søndervej og Fodbygade. Her indretter han et værksted og bliver skomagermester. Huset er bygget i 1850, og ombygget i 1950. Husstanden i 1916 er:

Johannes Vilhelm Hansen Skomagermester
Hansine Hansen Hans kone

Foruden bor der endnu en familie i huset
Laurits Sylborg Lærer
Niels Christiansen Husfader Stenhugger
Maren Sofie Christiansen Hans kone
Agnes Christiansen Barn
Hans Peter Christansen Barn.

Husstanden i 1921 hvor han stadig bor i matrikel 12b er:
Vilhelm Hansen Skomagermester
Hansine Hansen Hans kone.

Skomager Johannes Vilhelm Hansen var en kendt skikkelse i Fodby, hvor han har havde adskillige tillidshverv. Han havde i mange år siddet i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen og i nogle år været dennes formand. Han sad også i kredsbestyrelsen for Venstres vælgerforening.

Han var medlem af menighedsrådet og sogneformand i Brandforsikringen for Præstø m.fl. Amter. Da han blev 70 år i 1924, måtte festen aflyses da han havde influenza. Han dør af en efterfølgende lungebetændelse nogle dage efter sin 70 års dag.

næstved tidende akavalier online kirkebøger folketællinger frede lund efterladte papire

Kommentarer

jørleif Kurberg

12.03.2012 12:40

Vi efterlyser en Thora Elisbeth Rasmussen, der flyttede til Færøerne, og var med til at starte en fagforening i Thorshavn. Mon det er den samme Thora Elisabeth

conny

12.03.2012 14:17

jeg ved det ikke,er i i familie med en Poulsenfor Niels Poulsen døde barnløs men han havde 2 søstre hvad der blev af Thora ved jeg ikke lige nu hilsen conny

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden