Skraverup 1771 Oders lister

Navn på mand

Beskæftigelse

Mandens Alder

Mandens antal gange gift

Hustrus alder

Hustruen Antal gange gift

Rasmus Nielsen

Gårdmand Avlsmand

30

1

43

1

Peder Nielsen

Gårdmand Avlsmand

40

2

30

1

Lars Dyvsten

Gårdmand Avlsmand

49

1

52

2

Søren Nielsen

Gårdmand Avlsmand

30

1

46

2

Peder Hansen

Gårdmand Avlsmand

33

1

28

1

Christian Larsen

Gårdmand Avlsmand

30

1

23

1

Peder Nielsen

Husmand Daglejer

30

2

26

1

Johan Jørgen

Husmand Daglejer

50

3

60

3

Henning Pedersen

Husmand Daglejer

31

1

32

1

Ole Nielsen

Husmand Daglejer

37

1

57

2

Hans Clausen

Husmand Daglejer

60

2

42

1

Overskrift 1

Peder Pedersens Sølvbryllup 1921

Peder Pedersens Sølvbryllup 1921

Peder Pedersen fortæller om sit liv

Peder Pedersen boede i et hus i Skraverup, med have og udsigt til fjorden, det er nu revet ned, for vejen skulle rettes ud, og huset måtte falde. Ved siden af havde skovfoged Gabrielsen, i Saltø skov, også bygget et hus, men det blev også revet ned.

Peder Pedersen sidder i sin slidte lænestol, og ser ud over Karrebæk fjord, han kan se helt til Gavnø. Solen skinner på den hvide is flade. Ude på fjorden, ligger slæbebåden Enø, i sejlrenden og vugger. Peder Pedersen lægger kikkerten fra sig, og siger” Gu´ ved hvad han danser, rundt derude for”.

”Jeg længtes ind i mellem, efter at komme ud på isen og stange ål, sådan en dag som i dag, hvor kulden bider og solen skinner. Bare en gang til…… jeg tror, nu for resten nok, jeg kunne. Peder Pedersen fjerner en tåre, i den ene øjenkrog. Hans Husbestyrerinde, Frk. Madsen, stikker hovedet ind og siger ” Nej, det kan du ikke”. Med lune siger han ”Så du tror ikke, jeg kan tage, en ål endnu” ”Nej det tror jeg ikke, i jo, hvis den altså, står på boret”

Så begynder Peder Pedersen at fortælle om sit liv. ” Jeg er født i Rønnebæk og kom, som 6 årig, til Stenbæksholm og Åderup, da min far, begyndte at fiske. Jeg gik i skole, i Næstved, og lærer Beldring spurgte mig, om hvad jeg ville være, så svarede jeg fisker. ” Hans øjne søger igen Fjorden og slæbebåden Enø. Hans tanker, er på langfart og han siger ” jeg kom nu ikke ud, at fiske, lige med det samme, jeg kom ud og tjene bønder et par år. Men Fjorden drog mig, jeg begyndte at stange ål på blus og på anden måde. Jeg blev gift som 20 årig, og penge, havde jeg ikke, så jeg drog ind til Utzon, det var fiskernes, kendte firma dengang. Spurgte om jeg, kunne købe redskaber på kredit. Det kunne jeg godt, og tænk dig, de ville låne mig 10000 kr. Men jeg var forsigtig, og nøjes med 2000. Så jeg fik ruser og kom i gang, men fiskeriet. ”

Uden for vinduet blæser en kold vind over isen, og laver små skum toppe i sejlrenden og går så i land på Gavnø. Pedersen siger” Der var masser af fisk på fjorden dengang. Men det var et slid og et slæb, for motorbåde kendte vi ikke til. Vi brugt armene. Jeg har mange gange, roet ned til Svinø og fisket der, og så roet hjem igen. Det kunne undertiden være en hård tur. Fiskerne imellem, var heller ikke enige, jeg husker det store søslag ud for Nylandsmosen. ”

Pedersen holder en pause og hans øjne søger igen fjorden” jeg fiskede Aborrer dernede. Men Nylands Møllerens søn, kunne ikke lide det, og overfaldt os, en dag. ” Pedersen smiler lidt for sig selv ” der faldt drøje knubs til alle sider, indtil vi alle faldt i vandet. Så kølede det hede blod, og næste dag var jeg der nede igen og fangede 400 Pund aborrer. De blev solgt i Hamburg for 40 Pfennigs pundet. Det var betydelig mere end vi kunne få i Appenæs, dengang fik vi 20 øre for pundet af geder og 28 øre for pundet af ål. ”

Han retter benene ud og siger ” jeg har kendt en, der drak en liter, brændevin om dagen, han blev 97 år, før han døde. Selv havde jeg aldrig, flasken i båden, jeg har kun nydt snaps, ved festlige lejligheder. Da jeg fik motorbåd, var der stadig mange fisk, i fjorden og bundgarns fiskeri, blev dominerende. Vi kunne få en ladning fisk, fra morgen til middag. Men leve af fiskeri nu om dage, kan ingen gøre, de har heller ikke fysik til det. ”

Han siger ”det har mærket mig, dette strenge arbejde, mine fingre er stive og krumme af gigt. Min kone døde i fjord, hun havde været sengeliggende i 4 år svag længe. Vi har 8 børn, hvoraf 2 er døde, så hun har også haft sit, at se til. Jeg har 2 sønner der er fiskere og så nogle børnebørn, der er fiskere. Det er en glæde, sådan at danne grundlag, for ungdommen. Mine forældre, skabte dette, min mor solgte fisk, på torvet i over 40 år. Det er lysten, der skal drive værket, jeg lage op som 75 årig, men jeg har da redskaberne i nu.

Ukendt avis febuar 1956 da han blev 80 år

Signe og Peder Pedersen guldbryllup
1946

Signe og Peder Pedersen guldbryllup
1946

Brandtaksation gamle Niels Hansen Skraverup
Lavet af John Larsen efter akavalier online.


År 1868 den 24de juni kl. 11 om formiddagen er af undertegnede sognetaksationsmænd i henhold til lov af 4de marts 1857 foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring.

Fodby Sogn, Skraverup By

Fæster gamle Niels Hansen, under Saltø Gods

C.

Bygning i syd under forsikrings nr. 138 matrikel nr. 2

13 fag nye bygninger opført på samme stad igen. Længden 32alen 18/24del, dybt 12alen 19/24del, højden 3alen 12/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, stråtækt, ingen gavle, 3 døre, 2 vinduer, 2 gennemkørsels porte,

Indrettet fra øst, 2 fag stald, 4 fag lade takseret således 13 fag ad 60Rdl. Faget er 780Rdl.

D.

I vester ved denne lejlighed ikke omassureret, hen afbenytter den således, syd, lade og lo, vognremise, huggehus.

Gl. assureret 595Rdl.

A.

Stuehus i nord, ved denne lejlighed ikke omassureret, han afbenytter den således fra vester, kammer, køkken, dagligstue, soveværelse, gang og kammer, sal.

Gl. assureret 845Rdl.

B.

Bygning i øst ved denne lejlighed ikke omassureret, han afbenytter den således fra nord, fårehus, port, hestestald, foder lo, kostald.

Gl. assureret 990Rdl.

Brøndværk 15Rdl.

Ele forsikringen 3225Rdl.

Nærmeste nabo er forsikrings nr. 139 i 102alen afstand, D sammenbygget med C, C sammenbygget med B, ovenstående forretning har vi forstenet således som vi med ed trøste os til at bekræfte sammen.

Peder Nielsen                           Niels Hansen

Formand                                    taksationsmand

Formanden # Rdl.                 2 mark

Taksationsmanden # Rdl.      3 mark

Branddirektøren # Rdl.         4 mark

Stempelafgift # Rdl.              1 mark

i alt 1Rdl.                              4 mark betalt

P. Nielsen

Brandtaksation unge Niels Hansen Skraverup

År 1868 den 24juni kl. 7 om formiddagen er af undertegnede sognetaksationsmænd i henhold til lov af 4de marts 1857 foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring.

Fodby Sogn, Skraverup By

Unge Niels Hansens arvefæstegård, Saltø Gods under forsikrings nr. 139, matrikel nr. 1

A.

Stuehus i vest 11fag var forhen assureret for 1180Rdl. Som nu udgår formedelst en tilbygning af 1 fag en forandring på 4 fag fra B som er lagt til A som nu er 16 fag, længden 41 alen 20/24del, dybden på de 11 fag, 10 alen 1/24del, dybden på de 5 fag ud for udbygningen 12 alen 14/24del, højden 3 alen 13/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, 1 skorsten, stråtag, en overgavl i nord af brændte sten en indtækket gavl i syd, 20 fag vinduer, 14 enkelt døre, 3 dobbelt døre.

Indrettet fra nord, 4 fag sal, 1fag gang og spisekammer, 3 fag sovekammer og dagligstue bræddegulv i disse 8 fag, 4 fag til gæstekammer, bræddegulv, forkøkken skorsten og bagkøkken, 4 fag til pigekammersmed bræddegulv, mælkekammer, flisegulv, tørvehus loft overalt.

Takseret til 16 fag ad 110Rdl. Faget 1760Rdl.

B.

Østre længe 12 fag, var forhen assureret for 660Rdl. Som nu udgår formedelst af 1 fag som er nedbrændt, nu er 11 fag, længden 27 alen 20/24del, dybden 10alen 2/24del, højden 3 alen 17/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, ingen gavle, 1 port, 6 døre, 5 lemme, 1 vindue.

Indrettet fra syd, 3 fag lo, 2 fag foder lo, 3 fag hestestald, 2 fag lade, 1 fag svinehus, takseret således 11 fag ad 57Rdl. Faget 627Rdl.

C.

Søndre længe 15 fag var forhen assureret for 110Rdl, på grund af forandringer og indretningen bliver omtakseret, længden 38 alen 4/24del, dybden 10 alen 2/24del, højden 3 alen 14/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, stråtækt, ingen gavle, udbygningen for loen er nedbrændt, 1 dør, 2 porte, 3 lemme.

Indrettet fra vest, 3 fag port, 2 fag fårehus, hønsehus, 2 fag vognremise, 8 fag lade, takseret således 15 fag ad 55Rdl. Faget 825Rdl.

D.

Ny nordre længe er opført som 4de længe 15 fag, længden 36alen 6/24del, dybden 12 alen, højden 3 alen 8/24del, fyrre undertømmer i ege fod, i sidevæggen, ege undertømmer i ege fod i undergavlen, en gavl i vest, murede brændte sten overalt, stråtækt, 9 døre, 2 porte, 1 fag vinduer, 5 staldvinduer, indrettet fra vest, 4 fag lade og latrin, 3 fag porte, 2 fag karlekammer med loft og hø lade, 1 fag foder lo, 5 fag kostald, takseret således 15 fag ad 60Rdl. Faget 900Rdl.

Brøndværk gl. assureret 20Rdl.

Nærmeste nabo er forsirings nr. 155 i 57 alen afstand. A og B sammenbygget, B og C ligeledes, imellem D og A er en afstand af 1 alen 21/24del, ovenstående forretning har vi foretaget således som vi med vor ed trøste os til at bekræfte sammen.

Peder Nielsen                        N. Hansen

Formand                                taksationsmand

Formanden #Rd.                   2 mark

Taksationsmanden #Rd.       5 mark

Branddirektøren #Rd.          4 mark

Stempelafgift #Rd.               1 mark

i alt                                      2Rdl. Betalt

P. Nielsen


Brandtaksation Niels Andersen Skraverup

År 1869 den 13 september om formiddagen kl.8er af undertegnede sognetaksationsmænd i henhold til lov af 4de marts 1857, foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring.

Fodby By Skraverup By

Niels Andersens fæste hus under Saltø gods under forsikrings nr. 152 matrikel nr. 19.

A.

Stuehus øst og vest 8 fag var forhen assureret for 449Rdl. Som udgår, formedelst en ombygning af 3 ny fag udhus i stedet for de 3 gamle fag som er udgået, den hele længde er 21alen 16/24del, dybden 10 alen 20/24del, højden 3½alen, ege undertømmer i ege fod, fyrre overtømmer

en brædde gavl i vest, muret af brændte sten stråtækt, indrettet fra vest i de 3 ny fag, 1 fag lade, 2 fag lo med stald, 3 døre, 2 halv fag vinduer

Takseret til 3 fag ad 55Rdl. Faget 165Rdl.

De øvrige 5 fag af stuehuset er ved denne lejlighed ikke omassureret så afbenyttes det således fra vest, spisekammer, stue, køkken, skorsten, gang, sovekammer, dagligstue.

Gl. assurering 350Rdl.

Hele forsikringen udgør 515Rdl.

Alt nyt og forsvarlig mod ildskfare, nærmeste nabo er forsikring nr. 146 i 25 alen afstand, denne forretning har vi foretaget således som vi med vor ed trøste os til at bekræfte sammen.

Peder Nielsen, formand Niels Hansen , taksationsmand

Formanden             2 mark
Taksationsmanden 3 mark
Branddirektøren    3 mark
       
Stempelafgift 8sk.

                              1Rdl. 2 mark 8 skilling betalt
P. Nielsen

Brandtaksation Jens Nielsen Skraverup 1862
Skolevej 39

Den 5de november 1862 er af undertegnede taksationsmænd i henhold til lov af 4de marts 1857 foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring, ved P. Nielsen af Fodby og N. Hansen af Stenbæksholm, for gårdmand Jens Nielsen i Skraverup By, Fodby Sogn Sorø Amt, under Saltø Gods, gården nr. 3 i Skraverup By under forsikring nr. 140.

E.

Svinehus i vest 4 fag, langt 9 alen 18/24del, dybden er 8 alen 10/24del, højden 3 alen 3/24del, ege undertømmer i ege fod, forskellig overtømmer dels murede med lerede sten og rå sten, stråtækt, 2 halmgavle, 1 dør, indrettet til svinehus og fodergang.

Takseret til 4 fag ad 30Rdl. Faget er 120Rdl.

F.

Materialhus i øst 6 fag, langt 14 alen 9/24del, dybden 8½ alen, højden er 3 alen 3/24del, ege undertømmer, forskellig overtømmer, klinede vægge, stråtækket, 2 gavle en stråtækt, en duppet, 1 dør, 1 port, en lem, indrettet fra syd, 2 fag tørvehus, 4 fag vognport takseret til

6 fag ad 25Rdl. Faget er 150Rdl.

                                   i alt 270Rdl.

Skriver tohundrede og halvfjerdsindstyve Rigsdaler

Litra A er ved denne lejlighed ikke omassureret så afbenyttes den således fra øst, sal, gæstekammer, gang og spisekammer, dagligstue og sovekammer, skorsten bagerum og køkken, bryggers og pigekammer, mælkekammer, står for 1440Rdl.

Litra B i vest ikke er blevet omassureret, så afbenyttes det således fra syd, brænde og hugge hus, port, fårehus, kvægfoder lo, kostald, karlekammer, står for 610Rdl.

Litra C i nord ikke omassureret afbenyttes det fra vest, heste foder lo, hestestald, lade, lade, står for 420Rdl.

Litra D i øst ikke omassureret afbenyttes fra nord lade, lo, lade, port,

Står for 510Rdl.

Afstanden imellem A: B en afstand af 1½ alen, imellem A:D er en afstand 18/24del, litra B er sammenbygget med litra C, litra C er sammenbygget med litra D, imellem litra F og B er en afstand af 10 alen 6/24del, imellem G og D er en afstand af 6 alen 20/24del,

Brøndværk 10Rdl.

Hele forsikringen 3260Rdl.

Brandredskaber forefandtes

Nærmeste nabo er forsikrings nr. 151 i 66 alen afstand.

Ovenstående har vi foretaget således som vi med vor de trøste os til at bekræfte sammen.

Fodby den 5de november 1862

P. Nielsen N. Hansen

Formand Taksationsmand

Betalt til formanden 2 mark

Taksationsmanden     5 mark

Branddirektøren        4mark

i alt                            1Rdl. 5 mark    P. Nielsen

Brandtaksation Jens Nielsen Skraverup 1867

År 1867 den3de juli kl. 3 om eftermiddagen er af undertegnede sognetaksationsmænd i henhold til lov af 3de marts 1857foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring.

Fodby Sogn, Skraverup by

Jens Nielsens arvefæstegård under Saltø Gods under forsikring nr. 140 matrikel nr. 3

D.

I Øst lade længe 15 fag var forhen assureret for 510Rdl. Som nu udgår, formedelst en ombygning af 17 nye fag som er bygget på samme sted igen, hele længden 43½ alen, dybden 13 alen 19/24del, højden 3½ alen, ege og ask undertømmer, blandet overtømmer, murede vægge af brændte og rå sten, 2 gavle muret af brændte sten, stråtækt, 3 døre, 1 lem, 2 porte den ene gennemkørselsport.

Indrettet fra syd, 2 fag port, 3 lade, 3 lo, 9 fag lade, takseret til ;

55Rdl faget 935Rdl.

G.

Maskinhus i øst 4 fag er tilbygget på siden af D, langt 9 alen 14/24del, dybden 11 alen 18/24del, højden 3 alen 6/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrre overtømmer, en halm gavl i øst, murede vægge af brændte og rå sten, stråtækt, 1 port, 4 lemme, loft overalt, takseret til;

4 fag ad 50Rdl. Faget 200Rdl.

C.

Stald og lade længe i nord, forhen assureret for 420Rdl.som nu udgår formedelst en tilbygning af 2 fag til som nu er 12 fag, langt 31 alen 8/24del, dybden 10½ alen, højden 3 alen 18/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, ingen gavle, stråtækt, 2 porte, 5 døre, en tvist lem, 1 fag vinduer.

Indrettet fra øst 2 fag lade, 3 fag lo, 2 fag lade og selekammer, 2 fag hestestald og karlekammer Takseret til ;

12 fag ad 50Rdl. Faget 600Rdl.

B.

Bygning i vest var forhen assureret for 610Rdl. Som nu udgår, formedelst en for lav taksation, langt 37 alen 2/24del, dybden 10 alen 9/24del, højden 3 alen 16/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrre overtømmer, murede vægge af brændte sten, 2 murede gavle af brændte sten, stråtækt, 1 port, 10 døre, 3 staldvinduer, 1 lem.

Indrettet fra nord, 5 fag kostald, 2 fag foder lo, 2 fag fårehus, 2 fag port, 4 fag huggehus hønsehus, rullestue, loft over, takseret til;

15 fag ad 50Rdl. Faget 750Rdl.

A.

Stuehus i syd er ved denne lejlighed ikke omassureret så afbenyttes det således fra øst, sal og gæstekammer, gang, spisekammer, dagligstue, sovekammer, skorsten bagerum og køkken, bryggers, pigekammer, mælkekammer, gl. assureret 1440Rdl.

E.

Svinehus i vest er ved denne lejlighed ikke omassureret så afbenyttes det således gl. assureret 120Rdl.

F.

Material hus er ved denne lejlighed ikke omassureret så afbenyttes det således gl. assureret 150Rdl.

Brøndværk 10Rdl.

Hele forsikringen 4205Rdl.

Nærmeste nabo er forsik. Nr. 151 i 66 alen afstand, afstanden imellem A:B 1½ alen, A:D op til hinanden, C:D sammenbygget, C:B sammenbygget, imellem B og F 10 alen 6/24del, F:G sammenbygget.

Ovenstående forretning har vi foretaget således som vi med vor de trøste os til at bekræfte sammen.

Fodby den 3de juli 1867

Peder Nielsen formand

Betalt til formanden 2 mark

Taksationsmanden    5 mark N. Hansen

Branddirektøren       4 mark

Stempelafgift            1 mark

I alt                            2Rdl. P. Nielsen

Johanne Kirstine Hansen.

Johanne Kirstine Hansen født Nielsen, er født i Fraugde Odense Amt den 22 februar 1838. Henses forældre var gårdmand Niels Andersen og Hustru Sophie Jørgensdatter.

Hun bliver gift med Anders Hansen den 3 maj 1867, han er fra Skraverup og er barnefødt der. Hans foræøldre var Hans Andersen og karen Larsdatter.

De lever deres liv i Skraverup. og får 2 børn Rasmus Hansen og Anne Sofie Caroline Hansen.

Anders Hansen dør 17 Februar 1891 63 år gammel, men den historie jeg vil fortælle er om hendes død den 23 December 1891.

Johanne har været på besøg i Karrebæk den 23 December og har begivet sig hjem om aftenen i mulm og mørke. Da hun når til broen over åen, ved Saltø og Borgnakke skov, rammer hun den ikke og går ved siden af.

Hun går over isen, der er tynd og ikke kan bære hende. Hun falder i og får et blodige og flænget ansigt. Hendes hænder og knæer er lige så blodige og medtagne.

Hun får sig kæmpet op og ligger på engen ved åen. her finder man hende næste morgen stivfrosset og død, hun er frosset ihjel.

Man beskriver hende som sindsforvieret på selve dagen, hvorfor hun ikke har set broen ved ingen, men dette blev hendes skæbne, at dø på denne måde.

Dette er noget Herredsfogden har gættet sig til i 1891, man ved ikke hvordan hun er havnet i åen og er kommer op på engen igen.

kirkebøger 1891

Matrikel 8 Skraverup.

 

På matrikel 8a lå et hus, Jeg ved ikke om huset er revet ned eller har fået et andet nr. med hvis man kikke på de gamle kort så lå der et hus der og de nyeste kort så ligger der intet. På de gamle kort er fæsteren i begyndelsen af 1800- tallet Jens Hansen og selve jordlodet er ligger i Saltø Skovvænge, og hedder i dag Saltø skovvænge 41. Det har i dag matrikelnummer 8a, og er bygget i år 1900. I jordebøgerne fra Saltø gods står Ole Bertelsen som boende og fæster på matriklen og jordlodet.

Ole Berthelsen født Karrebæk i år 1800 og er søn af min tip 3 oldeforældre, Bertel Olsen og Maren Larsdatter. Han bliver gift i Karrebæk i 1 august 1829 med Bodil Olsdatter, hun er født den 13 maj 1805 i Karrebæk. Hendes forældre er Ole Ditlevsen og Maren Christensdatter.

Ole Bertelsen står allerede som ungkarl og fæster i Skraverup da de bliver gift så han har allerede på dette tidspunkt været bosat i sognet. Så i 1834 er husstanden således:

Ole Berthelsen husmand
Bodil Olsdatter husmoder

Maren Olsdatter ( døbt Berthelsen) datter født 5 marts 1833 Skraverup

I 1940 har de fået et barn mere Ane Marie Berthelsen født 25 november 1935 Skraverup. Husstanden er således:

Ole Berthelsen 40 Husmand
Bodil Olsdatter 35 Husmoder
Maren Olsdatter 7 datter
Ane Olsdatter 5 (også døbt Berthelsen)

Husstanden i 1845 er der ikke de store forandringer:

Ole Berthelsen 45 født Karrebæk sogn, husmand og daglejer
Bodil Olsdatter 40 født Karrebæk sogn, hans kone
Maren Olsdatter 12 født Fodby sogn, datter
Ane Marie Olsdatter født Fodby sogn, datter

Hustanden 1850 her er Maren flyttet, hun er tjenestepige hos Hans Rasmussen og Maren Kirstine Nielsdatter, Fodby det er en gård der i sin tid lå efter købmanden Søndervej. De havde jord langt ude mod Bistrup.

Hun bliver i 1859 den 18 marts, med Anders Olsen fra Karrebæk.

Husstanden er således:

Ole Berthelsen 50 Karrebæk Sogn, husmand,
Bodil Olsdatter 45 do husmoder
Ane Marie Olsdatter 15 Fodby Sogn, barn

Ole Berthelsen dør 24 sep. 1859 59 år gammel. Ane Marie Berthelsen (Olsdatter) bliver gift med Christen Olsen fra Karrebæk, i Fodby kirke 4 november 1859. Christen Olsen er født den 16 august 1829 i Karrebæk og hans forældre var Ole Andersen og Bodil Hansdatter. De flytter ind hos Bodil Olsdatter der nu lever af jordloden.

I skiftet står der:

Anmeldelsen

År 1859 den 25 september blev det anmeldt at gårdmand Ole Berthelsen i Skraverup i går er død 59 år gammel, efterladende sig hustru Bodil Olsdatter og i ægteskab avlede børn,

En datter Maren Olsdatter 26 år gift med Anders Olsen Karrebæk

En datter Ane Marie Olsdatter 24 år.

Men får ???? Samtykke ???? I uskiftet bo.

Husstanden er således i 1860

Bodil Olsen 55 Karrebæk sogn, husmandsenke, husmoder
Christen Olsen 31 do hendes svigersøn
Ane Marie Berthelsen 25 Fodby sogn, hendes datter

I tiden indtil 1870 har Ane og Christen fået 2 børn:

Maren født 11 november 1860 og Ole født 2 november 1864

F. T. 1870
Bodil Olsen 55 husmandsenke husmoder
Christen Olsen 41 arbejdsmand husfader
Ane Marie Berthelsen 34 hans kone
Maren Kirstine Christensen 9 deres barn
Ole Christensen 6 deres barn

De får endnu et barn Jens Christensen født 4 August 1875.

F. T. 1880

Bodil Olsen 75 husmandsenke, lever af sin jordlod,
Christen Olsen 51 hus bestyrer
Ane Marie Berthelsen 44 hans kone
Jens Christensen 4 deres barn

Maren er flyttet efter hun er konfirmeret til Glumsø, og Ole er nu tjenestedreng hos Jens Nielsen og Ane Dorthe Nielsdatter Skraverup.

Bodil Olsdatter dør 9 apr. 1880, og i skiftepapirerne står der følgende:

År 1880 den 10 april.

Samme dag anmelder gårdbestyrer Christen Olsen, at hans svigermoder husmand Ole Berthelsens enke Bodil Olsdatter 75 år er i går afgået ved døden ???? Aftægt for anmelderen, efterlader sig ikke tilstrækkelig til begravelsen.

De får endnu et barn 2 oktober 1880 Niels Peter Christensen.

F. T. 1890

Christen Olsen 60 husfader, husmand, jordbruger
Ane Marie Berthelsen 55 hans kone
Jens Christensen 14 barn
Niels Peter Christensen 9 barn

I år 1900, bliver der opført et stuehus med sidebygning på Saltø Skovvænge 41, den jord Christen Olsen havde. Så de er formodentlig flytte der om, og det gamle hus er sikkert revet ned omme i Skraverup.

F. T. 1901

Christen Olsen f. 16/8 1829 Karrebæk , 
Ane Marie Olsen f. 25/11 1835 Fodby sogn
Jens Christensen 4/8 1875 Fodby sogn

Niels Peter er flyttet han bliver konfirmeret i Karrebæk så noget tyder på at han har været i tjeneste der nede.

Jens Christensen bliver gift med Sidse Jørgensen i Karrebæk den 13 september 1904. Hun er datter af husmand Hans Jørgensen og hustru Karen Pedersdatter. Hun er født 13 september 1875 i Karrebæk. De får en søn, Hans Christensen født 10 juli 1905 i Skraverup.

Christen dør 21 nov. 1910, og i skiftet står der:

År 1910 den 21 november anmelder husmand Jens Christensen af Skraverup at hans fader lejehusmand Christen Olsen i går er afgået ved døden 81 år gammel. Afdøde der var under alderdomsunderstøttelse, efterlader sig ikke større værdier, end der vil gå til begravelsen, der bekostes af afdødes enke Anne Marie, født Berthelsen til hvem boet derefter på anmelderens begæring derefter bliver udleveret.

F. T. 1911

Jens Christensen
Sidse Marie Christensen født Jørgensen 13/ 9 1875 Karrebæk
Hans Christen Christensen f. 10/7 1905 Fodby sogn
Ane Marie Olsen slægtning Jens Christensens moder.

F. T. 1916

Jens Christensen
Marie Christensen
Hans Christensen
Ane Marie Olsen slægtning

Ane Marie dør 27 7 1916, i dødsanmeldelsen står der:

År 1916 den 28 juli anmelder husmand Jens Christensen skraverup at hans moder ane Marie Berthelsen enke efter Christen Olsen der døde 20 november 1910 er afgået ved døden den 27 juli 80 år gl. afdøde ejede ikke store værdier end der vil medgå til begravelsen der bekostes af anmelderen derfor har begæret boet udlagt. Boet er udlagt som begæret.

Folketællingerne 1921, 1925, 1930 er enslydende
Jens Christensen landbruger
Marie Christensen hustru

Jens dør 8 maj 1959

Sidse Marie dør 16 apr. 1937

Hans Christensen bliver gartner i Hjortekær i Lyngby det ligger inde ved dyrehaven, der lå omkring 10 gartnerier ved dyrehaven. Han bliver gift med Karen Kirstine Andersen født 28 november 1907, hendes forældre var gartner Oluf Peter Andersen og Oda Mathilde Henriette Høgelund. De bliver gift i Kongens Lyngby den 25 december 1928.

De overtager stedet, Saltø Skovvænge 41 og får skøde 15-2 1943, købesummer er 8550 kr. der er 3 ha. Og 6684 m2. Det bliver et lille handelsgartneri.

akavalier online kirkebøger skifter folketællinger john larsen 

Kommentarer

Jette Melgaard

02.04.2020 07:40

Kære Conny.
Tusinde tak for oplysningerne om mit barndomshjem. Fint arbejde. I disse Coronatider er det oplagt at bruge tid på slægtsforskning.
Håber I er friske. Kommer med et matrikelkort senere.

Conny

02.04.2020 07:44

Selv tak foreløbig er vi ok

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden