Tuberkulosens spøgelse.

Oldefar Hans Peter Hansen Skraverup.

Der er mennesker, der er stærke og mennesker, der er sårbare, oldefar og oldemor var begge stærke mennesker. Når nu verden er et helvede på jord, skal der mange kræfter til at opretholde en hverdag, hvor man håber på det bedste men frygter det værste. For afmagten, angsten og vreden har ingen adresse; den er svær at få styr på, oldemors kristne og positive livssyn har helt sikkert været med til at hjælpe på hverdagen.

Tuberkulose var den helt store og meget frygtede sygdom, der især ramte den fattige del af befolkningen, både i byerne og på landet. Omkring år 1900 skyldtes hvert tredje dødsfald i Danmark i aldersgruppen 15-60 år tuberkulose. Tuberkulose smitter gennem luften, og er en bakterie.

Helt op til midten af 1900-tallet blev tuberkulose behandlet i sanatorier, ofte i årevis. Behandlingen bestod af klar, kold luft, rigeligt med mad og meget hvile, og renlighed var vigtigt. Nogle gange foretog man kirurgiske indgreb for at skabe sammenfald af inficeret lungevæv. Man troede, at dette kunne bekæmpe sygdommen.

Hans Peter Hansen havde tuberkulose i 14 år før han døde af det, det står i hans dødsattest fundet på arkivalieronline dødsattester ørene 1920 opslag 612. Han dør i 1920 så det vil sige at han har fået sygdommen i 1905-06. Men noget tyder på at han har arbejdet, når han har kunnet for i folketællingerne 1901 er han arbejdsmand ved vejvæsnet, og i 1906 og 1911 daglejer ved agerbrug. Først i 1916 står der at han har en kronisk lidelse og er uden beskæftigelse.

Hvordan har han så haft det og har han været på sanatorium?

Hans kræfter har langsomt ebbet ud, han er blevet mere og mere træt, og feberen har taget over og han har tabt sig. Han har haft mange sygedage i sengen. Kastet blod op, foruden de bekymringer der lå i hvordan familien skulle klare sig når han var syg, han havde tros alt 9 børn at tage vare på. Ind i mellem har han givet vis haft det godt men sygdommen har altid været der.

Tuberkuloselovene, kom 14. april 1905, da socialdemokratiske medlemmer af Rigsdagen forslog, at statskassen skulle påtage sig at betale for fattiges behandling. Blandt de borgerlige partier var der en vis skepsis over for forslaget, men bl.a. på grund af stor folkelig opbakning blev Loven om Statsstøtte til Sygehuse for tuberkuløse samt til Patienters Behandling på sådanne også vedtaget den 14. april 1905 med 100.000 kr. årligt til støtte for fattige tuberkuløse. Så muligheden af at han har været på sanatorium er stor, men hvis lægen fandt det forsvarligt at patienten blev hjemme hvad dette tyder på. Det har noget med renlighed og hygiejnen i hjemmet at gøre.

Jeg har heller ikke fundet nogle Patient jonaler nogen steder så kan ikke tjekke det.

Kilder Akavalieonline, dødatester ørene opslag 612. foto fra familien Hansen

Hans Peter hansen Skraverup

Hans Peter hansen Skraverup

 Farfars Hans Larsen Tipoldefar

Annexbonden Jonas Jensen. Hyllinge

Hans Larsen er født i Saltø by hvor hans forældre var Lars Larsen og Bodil Hansdatter. Han var vært i Fodby forsamlingshus i over 30 år og gift med Marie Hansen fra Skraverup. Jeg kan akkurat huske farfar, husker ham som en stille og rolig mand, slidt af tidens tand. Tipoldefar Jonas Jensen var til svir og drukkenskab og kortspil, han bandede og sagde slemme ord. Da han ud på aftenen gik hjem, kunne han finde på at tæske sin kone. Hvorfor drikke Jeppe på bjerget? Tjaaaa han følte sig ikke god nok til Nelle. Han har været gift to gange først med Ellin Hansdatter og så med Mette Hansdatter. Elin Hansdatter dør i 1814 og han bliver gift med Mette Hansdatter i Fuglebjerg.

Hvorfor drak min farfars oldefar Jonas Jensen tja det er svært at sige. Han overtog Hyllinge Annexgård efter sin fader Jens Jensen omkring år 1800, og hans fæstekontrakt har præsten Faber i Marvede tilføjet et punkt nr. 8 hvor der står: At han ikke indlader sig i noget slags kro, Gæld eller Brændevins brænderi, Ingen uden Sognepræstens Vidende samt viser hørighed og Lydighed mod mig og efterkommere i kaldet, som hans rette husbond, og i alt hvad som ikke ved denne fæste kontrakt er bestemt rette og forholde sig efter Love, efter de kongelige Anordninger som er eller Herefter påbuddene. – altså der er problemer. Men hans far eksistere på at det skal være han der overtager. Hvor ved jeg så dette det står under faderens død i 1813, hvor præsten har skrevet en note om hvor lidt han bryder sig om sønnen, og om hvor meget faderen har lidt under sønnen sviren.

Jonas er ikke tro mod autoriteterne, han går sine egne veje, drukkenskabet har taget overhånd, han forsømmer gården. Låner penge her og der, skylder penge for diverse dyr, for skatter, landgilde og til en købmand i Skælskør. Selv skolelæreren har han lån penge af.  Det går ikke han er presset fra alle sider, selv af hans tjenestekarl som han har skylder han penge. Han bliver desperat, de kræver alle penge og god opførsel af han nu skylder han 678 Rbd væk. Han er også meget tør i halsen, han tyr til at stjæle. Han tager bly fra kirken. Truer konen, til at tage til Næstved og sælge det til en pottemager i Kindhestegade. Det sker 3 gange Konen har fået nok hun anmelder han af flere gange både til kancellieråd Hiort fuldmægtig Arenzen og til Provst Brøndum Marvede. Senere til Politimesterens hus der ikke var hjemme, og her bad hun om beskyttelse, hvilke skete og der blev sat vagt ved huset.

Han bliver arresteret, og afhørt i Næstved men dør, ved ikke hvordan eller hvornår for vi kan ikke find hans dødsfald. Siden er det Mette Hansdatter der bliver afhørt i Saltø, Førslev Birketing i 1817, sigtet for hæleri, hun bliver dog frikendt.

Mette Hansdatter er født i Holsteinborg Sogn Herred By hendes forældre er husmand Hans Larsen og moder Anne Espensdatter. Hun tjente hos gårdmand Søren Andersen i Børelunde 2½ år, hos Birkedommer Bagger i Rude 1 År, kom derpå hjem og blev Konfirmeret i Wendsløv Kirke derfra kom hun til Søren Andersens søn Niels Sørensen i Bøgelunde og var der i ½ År, kom derfra til u. Lars Jensen i Bjernedesynder og var der i 3 år, kom dernæst til Niels Sørensen i Bøgelunde og var der i 1 År, derfra til kammerråd Malte på Holsteenborg½ År, kom derefter til Madam Baggesen sammesteds 1 År, på Kartineholm hos Cancelieråd Jessen 1 År, hos Rødbye på Fugleberggaard 1 År, hvorfra hun blev gift med sin afdøde mand. – hvad sker der så med Jonas Jensens børn. Nogle er allerede ud og tjene, og de mindreårige bliver sat i pleje hos præsten i Marvede. De fleste klare det godt da de tjener ude. Men Bodil Jonasen kommer til Menstrup og får et barn med Jens Jensen, som de kalder Peder Jensen men 3 måneder og 6 dage gammel drukner hun barnet og sig selv. Hun kan ikke holde tilværelsen ud.

Mette Hansdatter tjaaa hun kommer hjem til sin far i Eggeslevmagle, kommer igen ud og tjene bliver gift med en karl der er ender i Københavns stokkehus, for tyveri og svindel men det er en helt anden historie.

Moster Grethe fortæller.

Moster er 92 nu, hun er født i 1919.  Lige nu ligger hun

på sygehuset. Moster siger det går bedre, og hun snartskal hjem. Vi taler igen, lidt om døden, hun sige hun ikke er bange, jeg siger “det tror jeg heller ikke der er grund til. Jeg husker da min lillesøster døde, var der lige som om nogen hentede hende. Hun blev ved at tale med nogen.” Siger jeg, moster smiler, nej siger hun “jeg tror Harry kommer og henter mig en dag“.

Moster og jeg har noget af de samme evner, vi ved hvornår tingene sker før de sker. Vi snakker lidt om julen, hun skal besøge en søn og svigerdatter, og om at der også kommer et barnebarn.

Vi kommer ind på hvor tit unge mennesker skifter deres partner ud i dag, og Grethe siger “det gjorde vi ikke i vores tid“. Jeg spørger “ gik i ikke til bal”? “Jo” siger moster ” vi gik i Fodby og i Vallensved forsamlingshus, til bal i venstreforeningen. Og så gik vi til dans i Fodby Forsamlingshus. Vi cyklede der op og hjem igen. Jeg var pige på en gård i Saltøby. Hvor efter jeg kom til Lov hos enkefru Marie Nielsen.”

Jeg siger, “hvordan var det” Moster kikker på mig og siger “jo” siger moster “det var svært, jeg var jo ung og viste ikke hvordan man gjorde. Men jeg fandt jo ud af det efter hånden. Når så enkefru Nielsen skulle ud, var der altid en masse opgaver der skulle laves, det skulle hun nok sørge for. Vi skulle jo nødig gå og lave ingenting. Jeg kunne nu aldrig nå det hun sagde jeg skulle alligevel.

“Hvor kom du så hen bagefter” spørger jeg. “jeg kom til Næstved,   op på Rådhuscafeen hos Albert Wincent, men så blev mor syg, og jeg var hjemme i 2 år. Mor kunne ikke noget, det hjalp først, da Kurt (min broder) kom til verden. Så kunne hun jo køre med barnevognen, på vejen.”

Moster Fniser lidt da hun, kommer i tanke om, at Morfar var lidt arbejdssky. Han jamrede altid, når der skulle laves noget, det hjalp først når vi andre var med, til at lave det, der skulle laves. Så gik det jo alligevel.

“Men derefter kom jeg op hos Severinsen købmand i Ramsherred. Han havde en husholderske” siger Moster.   “jeg kom ud til Skuderløse hos sønnen på en gård” jeg spørger “hvor mødte du så Harry”

“Det var på gården i Skuderløse Harry havde været soldat, og gården havde brug for en karl, og det blev Harry.” moster er ser på mig, hendes øjne fortæller alt, det var en god tid, læser jeg i hendes øjne. “Jeg var kun 19 år” siger hun og går videre “jeg var 21 da vi blev gift” hun smiler, er glad“ vi boede i Skuderløse i 15 år. Lige efter vi blev gift, gravede vi tørv, men ellers arbejde Harry på fabrik. De lavede Knallerter.” Siger hun. 

“Jeg spørger “Jamen hvordan endte i så i Jungshoved“ “ Harry fik ondt i maven, så ejeren af fabrikken hjalp os, så vi kunne få en gård, og det blev den. Mor (Mormor) råde mig nu til ikke at gøre det, det vil blive for hårdt sagde hun, men jeg gjorde det alligevel.

Hun fortsætter “ Harry blev en nat dårlig og kom på sygehuset, åben så i maven. Så stod jeg der med det hele. Skulle malke køer, jeg havde ikke gjort det så meget før. Så jeg viste ikke rigtig hvordan. Jeg havde lige fået en dreng hjem fra sygehuset, med blindtarmbetændelse“. Siger hun og fortsætter “jeg var bange for hestene, for der var meget lidt plads i båsene. Og vi havde en stor ondskabsfuld so, der skulle have smågrise og den bed mig. Heldigvis kom der nogle venner og naboer og hjalp til med at høste frø og frø halm. Men ellers stod jeg der alene, med det hele. Skulle huske så meget.”

Hun har talt sig varm og jeg bryder ikke ind, hun fortsætter. “November har altid været streng for mig det var der, jeg mistede den lille dreng. Han var sund og rask, men døde efter han havde været syg et par dage. Jeg husker lægen, der bare kom og så på ham, og sagde jeg kan ikke gøre noget. Et par dage før havde der været en mand og sælge kranse” siger hun “ jeg har ikke brug for nogle kranse sagde jeg til ham, men det fik jeg jo alligevel” far var sommetider der nede, og husker at han røg meget.

Han gik altid hen til cigarkassen og kikkede på cigarerne, men sagde så nej jeg skal ikke have nogen” . Moster fniser “han kunne ikke nære sig alligevel, et øjeblik var han henne og tage en“.

På Hyllinge alderdomshjem kan jeg huske en dag da mor og far var lidt oppe at toppes. Mor ville have penge, til børnebørnene så de kunne blive klippet. Jeg skal have 20 kr. siger hun. Far lagde 10 kr. mor tog dem ikke, jeg skal have 20 kr. siger hun. Far var altid lidt nærig, men bruge penge til cigarer det kunne han godt. Mor tog ikke de 10 kr. , far måtte give sig og gav hende 20 kr.

Her kommer der en sygeplejerske ind og øjeblikket er forsvundet. Hun er tilbage i nutiden og smiler glad, jeg kan se på hende at hun har nydt at fortælle om sit liv.   

 

Moster Helene.

 

Gerda Hulda Helene Svensson gift Olsen var hendes navn, hun kom til verden i Magleby ved Skælskør den 27 juli 1906 Vedskøllevej 21. Hendes forældre var Per Edvard Svensson og Ane Kirstine Hansen, som på dette tidspunkt bor i et hus sammen med et par andre familier.

Hendes opvækst har været præget af at de har flyttet noget rundt.

Vedskøllevej 21, Transbygårdens hus her får hus en broder Karl Otto Lundkvist, og en broder der dør af kighoste Holger. Husmandssted på Tystofte mark, her får hun en broder Svend Holger men Per Edvard Svensson kan ikke klare det økonomisk så efter nogle år flytter de til Vedskølle by hvor hun får endnu to søskende, Grethe Karen Sevia og Olga Gertrud. I 1921 får Per Edvard statslån og flytter til Saltø og bygger en ejendom der, imens bor de i Polakkasernen på Saltø.

Her får de så blivende ro.

Men så er Grethe flyttet hjemme fra og er kommet ud at tjene, hvor ved jeg ikke, men jeg ved at hun i en del år var ansat hos Scheel Bech i Næstved som husassistent.

Hvor hun møder Aage Olsen ved jeg heller ikke men jeg ved de var forlovede i mange mange år , hvor de gik fra hinanden flere gange. De bliver til sidst gift i Vallensved 21 marts 1942. Og har et hus sted i Ødemark hvor Aage er traktorfører. Han er født i Lynge Sogn 28 maj 1906 som søn af arbejdsmand Lars Peter Olsen og Bertha Marie Paulsen.

I 1945 køber Aage Stokholtsvej 3 på Salglille mark for 18000 kr. Huset er bygget i 1945, så enten er det nybygget eller også har Aage bygget det. Men for inden er der forgået noget meget tragisk i dette hus, der ved denne lejlighed blev jævnet med jorden.

 

Natten til den 17. september 1943 var Halifax BB309 på en SOE-mission til Polen, hvor 2 faldskærmsfolk og containere med våben blev nedkastet.

Under returflyvningen blev flyet skudt i brand over Sjælland af en tysk natjager og måtte kort før kl. 5 om morgenen foretage en nødlanding. Herunder tørnede flyet ned i arbejdsmand Laurits Christensens hus, Stockholtevejen, Slaglille Mark, der brød i brand. Laurits Christensen, hans kone og mor samt to børn omkom i huset. Familiens
øvrige børn reddede sig ud af huset.

Af flyets rent polske besætning omkom 4 flyvere i flammerne, mens 2 overførtes til Ringsted sygehus. Her døde Sgt Kasprzak samme dag af sine stærke forbrændinger.

Ved 3-tiden natten til den 18. september 1943 begravede tyske soldater de 5 dræbte flyvere på kirkegården, idet graver Chr. Hansen i nattens mulm og mørke var blevet befalet til at udpege et egnet gravsted.

Sognepræst Svend Jacobsen blev bestyrtet, da graveren om morgenen meddelte ham, hvad der var passeret. Han skrev omgående et brev til Sjællands biskop og klagede. Af hensyn til kirkebogsføringen ville sognepræsten gerne have oplyst, hvem der var blevet begravet på sognets kirkegård.

Søndag den 19. september samledes menigheden ved graven, hvor sognepræsten læste en engelsk og en romersk bøn, hvorpå han foretog jordpåkastelsen på den blomstersmykkede grav.

Efter at sognepræsten, graveren og endnu 2 mænd fra sognet den 30. september havde åbnet graven og ordnet den, blev flyvernes lig den 8. november taget op og lagt i kister. De nedsattes derpå i normal dybde. Denne begravelse blev bekostet af skibsreder A.P. Møller.

Fra Sjællands biskop fik sognepræsten i december 1943 navnene på de 5 begravede polske flyvere. Også de omkomne danskere ligger begravet på kirkegården.

En overlevende flyver blev taget til fange i nærheden af nedstyrtningsstedet. Den anden indlagte flyver derimod blev hjulpet til flugt fra Ringsted sygehus og nåede velbeholdent til Sverige.”

Helene og Aage har huset til Aage dør hvorefter Helene sælger det i 1977, og flytter til Vestergade i Sorø og bor der. Jeg ved de havde problemer med deres brønd , vandet kunne ikke drikkes på grund af forurening med olie fra flyet.

De fik aldrig børn, hvilket Helene fortrød senere, hun syntes at de var for længe om at blive gift. Aage havde også i mange år været syg inden han døde. Helene var ikke helt tilfreds med hvordan livet havde gået sin gang for hende. Hun var også meget præget af urinsyregigt, og havde et stærke nedsat syn på sine gamle dage. På tros af livets mange tilskikkelser var hun dog også en dame, der var stærk og troede på de gode i folk.

Sorø arkiv, folketællinger, kirkebøger, familiefortællinger, kort og matrikel,Sorø avis.  

 

Helene Olsen

Helene Olsen

MaglebyfirlingerneMin mormors farfar var Hans Hansen, han er født på Langeland den 20 juli 1820 i Vindeby, Lindelse sogn han var søn af Hans Godtfredsen og Maren Madsdatter. Han var husmand og daglejer, og blev gift første gang i1842 i Lindelse med Ane Kirstine Marie Jeppesen, og de fik 7 børn. Ane Kirstine Jeppesen er født i Marstal på Ærø, faderen var matros og hed Peder Rasmussen Jepsen, Moderen var Inger Madsdatter.
19 år gammel i 1840 er hun i Tryggelev mølle, derefter flytter hun til Bagenkop og der fra til Vindeby, hos hans C. Hansen. Her møder hun Hans Hansen og da hun i 1841 venter barn og Hans Hansen bliver udlagt barnefader, hun føder sit barn hos Hans Gotfredsen.De bliver gift i 1842, de får yderliger 2 børn på langeland.
 Da deres første barn dør af hjernebetændelse bryder de op og rejser til Magleby sogn med deres 2 sønner på 2 og 5 år. Her har han tilfæstet sig hus og jord i Østerhoved, de får ydreligere 4 børn hvorefter hun dør i 1857 39 år gammel.
Kort tid efter i 1858 gifter Hans Hansen sig med Karen Christensen og det er med denne kone han får firlinger. Hun er født i Ørslev sogn, Sorø Amt. Hans Hansen havde på dette tidspunkt et lille sted på Holten og gik samtidig lidt på arbejde hos de forskellige gårdmænd, blandandet en hel del på Østerhovedgård.
19 november 1858 får de firlinger, 4 piger, hvor en er dødfødt. De blev i al hast hjemmedøbt, da man frygtede for deres liv.
Storebededag 1859 blev de fremstillet i Magleby kirke. Det var en stor begivenhed for hele sognet, der var forsamlet en stor mængde mennesker både i kirken og udenfor. Alt hvad egnen kunne fremvise af forneme var tilstede, de ærede damer, vor Carstensskjold af Borreby, fru Hofjægermester Henriette von Seiveslum af Basnæs, og stiftdame Frederikke von Carstenskjold fra Skælskør bar børnene, ledsaget af adskillige fornemme faddere.
Efter den kirkelige højtidelighed begav herskaberne sig til firlingernes forældres hjem og opholdt sig der en times tid. Her hersskede en kærlig, hjertelig og gemytlig stemning, som oplivedes ved forældrenes glæde og synet af de tre trivelige og velskabte børn.
Der blev snakker meget på Maglebyegnen om firlingerne og rygterne gik på at firlingerne ikke var Hans Hansens børn, men var uægte børn af godsejeren på Borreby gods. Disse rygter var kun misundelse, da kammerheren på Borreby sørgede for en gå¨rd til Hans Hansen og i det Kammerherren var en meget hjælpsom mand og folk værsatte ham meget.

Folketællinger , Akavalier online kirkebøger, Skælskør avis 1859, Skælskør arkiv, Familielegenter.

Hans Hansen og Karen Christensen

Hans Hansen og Karen Christensen

Kirsten karoline Nielsen født Hansen


Kirsten Karoline Nielsen født Hansen, er en af firlingerne hun havde en fattig barndom med mange søskende. Der var 5 halvsøskende og 6 helsøskende, hun bliver konfineret sammen med sine 3 tvillingesøstre i 1872 som 14 årig. Hvorefter hun formodentlig kommer ud at tjene.
I 1880 finder vi hende i Lundby Tjæreby sogn, på en gård hos ugifte Peder Pedersen som tjenstepige 21 år, sammen med 3 andre tjenstefolk.
Hun bliver gift med Hans Peter Nielsen 31 oktober 1883. Hans Peter Nielsen er født i Lundby, hans forældre var Niels Mortensen og Maren Hansen (Larsdatter).
De havde et lille hus med lidt jord til i Hyllested, hvor han samtidig var træskomand. Senere købte han et sted i Lundby og i 1887 købte han en gård i Østerhoved.
Kirsten Karoline Nielsen og hendes mand boede hjemme hos hans forældre, indtil de døde, hvor efter hendes mand overtog gården efter sin fader.
Årsagen til at de blev boende var at svigermoderen var syg, hun var sindssyg, havde dårlige nerver. Så det var Kirsten Karoline Nielsens lod at passe hende og se efter huset. Denne tilværelse var ikke misundelsesværdig, det må have slidt hårdt at omgåes et så sygt menneske, hvad hun gjorde i 20 år.
De overtager gården da hans fader dør i 1907, indtil 1934 hvor de sælger gården.

Hvad blev der så af de tre  andre firlinger.

Der var en dødfødt pige ved føslen
Så var der Ane Kirstine Marie Hansen, hun dør 24 febuar 1879, 20 år gammel i Skælskør, hun har formodentlig været ude at tjene på dette tidspungt og pådraget sig en dødelig sygdom.
Elisabeth Petrine Hansen i 1880 var hun i Slagelse som tjenstepige på Banegårdsvejen 244 i kælderen, formodentlig et Vætrtshus da husfaderen er Værtshusholder.
I følge familiesladren kom hun til København som husbestyreinde, og fik et barn uden for ægteskab. Hun blev senere gift med en kaptajn Christensen i Næstved.

Folketællinger, kirkebøger familielegenter.

Hans Peter Nielsen og Kirsten Karoline Nielsen født Hansen

Hans Peter Nielsen og Kirsten Karoline Nielsen født Hansen


Min mormors, morbroder Jens Peder Hansen

 

Jens Peder Hansen født 23 juli 1863, i Vedskølle, Hans forældre var Hans Olsen og Ana Cathrine Larsen: Hans far var husmand og daglejer og han vokser op i omegnen af Vedskølle og Tjæreby. Han bliver sat i lærer i en smede og bliver smedesvend i Tjæreby Sogn.

På et tidspunkt møder og gifter han sig med, Ane Hansen, født i Tjæreby 10 september 1865, Tjæreby, hendes forældre var husmand Hans Nielsen og Karsen Nielsdatter. De gifter sig i 1888 den 17 november.

I bryllupsgave får de Smedjen i Tjæreby, bygget til Jens af hans forældre, Hans Olsen og Ana Cathrine Larsdatter.

Men tingene går ikke så godt, Jens kan ikke holde sig fra flasken og drikker. Han har voldsomme problemer med sig selv og sine omgivelser. De ender med at sælge smedjen, hvor efter de flyttet til Skælskør hvor han bliver kompagnon i et smedeværksted.

Jeg kan ikke tro at det var lettere at holde sig fra flasken i Skælskør end i Tjæreby. Man kan selvfølgelig sige at han var mere anonym inde i Skælskør. Det ender med at de tager til Omø, hvor de har smede og hus. Der er dog stadig mange problemer, og Anne, hans kone, kan ikke falde til på Omø.

De når at bo på Omø et par år, men vanskelighederne er store og pengene er stadig små, han drikker stadig og til sidst er det for meget for han selv. Natten mellem den 24 og 25 april 1915 hænger han sig. Han bliver begravet på Omø.

Han efterlod kun penge nok til begravelsen, som bliver udlagt af boet, og der var stadig 3 ukonfirmeret børn, ud af 11 børn. Hun flytter til Næstvedvej 9 i Skælskør og lever af enkepension. Hun dør dog allerede den 5 november 1917 et par år efter manden.

Folketællinger, Omø arkiv, kirkebøger familie fortælinger.

 

Jens Peder Hansen

Jens Peder Hansen

Frederik Frantsen, møllersvend, tømmermand, husmand, bolsmand, indsidder.

 

En af vores forfædre på fars side var Frederik Frandsen født ca. 1759 i Skælskør. Hans forældre var Frants Hendrik Clausen var slagter, gift med Ane Cathrine Jensdatter født 4-6-1726 i Skælskør. Han var gift med Maren Pedersdatter, den 5-8 1789, hun var skrædder, hun er født omkring 1769, hvor vides ikke.

Frederik Frantsen vokser op i Skælskør og er i 1786 møllesvend i Krummerup. Møllen var en stupmølle væltede i en storm i 1903 eller 04.

 

Han rejser herfra videre til Kanehøj Møle, Hvor han møder Maren Pedersdatter, som på dette tidspunkt er i Boeslunde han bliver trolover med hende i 1789. Han får et datter med konen i juni, men har han samtidig været et forhold til Johanne Jensdatter fra Bisserup, som er gravid og får et datter i september 1791. Han er nu Møllesvend i Hyllested.

I 1801 står han opført som jordløs husmand og tømmermand Stadig gift med Maren Pedersdatter de har nu fået 6 børn:

Dorthe Frederiksdatter Død
Frants Frederiksen
Dorthe Frederiksdatter
Anne Katrine Frederiksdatter
Klaus Frederiksen
Petter Frederiksen

Husstanden består ud over disse af Indsidder Maren Hansdatter som er i lære og Kirsten Madsdatter Barn til Lucia Daglejer og almisselem.

De får yderligere 3 børn den sidste i 1809:

Hans Frederiksen
Johan Frederiksen
Frederic Aolph Frederiksen.

I 1824 står han anført som Husmand og Bolsmand i Hyllested og ved sin død den 17-3-1829 som indsidder på Hyllested mark. Hans kone maren Pedersdatter dør 2-5-1832 ligeledes på Hyllested mark.

Det er for øvrigt Frederik Frantsen moder Ane Cathrine Jensdatter der på mødrene side er beslægtet med forpagteren af Risinge Christen Rasmussen Pram. Men mere om det senere.


Folketællinger, kirkebøger

Krummerup Mølle

Krummerup Mølle

3x tipoldemor Karen Christensdatter i Lundbye

 

Lavet af John Larsen.

 

Registrering

Efter Jørgen Nielsens kone Karen Christensdatter Lundbye År 1821 den 7 december indfandt skifteretten sig i stervboet efter afgangen Karen Christensdatter for efter enkemandens, husmand Jørgen Nielsen Lundbye, udtrykkelige forlangende, at registrere og vurdere boet til videre påfølgende skifte og deling imellem enkemanden og hans ved den afdøde i ægteskab avlede børn hvilke ere:

1. En søn Ole Jørgensen 23 år

2. En datter Ane Jørgensdatter gift med Christian Jørgensen indsidder på Lundbye Mark .

3. En datter Johanne Jørgensdatter 12 år gammel

Enkemanden var til stede, tillige med tilsynsværgen husmand Hans Christensen Lundbye, broder til afdøde, der tillige er kurator for sønnen Ole Jørgensen, og da Ane Jørgensdatters mand Christian Jørgensen uagtet tilsagt udeblev, så skifteforvalteren sig nød til, at bede hans fader gårdmand og bonde ** Jørgen Christiansen Lundbye møde på hans vegne, der tilligemed Ane Jørgensdatter så overværede, og blev da af vitterligheds og vurderingsmand sognefoged Christopher Nielsen i Tjæreby med forretningen fremmet som følger, og forefandtes da.

I dagligstuen

1 fyrrebord med lugtboks …………………. 3rd 0m 0sk

1 fyrrehængeskab ……………………………    1 - 0 - 0

1 ditto større men gammelt ………………  0 - 4 - 0

1 gåsebænk med *** ………………………..   0 - 3 - 0

1 fyrre bænk ………………………………..      0 - 1 - 12

3 gamle stole ………………………………        0 - 2 - 0

1 bind *** ……………………………….            0 - 1 - 0

1 pyramide ……………………………….         0 - 0 - 8

11 tallerkner a 2sk st. ………………………  0 - 1 - 6

3 kresfade a 4sk stk. ……………………….  0 - 0 - 12

2 siebøtter a 8sk stk. ………………………   0 - 1 - 0

1 hyllebrædt ……………………………..       0 - 0 - 2

1 ditto …………………………………….           0 - 0 - 2

1 saltkar med 1 kasse ………………………  0 - 0 - 4

Nogle flasker og nogle gamle lerkar   0 - 1 - 0

1 lyseform og peberkværn ……………   0 - 1 - 8

1 hønsebænk ……………………………. .    0 - 0 - 8

1 lille kasse med klude …………………… 0 - 0 - 6

1 par gamle kerter …………………………. 0 - 0 - 6

1 gammel fyrreseng med omhæng der var

Blåstribet ………………………………….       1 - 3 - 0

1 rød og grønstribet ul*** overdyne…3 - 0 - 0

1 grønstribet underdyne …………………1 - 0 - 0

Linnet gulstribet underdyne …………  2 - 0 - 0

1 hovedpude……………………………..     1 - 0 - 0

2 trækkepuder …………………………….  1 - 0 - 0

1 gammelt sengested med blåstribet omhæng ..
  ............. ........................  1 - 0 - 0

En rød og grønstribet overdyne …… 3 - 0 - 0

1 grå stribet underdyne ………………   2 - 0 - 0

1 gammel ditto ……………………………… 0 - 1 - 0

1 gulstribet linned underdyne ……   2 - 0 - 0

1 gråstribet hovedpude ………………  0 - 5 - 0

2 små trække puder …………………… 1 - 0 - 0

1 lille sy** og en klædebørste ………0 - 0 - 4

1 rødmalet fyrre klædeskiste ……… 1 - 2 - 0

1 grønt vadmelsskjorte ……………… 1 - 0 - 0

1 rød ditto ……………………………………1 - 2 - 0

1 hvergarns ditto ………………………  1 - 4 - 0

1 sort hvergarns ditto ………………… 0 - 3 - 0

1 sort hvervgarns trøje ……………… 0 - 1 - 0

1 rød og grøn hvervgarns trøje … 0 - 3 - 0

1 grøn hvadmels bolle med ærmer  0 - 2 - 0

1 grøn glattet hvervgarns bolle … 0 - 2 - 0

1 rød bolle med røde ærmer …… 0 - 1 - 8

2 blåstribet forklæder ……………   0 - 2 - 0

1 rødfarvet filtet ditto ………………0 - 4 - 0

1 hvidt *** ditto ………………………  0 - 2 - 0

1 blåstribet ditto …………………… 0 - 4 - 0

1 par blågarns lagener …………. 1 - 1 - 0

3 blågarns særke a 4m stk. ……2 - 0 - 0

1 par blå strømper ………………… 0 - 1 - 0

1 blåternet forklæde …………… 0 - 4 - 0

1 filtet ditto ………………………… 1 - 0 - 0

1 koton bolle ………………………  0 - 2 - 0

5 stk. hvide tørklæder a 20sk stk. ...
..................................1 - 0 - 4

1 rødt bommelt halstørklæde  0 - 2 - 0

1 hvidt lærreds ditto …………… 0 - 0 - 4

7stk kramlærreds lagener a 12sk stk.
………. .......................... 0 - 5 - 4

15 hørlærreds lagener a 4sk stk....
……………........................ 0 - 3 - 12

1 eske med 2 par halværmer  0 - 0 - 8

2 kartons huer ………………………0 - 2 - 8

1 par vanter og en *** ………… 0 - 1 - 0

2 gamle boller og en trøje … 0 - 1 - 8

1 hvid hvadmels skjorte …… 0 - 3 - 0

1 par gamle sko ………………… 0 - 1 - 0

I køkkenet

1 messing si ………………………  0 - 2 - 0

1 jern gryde ……………………… 0 - 3 - 0

1 minder ditto men bedre . 0 - 3 - 0

1 kobberkedel …………………  5 - 0 - 0

1 vandspand …………………… 0 - 1 - 0

1 øl fjerding …………………… 0 - 2 - 8

2 siebøtter ……………………… 0 - 1 - 0

1 mælkebøtte ………………… 0 - 1 - 0

1 lille ege balje ……………. 0 - 3 - 0

1 strippe, en kærne og en øl***..
 …………… ...................0 - 3 - 8

1 ørebalje ………………………0 - 1 - 0

1**trug og holdebrædt og en hylde …
……........................ 0 - 1 - 8

Adskillige gamle karklud. 0 - 0 - 8

1 jern *** ……………………… 0 - 0 - 8

1 kedelkrog og en ildtang..
 ............................0 - 2 - 0

1 lille kobberkedel til 1½ ** vand …
………….................... 3 - 0 - 0

1 håndkværn …………………0 - 1 - 0

1 buesav ……………………... 0 - 1 - 8

1 kost** og en snittebænk ……
 ............................0 - 0 - 1

På loftet

2 stander fjerdinger …… 0 - 0 - 1

2 stander tønder ………… 0 - 0 - 2

1 halm snelle ……………… 0 - 0 - 1

1 *** …………………………… 0 - 0 - 3

1 rok og en haspe ……… 0 - 2 - 8

Kreaturer

1 ko 12 år gammel ………11 - 0 - 0

2 grise ………………………. 6 - 0 - 0

Sum 79rd 4m 10sk

En kakkelovn forefandtes , som efter alles samstemmende vurdering er leveret af gårdmand Niels Jacobsen i Tjæreby. Videre end anfærte forsikrede enkemanden og tilsynsværgen ikke var boet tilhørende enten af løsøre endre penge og udestående tilgodehavender, men enkemanden tilføjede at skylde ungkarl Jørgen Jacobsen tjenende gårdmand Niels Mortensen 14rd 8m, til gårdmand Anders Jensen Eggersløvlille 5rd altså bliver boets indgæld …………………………… 60rd 4m 10sk

De formanførte ejendele blev derefter extraderet enkemanden, som lovede indtil skiftets slutning derfor at blive ansvarlig.

Det passerede blev bekræftet med hands underskrift

Datum ut supra

Laffeny Fiedler

Enkemanden som tilsynsværge og kurator

Jørgen I.N.S. Nielsen Hans H.C. S. Christensen

Med ført pen med ført pen

På Christian Jørgensens vegne

F. Christiansen

Til vitterlighed

Christian Nielsen Christopher Jensen

Med ført pen

Datum ut supra betyder gives til ovenstående

 

  Akavalier online skifter

2 x tipoldefar Morten Jensen

Registreringsforretning

 

Lavet af John Larsen

 

I stervboet efter boelsmand Morten Jensen af Vallensved under Harrested Godser .

År 1832 den 17 maj indfandt sig den *** atterede skifteforvalter for Harrested Gods sig på Vallensved Mark en lovlig skifte*** samt vurderingsforretning i stervboet efter afdøde boelsmand Morten Jensen på bemeldte Vallensved Mark til *** *** under vurdere følgende skifte og deling imellem enken Bodil Hansdatter og deres fælles avlede børn som bliver opgivet at være .

a. sønnen Jens Mortensen 17 år

b. “ Hans Mortensen 15 år

c. “ Niels Mortensen 14 år

d. “ Jørgen Mortensen 10 år

e. “ Hendrik Mortensen 7 år

f. datteren Kathrine Mortensdatter, ugift

Enken med laugværge gårdmand Jørgen Hansen i Guderup, samt værgen for de umyndige gårdmand Jens Madsen i Vallensved være til stede ved forretningen i hvis overværelse den blev foretaget af vidnemand og vurderingsmanden sognefoged Peder Jensen Øllerup og gårdmand Niels Hansen i Vallensved *** som følger.

I stuen

Et fyrrebord på fod …………… 1rd 3m 0sk

En gåsebænk ……………….. 0 - 3 - 0

En bænk ……………. 0 - 0 - 3

Et gemmeskab, et hængeskab ……. 1 - 0 - 0

En tintepotte og 2 lysestager …….. 0 - 3 - 0

Et messingfad …………….. 0 - 3 - 0

En tallerkenrække med 11 tintallerkner… 2 - 0 - 0

Et krus og et malmstrygejern ………….. 0 - 5 - 0

En peberkværn , et randjern, en tragt ….. 0 - 1 - 8

4 par tekopper ………………………. 0 - 1 - 0

1 pyramide med adskilligt ………………. 0 - 2 - 0

En ege skål og en *** ………………….. 0 - 0 - 12

En dragkiste …………………………….. 1 - 3 - 0

5 stole …………………………………. 0 - 3 - 8

En *** 2 hyllebrædder ………………… 0 - 1 - 0

Et lille bord …………………………… 0 - 1 - 0

1 fad og 2 sie bøtter …………………….. 0 - 1 - 4

En nyrnberger kiste ……………………. 1 - 2 - 0

Et rødmalet mandskab …………………. 1 - 0 - 0

En spaid og en flødekande………………. 0 - 1 - 8

En drappet seng med omhæng ……….. 2 - 0 - 0

Et gl. skrin …………………………… 0 - 1 - 0

En rødstribet overdyne ……………… 1 - 0 - 0

Et par lagen …………………………. 0 - 4 - 0

En rød og grønstribet andedyne …….. 1 - 0 - 0

En hvid do …………………… 0 - 4 - 0

4 hovedpuder ………………………… 0 - 4 - 0

I den øverste stue

Et sengested med omhæng ………… 0 - 3 - 0

Et gl. hængeskab ………………….. 0 - 3 - 0

3 ølfjerdinger ……………………….. 1 - 0 - 0

Et fyrrebord …………………………. 0 - 2 - 0

En rødmalet klædekiste …………….. 2 - 0 - 0

En *** kjole …………………… 0 - 4 - 0

En do lang trøje …………………. 0 - 4 - 0

En do kort trøje ………………….. 0 - 2 - 0

2 veste ………………………………. 0 - 3 - 0

En kort hvervgange trøje …………… 0 - 4 - 0

Et par skind bukser …………………. 0 - 3 - 0

Et halstørklæde og 2 kraver …………. 0 - 1 - 8

2 hatte og 2 par strømper ……………. 1 - 0 - 0

Et par støvler ………………………. 0 - 2 - 0

2 hyllebrædder og en hegle ………… 0 - 1 - 0

I køkkenet

En ildtang og 2 kedelkroge ………….. 0 - 2 - 0

En brygger kedel ………………….. 3 - 0 - 0

2 kar ………………………………. 0 - 2 - 0

En ørebalje og en kærne ………………. 0 - 3 - 0

En ølflaske og en tragt ………………… 0 - 2 - 0

En grynbøtte og en jern spand …………… 0 - 1 - 8

En tinræk med 2 fade …………………….. 0 - 1 - 0

En massiv kedel og 2 gryder …………….. 1 - 2 - 0

En strippe og en si ………………………. 0 - 1 - 0

Et hakkebræt og en æbleskivepande ……. 0 - 0 - 8

2 bænke …………………………………. 0 - 0 - 8

En kaffemølle ……………………………. 0 - 0 - 8

En kærne med tilbehør og en karstol ……. 0 - 2 - 0

På loftet

2 gl. kar ………………………………….. 0 - 1 - 8

4 sække og 3 poser …………………… 1 - 3 - 0

½ td. Malt ……………………………… 2 - 0 - 0

2 skp. Rugmel ………………………… 1 - 0 - 0

1 skp. Byg ……………………………….. 0 - 2 - 8

2 *** og et maiers ………………………. 0 - 1 - 8

En gl. pude ……………………………… 0 - 4 - 0

2 stande tønder ………………………… 0 - 1 - 0

En mælkekande og et øsekar …………….. 0 - 2 - 0

2 siebøtter og 2 kurve ……………………. 0 - 1 - 0

En halmsette og et skættetræ ……………… 0 - 0 - 8

I udhusene

En gl. slæde ………………………………… 0 - 1 - 8

En tørve og en stråluffe ……………………. 0 - 2 - 8

En høtyv og en greb ……………………… 0 - 1 - 0

4 høns og en hane …………………………. 0 - 5 - 0

En skuffe og en høkrog …………………… 0 - 0 - 8

En huggeblok og en sav ………………….. 0 - 1 - 0

2 huggejern og 2 vinler …………………… 0 - 1 - 8

En slibetårn med trug ……………………. 0 - 1 - 8

En huggeøkse ……………………………… 0 - 1 - 0

En vandspand ……………………………. 0 - 1 - 0

Noget stængetræ og brædder ……………… 0 - 3 - 0

Kreaturer

En sortskimlet ko 7 år ……………………. 10 - 0 - 0

En blakhjelmet gris ……………………… 3 - 3 - 0

En blakket stud ………………………….. 2 - 3 - 0

2 får 1 lam og 1 bede ……………………. 7 - 0 - 0

Da den afdøde fæster ingen besætning er bleven

overleveret *** *** påstod de umyndiges værge

samme registreret og vurderet.

En brun stjernet hest 8 år ………………… 12 - 0 - 0

En skimlet hoppe …………………………. 16 - 0 - 0

En vogn med fjoller …………………….. 12 - 0 - 0

En gl. jernharve …………………………. 1 - 0 - 0

En do plov ……………………………… 1 - 4 - 0

¼ tromle ………………………………….. 0 - 1 - 0

Et seletøj ………………………………….. 1 - 3 - 0

Et do ……………………………………… 0 - 2 - 0

Et par hesteharver …………………………. 0 - 1 - 0

Summa vurdering 118rd 1m 8sk

Videre fandtes ikke på stedet og samtlige pågældende erklærede, at boet ikke er mere tilhørende end hvad der er registreret og vurderet.

Enken med laugværge samt de umyndiges værge erklærede sig tilfredse med den på boets forinden satte vurdering hvorfor de og ønsker at der uden auktions afholdelse må blive skiftet og delt efter samme.

Vurderingsmanden bekræftede derpå den foretagne forretning således.

Det vi have foretaget denne forretning efter vor samvittighed og bedste skønnende, det bekræfte vi med vor ed så sandt hjælpe os gud og hans hellige ord.

Peder Jensen Niels Hansen

Hvad gæld der måtte påhvile boet forbeholdt enken sig med laugværge

Sig ret til nærmere under skiftet at oplyse.

Da intet for i dag var at foretage blev forretningen sluttet og bekræftet med underskrift.

Datum ut supra (ps) J. Tolderlund

Bodil Hansdatter

m. f. p. som laugsværge

Jørgen I.H.S. Hansen

m. f. p.

Som værge for de umyndige

Jens Madsen

Som vidner

Peder Jensen Niels Hansen

Ps. Datum ut supra

Betyder gives til ovenstående

 

2 x tipoldefar Morten Jensens skifte

Skifteslutning

 

I boet efter bolsmand Morten Jensen i Vallensved under Harrested Gods.

År 1832 den 30. juni blev skiftet efter afdøde bolsmand Morten Jensen foretaget til slutning på Saltø skrivestue i overværelse af vidnerne

B. Tolderlund og hmd. og sognefoged Peder Jensen Øllerup.

Enken med k** værge gårdmand Jørgen Hansen Guderup samt værgen for de umyndige gårdmand Jens Madsen af Vallensved vare mødte ved nærværende ***.

I hvis overværelse passerede som følger:

1. Enken Bodil Hansdatter anmeldte at have af gårdmand Jens Madsen i Vallensved modtaget til låns til hendes afdøde mands begravelse, og som han inden dette skifte begærede sig udbetalt ………….. 12rdl

Denne anmeldelse erkendte de umyndiges værge at være rigtig .

2. Hun anmeldte ligeledes at være skyldig til aftægtsmand Hans Nielsen af Øllerup, og som af de umyndiges værge blev erkendt som rigtig.. 2rdl

3. Forvalter Tolderlund anmeldte derpå på herskabets vegne at h**** har til gode i boet :

a. resterede skatter og haver ** for juni og april kvartal 1832 …

9rd 0m 7¾ sk.

b. do afgift pro 1831

3td 4skp byg efter kapitelstaksten pro 1831 …………12rd 5m 2½ sk.

2skp havre efter do ……………….. 0 - 0 - 12 3/8sk

22rd - 0 - 6 5/8sk

For dette beløb påstod forvalter Tolderlund sig udlæg, idet han som bevis for rigtigheden af sin fordring Harrested Gods hovedafregningsbog samt det den afdøde under 26 oktober 1811meddelte fæstebrev.

Derefter tiltrådte herredsfoged Leuning forretningen og ved at undersøge den fremlagte hovedafregningsbog erfarede at det forholder sig rigtigt, at den afdøde skylder til *** af Harrested Gods i restante skatter *** for juni og april kvartal 1832.……………….. 9rd - 0- 7¾ sk

Ligesom han i handgæld skylder pro 1831 3td 4skp byg der efter

Kapitelstaksten udgør ……………. 12rd 5m 2 ½ sk

Samt for 2 fdk. Havre efter do …………… 0 - 0 - 12 3/8sk

22rd -0 - 6 5/8sk

De tilstedeværende blev foreholdt denne fordring i boet, hvorpå de erklærede, at de erkendte samme som rigtig, havde intet imod at de ny kornvarer bliver beregnet boet til **gift efter kapitelstaksten.

Derpå afgav dommeren følgende

Kendelse

 

Ifølge den forelagte hovedafregningsbog for Harrested Gods i forbindelse med den afdødes fæstebrev af den 26 oktober 1811 ses det den afdøde i kongelige skatter og *** for det første halvår 1832 er skyldig 9rd -0- 7¾ sk samt for 3td 4 skp byg, der beregnes efter kapitelstaksten af bemeldte for en afgivet erklæring om rigtigheden af bemeldte fordring foreviste forvalter tolderlund vedlagte påstand om at erholde udlæg i boet for herskabets fordring 22rd - 0 - 6 5/8sk *** at tage til følge, dog således at dette sker efter begravelse og skifteomkostninger.

 

Thi erlagtes

 

Harrested Godser besidde bør nyde udlæg i boet efter afdøde bolsmand Morten Jensen af Vallensved for 22rd - 0 - 6 5/8sk regn. næst efter begravelse og skifteomkostningerne.

Ulæselig underskrift

Imod den afgjorte kendelse havde de tilstedeværende intet at erindre, hvorefter dommeren aftrådte.

Ulæselig underskrift

Derefter foretog skifteretten følgende deling i boet.

 

Boets indtægt

 

1. I følge den under 17de forrig måned passerede registertings og vurderingsforretning er boets ejendele og kreaturer vurderet til

1 ………. 118rd 1m 8sk

2. For den i stervboets jorder nedlagte sæd bliver fremdeles at beregne boet til indtægt da den afdøde er overleveret såsæd navnlig:

1td 4skp rug efter kapitelstaksten udgør………… 8rd -5m -11 5/8sk

1td 4skp byg efter do ………………………. 5 - 3 - 1

1td 4skp havre efter do ……………………. 3 - 0 - 9

2skp ærter efter do ………………………… 1 - 0 - 0

3spk vikke efter do ……………………… 1 - 0 - 0

Videre angiver enken at der ikke var udsået i stedets jorder, hvilket de umyndiges værge erklærede at være rigtig, hvorfor de alle vare enige i den boet blivende indtægt da bliver at indføre med ….49rd 3m 5 56sk

3. For at have bekostninger ved sædens udlæg bliver ligeledes at beregne til indtægt 1rd 3m pr td. Land, der af vidnerne ved denne forretning, bliver angivet at kunne antages at være medgået, og som for

5td 1skp ***er …………….. 7rd 4m 2sk

 

Summa indtægt

145rd 2m 15sk

Boets udgift

 

1. Skiftets bekostninger af 145rd 2m 15sk regnes derefter kvartals afgiften for april kvartal dette år 206¼ udgør i sølv 141rd 0m 7 25/36sk

a. Skifte attarium …………………….. 1rd 3m - 0sk

b. 3pc til kongens kasse …………….. 0 - 3 - 0

c. 20pc til do af sidste sum ………….. 0 - 0 - 9¾

d. skifterettens beskrivelse på 3 ark ………. 1 - 3 - 6

e. do bekræftelse ……………. 0 - 5 - 0

f. stemplet pris til skiftebrevet på 3 ark …………… 1 - 3 - 6

g. 20pc til justitsfonden af de **ovenførte gebyrer 0 - 4 - 10 4/5

h. vurderingsmanden og skiftevurderingen ………. 3 - 0 - 5 3/5

Sølv 9rd 4m 0 sk.

Som efter den påberåbte kvartalskurs i *** 9rd 5m 13sk

2. Begravelsesomkostninger

a. til den afdødes begravelse er medgået ……….. 12rd

b. et lignende beløb begærede enken sig udlagt til

Sin begravelse ……………… 12rd

24rd

3. Herskabets fordring ifølge den afsagte kendelse 22rd - 0m 6 5/8sk

4. Den afdødes gæld til aftægtsmand Hans Nielsen

i Øllerup …………………… 2 - 0 - 0

Udgivet sum 58rd - 0 - 3 5/8sk

Beholdning 97rd 2m 12sk

Fordeles imellem enken og arvingerne således:

A.Enken Bodil Hansdatter erholder ………… 48rd 4m 6sk

b.b. som bliver tillige at tillægge en broderlod,

da hun ej agter at gifte sig . ……………….. 7 - 2 - 15 9/13

56rd 1m 5 4/13sk

B.den øvrige del tilfalder børnene nemlig:

Sønnen Jens Mortensen ……………………… 7 - 2 - 15 4/13

Sønnen Hans Mortensen ……………………. 7 - 2 - 15 4/13

Sønnen Niels Mortensen ……………………. 7 - 2 - 15 4/13

Sønnen Hendrick Mortensen ………………… 7 - 2 - 15 4/13

Datteren Kathrine Mortensdatter ……………. 3 - 4 - 7/ 4/13

41rd 1m 6 4/13sk

Der udgør boets beholdning 94rd 2m 12sk

Da de arvelodder der ere udlagte de umyndige arvinger ikke er af en størrelse, at de kunde inddrages under overformynderiets bestyrelse så forbliver de indestående hos moderen og *** under de umyndiges værge Jens Mortensens tilsyn til den *** nytte for dem især med hensyn til deres opdragelse hvilket blev betydet værgen at påse.

Enken Bodil Hansdatter med laugværge forbandt sig til i enhver navnlig henseende at betale hvad gæld boet måtte være ** ikke, hvorfor hun forbandt sig til at holde skifteforvalteren fri for alle tilsyn i anledning af dette skifte .

Skifteomkostningerne 9rd 5m 13sk betalte enken til skifteforvalteren .

Da alle tilstedeværende erklærede sig tilfredse med dette bos skiftebehandling, samt alt øvrige der er passeret under dette bos skiftebehandling, blev forretningen sluttet, og bekræftet med underskrift.

Datum ut supre J. Tolderlund

Bodil B.D.H. Hansdatter Jørgen I.H.S. Hansen

Jens Madsen

Vidner

J. Tolderlund Peder Jensen

 

 Akavalier online skifter

3x tipoldemor

Registrering efter

Husfæster Bertel Olsen af Karrebæks

Afdøde hustru Maren Larsdatter

 

Anno 1821 løverdagen den 17 september indfandt sig undertegnede imidlertid skifteforvalter , med tiltagne tvende vidne og vurderingsmænd, nemlig gårdmand og sognefoged Mads Christensen, og gårdmand Christian Buckhardt begge af Karrebæk udi stervboet efter husmand Bertel Olsen hans afdøde hustru Maren Larsdatter for at foretage registrering og vurdering over dette stervboet forefundne *** påfølgende skifte og deling imellem enkemanden og has i ægteskab sammen avlede børn, som blev anmeldt at være 1. En datter Marie gift med indsidder Jens Jensen i Karrebæk, 2. En søn Ole 20 år gammel tjenende i Karrebæk, 3. En datter Sidse hjemme ugift, - for datteren Marie mødte ingen, derimod mødte som tilsynsværge for de umyndige, husmand Lars Jørgensen i Karrebæk, som nærmeste pårørende. I enkemandens og samtlige forbenævntes overværelse, blev forretningen begyndt og fortsat således:

Sølv

Et rødmalet bord ……………………………… 1rd 0m 6sk

Et hængeskab ………………………………….. 0 - 3 - 3

En bænk ……………………………………… 0 - 1 - 10

En tallerkenrække ……………………………. 0 - 1 - 3

Med 8 stk. tallerkner ………………………….. 0 - 1 - 10

2 lysestager ……………………………………. 0 - 0 - 12

2 the kopper …………………………………… 0 - 1 - 2

Et strygejern …………………………………… 0 - 4 - 12

Et spul ………………………………………….. 0 - 0 - 12

En pyramide …………………………………… 0 - 0 - 6

3 par kopper ……………………………………. 0 - 1 - 10

Et stueur ……………………………………… 2 - 3 - 10

5 ****………………………………………… 0 - 4 - 0

En kakkelovn ………………………………… 4 - 1 - 1

En dragkiste …………………………………… 0 - 3 - 4

2 kagefade og 2 dunke ………………………… 0 - 1 - 10

En pyramide …………………………………… 0 - 0 - 6

4 flasker ……………………………………….. 0 - 1 - 2

Et rødt skrin …………………………………… 0 - 1 - 10

Et sengested med blåtrykket omhæng ………… 2 - 2 - 6

 

Derudi

En overdyne …………………………………… 1 - 3 - 12

Et par lagen ……………………………………. 1 - 0 - 4

En underdyne ………………………………… 0 - 5 - 12

En hovedpude ………………………………. 1 - 0 - 12

En overdyne ……………………………….. 1 - 0 - 4

2 trækkepuder ……………………………… 1 - 1 - 0

1 lygte ………………………………………. 0 - 1 - 4

En sort kiste …………………………………. 0 - 5 - 0

Et grønt skørt …………………………………. 0 - 3 - 12

En ditto ……………………………………….. 0 - 5 - 0

En bolle ………………………………………. 0 - 1 - 12

En trøje ………………………………………. 0 - 3 - 0

Et la** skørt ………………………………….. 1 - 0 - 0

Et par ærmer ………………………………….. 0 - 1 - 8

Et forklæde …………………………………… 0 - 1 - 12

En hue …………………………………………0 - 0 - 6

Et liue ………………………………………… 0 - 0 - 4

2 kurve ……………………………………….. 0 - 1 - 4

Et par lagen ………………………………….. 1 - 0 - 8

 

I køkkenet

2 gryder ……………………………………… 2 - 3 - 0

2 tallerkener og 7 fade ………………………. 0 - 2 - 4

Et stroppe stand og si ……………………….. 0 - 2 - 0

Et hakkebræt og ølflaske ……………………. 0 - 1 - 12

En jern pande ………………………………… 0 - 1 - 0

En brygger kedel …………………………….. 1 - 4 - 0

2 k*** og 2 f*** …………………………….. 2 - 2 - 8

En malke bande ……………………………… 0 - 2 - 0

En k**** …………………………………… 0 - 1 - 0

En valkef****……………………………… 0 - 0 - 6

En sav og en økse ………………………….. 0 - 2 - 4

En ler æbleskivepande ……………………… 0 - 0 - 6

Et dejtrug …………………………………… 0 - 3 - 0

En skeppe …………………………………… 0 - 1 - 8

En felle …………………………………… 0 - 1 - 8

Et part lagen ………………………………… 1 - 0 - 0

En sæk ……………………………………… 0 - 2 - 8

En rok ………………………………………. 0 - 4 - 0

Et d**ftrug ………………………………… 0 - 1 - 8

 

I stalden

En sort ko …………………………………… 8 - 0 - 0

En høtyv ……………………………………. 0 - 0 - 12

Greb og skovl ………………………………. 0 - 0 - 8

En gl. båd med fornøden sejl og ****…….. 3 - 3 - 0

En ildtang ……………………………………. 0 - 1 - 6

En d**** …………………………………… 2 - 0 - 0

Et par lagen ………………………………… 1 - 2 - 0

Summa 53rdl 2mark

Eller i sedler og tegn 66rdl 4mark

Da intet videre i dag var at forefinde i boet, så blev sammes nærmere lovlige behandling, indtil videre udsat. - Enkemanden blev pålagt, at være ansvarlig til dette stervboet vurderede og registrerede, og da de tilstedeværende erklærede at være fornøjede, med den på det vurderede satte vurdering hvornæst det passerede med hænders underskrift blev bekræftet.

Datum ut susora Borre

Som vidne og vurderingsmand Som tilsynsværge

Mads Christensen Christian Buckholdt Lars Jørgensen

Enkemanden

Bertel Olsen

 

 

 

3x tipoldefar Berthel Olsen i Karrebæk

Registreringsforretning

Efter afdøde husfæster Berthel Olsen i Karrebæk .

År 1829 den 26 november mødte undertegnede *** skifteforvalter, med tvende tiltagne vitterligheds og vurderingsmænd sognefoged og gårdmand Hans Nielsen Gumperup og gårdmand Christian Backholst i Karrebæk for at foretage en lovlig registrerings og vurderingsforretning over husfæster Berthel Olsen af Karrebæk efterladenskaber. Sønnen Ole Berthelsen var tilstede og indsidder Jens Jensen på sin hustru Marie Bertheldatters vegne, samt som formynder for den umyndige datter Sidse Bertheldatter, husfæster Mads Jørgensen af Karrebæk i hvis overværelse blev foretaget som følger;

I stuen

Et fyrre bord ……………………………………. 1rd - 0m - 0sk

En rødmalet bænk ……………………………… 0 - 2 - 0

To rødmalede stole …………………………….. 0 - 3 - 0

Et hængeskab ………………………………….. 1 - 0 - 0

2 gl. hekte …………………………………… 0 - 2 - 0

Et par gl. støvler ……………………………….. 0 - 3 - 0

En lang blå trøje ……………………………… 1 - 2 - 0

En rødstribet trøje …………………………… 1 - 0 - 0

En blå stump trøje ……………………………… 0 - 2 - 0

En hvid trøje …………………………………… 0 - 0 - 8

Et par gl. uldne bukser …………………………. 0 - 1 - 0

Et par gamle lærreds do ………………………… 0 - 0 - 8

Et par k*** …………………………………… 0 - 1 - 0

En skjorte ……………………………………… 0 - 2 - 0

En vest ………………………………………….. 0 - 0 - 8

Summa 7rd 1m 8sk

Videre erklærede de samtlige tilstedeværende arvinger ikke at være dem bevidst at have tilhørt den afdøde. *** Jens Jensen angav at have besørget den afdødes begravelse af sit eget bo, som havde be*** omtrent 10rd, hvorfor han fordrede den afdødes ovennævnte efterladenskaber udleveret, da sønnen Ole Berthelsen tillige med den umyndige datters formynder intet **** derimod at vinde blev boet af skifteforvalteren extraderet til indsidder Jens Jensen, og det passerede med samtliges underskrift bekræftet

Datum ut husora J. Tolderlund

.

Som arvinger som vidne og vurderingsmænd

Ole Berdelsen Hans Nielsen

Jens Jensen m.f.p.

Som formynder Christian Backholst

Mads Jørgensen m.f.p.

M.f.p.

3 x tipoldemor Lisbeth Jørgensdatter Vallensved

Anno 1792 den 22 oktober indfandt sig Jacob Hagen på forvalter Frasses vegne som skifteforvalter på hans exelence hr. gehejmeråd og amtmand Scheel Plessens vegne med tiltagen 2 vurderings og vitterligheds mænd ad *** Peder Pedersen af Saltø og sognefogden Anders Erichsen i Kyse hos gårdmand Hans Henrichsen i Vallensved for efter hans ved døden afgangne hustru Lisbeth Jørgensdatter at registrere og vurdere hvad som på stedet måtte befindes alt til nærmere s** og deling imellem enkemanden og med den afdøde sammen avlede børn som ere: en søn Jørgen Hansen, en ditto Hendrick Hansen og en datter Boel Hansdatter, de som ere alle hos faderen, som formynder mødte husmand Morten Jørgensen for de ingen af børnene havde opnået deres myndige år, som på deres vegne havde forretningen var til stede tillige med enkemanden selv, i hvis samtlige hos overværelse passerede som følger:

I stuen

1 ege bord med skuffer og skab under ………….. 1rbd 0m 0sk

1 gl. gåsebænk med 3 rum ……………………… 0 - 1 - 8

1 ditto med 2 rum …………………………… 0 - 1 - 0

1 sæde bænk ………………………………….. 0 - 0 - 4

1 fyrre hængeskab ……………………………. 0 - 4 - 0

1 gammel *** ………………………………… 0 - 0 - 4

1 bliktragt og 1 lyseform ………………………. 0 - 0 - 6

1 jern 4 ** bismer ……………………………… 1 - 2 - 0

1 fyrre mandskab ……………………………… 0 - 5 - 0

1 tin smørfad …………………………………. 0 - 0 - 6

1 ege himmelseng med blåtternet omhæng ……. 0 - 5 - 0

1 rødstribet olmerdugs overdyne ……………… 1 - 4 - 0

1 bolster linned underdyne …………………… 1 - 4 - 0

1 grønstribet olmerdugs ditto …………………. 1 - 3 - 0

1 ditto bolster dynevår ………………………… 0 - 0 - 3

1 ditto hovedpude …………………………….. 0 - 0 - 3

1 rødstribet ditto ………………………………. 0 - 0 - 2

2 trækpuder ……………………………………. 0 - 0 - 5

1 par blårgarns lagen …………………………… 0 - 4 - 0

1ditto sengested med blåtternet omhæng ……… 0 - 4 - 0

1 rød og blå olmerdugs overdyne ……………. 1 - 3 - 0

1 bolster linned underdyne ……………………. 1 - 0 - 0

1 rødstribet vår ……………………………….. 0 - 2 - 8

2 trække puder ………………………………… 0 - 3 - 0

2 blårgarns lagener …………………………….. 0 - 4 - 0

4 sædestole …………………………………….. 0 - 1 - 8

2 hylde bræt ……………………………………. 0 - 0 - 12

10 sie bøtter ………………………………….. 0 - 2 - 0

2 træskåle og et trug …………………………. 0 - 0 - 6

1 liden spejl …………………………………… 0 - 0 - 2

1 jern bilægger kakkelovn ……………………. 6 - 0 - 0

1 saltkar ……………………………………… 0 - 0 - 4

1 fyrre kiste med låg og nøgle ………………… 1 - 2 - 0

1 sort vadmelskjole …………………………….. 1 - 0 - 0

1 *** skjorte …………………………………… 1 - 1 - 0

1 ditto …………………………………………… 1 - 1 - 0

1 grøn vais skjorte ………………………………. 0 - 5 - 0

1 sages trøje ……………………………………… 0 - 5 - 0

1 damaskes bolle med røde ærmer ………………. 0 - 5 - 0

1 sages bolle med røde ærmer ……………………. 0 - 4 - 0

1 vadmels skjorte …………………………………. 0 - 5 - 0

1 rød ditto …………………………………………. 0 - 2 - 0

1 ditto bais ………………………………………… 0 - 1 - 8

1 blåsternet forklæde ……………………………… 0 - 2 - 8

1 blåtternet ditto ……………………………… 0 - 2 - 0

1 ditto ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 hvidt hørlærreds ditto ………………………… 0 - 2 - 0

1 sort damaskes hætte med for ……………………. 0 - 4 - 0

1 brun ditto ……………………………………… 0 - 4 - 0

1 ditto uden for …………………………………… 0 - 1 - 0

1 ulden ditto …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 kattuns ditto …………………………………… 0 - 0 - 1

2 kniplings lin ………………………………….. 1 - 1 - 8

1 framlærreds tørklæde ………………………….. 0 - 2 - 0

1 slet ditto ……………………………………….. 0 - 1 - 0

1 salvet …………………………………………… 0 - 1 - 4

2 hørlærreds tørklæder ……………………………. 0 - 1 - 8

1 par halværmer ……………………………………. 0 - 0 - 6

1 grøn nat trøje …………………………………… 0 - 1 - 8

1 par hoser ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 ølkrus med tin låg……………………………… 0 - 1 - 0

I øverstestuen

1 fyrre kiste uden lås ………………………………. 0 - 2 - 8

1 ditto …………………………………………….. 0 - 1 - 0

1 dejtrug …………………………………………… 0 - 2 - 0

1 spinderok ………………………………………… 0 - 2 - 0

1 hespe og 1 uldsæk ………………………………. 0 - 0 - 4

1 halmkurv ………………………………………… 0 - 0 - 6

3 stander fjerdinger ………………………….. 0 - 0 - 12

1 øl flaske ……………………………………… 0 - 1 - 0

1 øl tønde ……………………………………….. 0 - 2 - 0

1 salt olle ………………………………………… 0 - 3 - 0

1 gl. bord ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 bænk …………………………………………. 0 - 0 - 2

2 lysestager ……………………………………… 0 - 1 - 0

1 kedelkrog og ildtang ………………………….. 0 - 1 - 8

1 jern lampe ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 jern fond ………………………………………. 0 - 1 - 1

1 kobber brygger kedel …………………………. 4 - 0 - 0

1 messing kedel …………………………………… 1 - 2 - 0

1 ditto ……………………………………………… 0 - 4 - 0

1 jern gryde ……………………………………….. 1 - 0 - 0

1 ditto ……………………………………………… 0 - 3 - 0

1 jern pande ……………………………………….. 0 - 1 - 0

1 ege brygger kar …………………………………. 0 - 2 - 0

1 ditto ……………………………………………. 0 - 2 - 0

1 fyrre balje ………………………………………. 0 - 0 - 4

1 *** ……………………………………………… 0 - 1 - 8

1 bord …………………………………………….. 0 - 0 - 4

1 øl kande …………………………………………. 0 - 0 - 12

1 si og en strippe …………………………………… 0 - 0 - 6

1 hånd kværn …………………………………….. 1 - 0 - 0

1 ege balje ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 stand tx …………………………………………. 0 - 0 - 8

1 øl tønde …………………………………………. 0 - 2 - 0

2 øl fjerdinger ……………………………………… 0 - 2 - 0

1 ditto flaske ………………………………………. 0 - 1 - 0

1 ditto tragt ……………………………………….. 0 - 0 - 4

1 hegle ……………………………………………. 0 - 0 - 8

2 korn sold ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 selle ……………………………………………… 0 - 1 - 0

1 hase bræt …………………………………………. 0 - 0 - 4

1 jern *** spand ……………………………………. 0 - 1 - 0

1 lofts trappe …………………………………………0 - 1 - 0

På loftet

3 stander fjerdinger ………………………………… 0 - 0 - 8

3 ditto tønder ……………………………………….. 0 - 1 - 0

1 fyrre kar …………………………………………… 0 - 0 - 4

1 malt kasse ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 mel sold ………………………………………….. 0 - 0 - 12

1 sigte …………………………………………….. 0 - 1 - 0

1 dejtrug………………………………………… 0 - 0 - 6

2 hør brager …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 del gamle reb …………………………………. 0 - 1 - 0

5 kornsække ………………………………………… 1 - 4 - 0

I karlekammeret

1 sengested ………………………………………… 0 - 0 - 4

1 rød og blåstribet overdyne……………………….. 1 - 0 - 0

1 hvid vadmels ditto ………………………………. 0 - 5 - 0

1 bolsters ditto …………………………………….. 0 - 4 - 0

2 ditto hovedpuder ………………………………… 0 - 4 - 0 2 blålærreds lagen ………………………………….. 0 - 2 - 0

I huggehuset

1 gl. side hynde …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 jern kølle …………………………………………. 0 - 3 - 0

2 jern vegge ……………………………………….. 0 - 2 - 0

1 bue sav …………………………………………… 0 - 1 - 0

1 naur ………………………………………………. 0 - 1 - 0

2 hugge jern ………………………………………… 0 - 0 - 8

1 v***el med skaft …………………………………. 0 - 0 - 4

1 hugge økse ……………………………………….. 0 - 1 - 5

2 hånd økser ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 bånd kniv …………………………………………. 0 - 0 - 12

1 hakke …………………………………………….. 0 - 1 - 0

1 grave spade ……………………………………… 0 - 1 - 0

2 hø tyve og en krog ………………………………. 0 - 1 - 0

I gården

1 beslagen vogn ed færvets hauger ……………… 10 - 0 - 0

1 halv beslagen og ½ træ vogn med høsthauger. … 6 - 0 - 0

1 ditto træ vogn ………………………………….. 2 - 4 - 0

1 slibetrug med sten ………………………………. 0 - 0 - 8

1 stidre b*** ………………………………………. 0 - 0 - 4

2 gl. slæder ………………………………………….. 1 - 4 - 0

1 stidre reste med kniv……………………………… 0 - 2 - 0

1 halv bør …………………………………………. 0 - 1 - 0

2 agestole ………………………………………….. 0 - 2 - 0

1 par høstharver og læs træ ……………………… 0 - 2 - 0

2 for og bag rekke og vævel ……………………… 0 - 0 - 2

1 heste seletøj …………………………………… 0 - 0 - 2

1 plov med tilbehør ……………………………… 2 - 0 - 0

1 jern harve ……………………………………….. 1 - 0 - 0

1 træ harve gl. ………………………………………. 0 - 1 - 0

1 tromle med behør ………………………………. 1 - 0 - 0

Bæster

1 grå vognhest 16 år ……………………………….. 4 - 0 - 0

1 ditto hoppe 15år med føl …………………………. 8 - 0 - 0

1 brun hest 4 år …………………………………….. 12 - 0 - 0

1 ditto hest 3 år …………………………………….. 12 - 0 - 0

1 blak blisset hoppe 2 år ……………………………. 8 - 0 - 0

1 rød ditto med føl 7 år ……………………………… 8 - 0 - 0

1 brun hoppe med føl 18 år ………………………….. 2 - 0 - 0

1 brun hest pas 2 år …………………………………. 5 - 0 - 0

1 gul ditto ……………………………………………. 5 - 0 - 0

1 lille brun hest 16 år ………………………………… 0 - 4 - 0

Kvæg

1 hvid kullet ko 7 år …………………………………. 7 - 0 - 0

1 sort skjoldet 11 år …………………………………. 5 - 0 - 0

1 brun ditto 6 år …………………………………… 5 - 0 - 0

1hvid ditto 6 år ……………………………………… 6 - 0 - 0

1 ditto 4 år ………………………………………….. 5 - 0 - 0

3 mælkekalve ………………………………………… 2 - 0 - 0

6stk. Får og 1 vædder ………………………………. 8 - 0 - 0

4 stk. svin …………………………………………… 5 - 0 - 0

5 grise ………………………………………………. 1 - 0 - 0

2 gæs og 1 gase ……………………………………. 0 - 5 - 0

9 høns og 1 hane ……………………………………. 1 - 4 - 0

I strået fandtes

Rug sået 6tx rug i laden 12tx à 2rd 3sk …………….. 30 - 0 - 0

Byg 24tx à 1m 4sk …………………………………. 40 - 0 - 0

Havre 24tx à 5sk ……………………………………. 20 - 0 - 0

På loftet 2tx à 2rd……………………………………. 4 - 0 - 0

Vikker 1½tx à 2rd ………………………………….. 3 - 0 - 0

summa 298rd 4m 14sk

Da nu enkemanden tillige med øvrige tilstedeværende blev tilspurgt, om de vidste mere at afgive end det som allerede ajourført er, hvortil de samstemmigt svarede nej blev denne forretning under forbeholdenhed sluttet og tilendebragt

Datum ut supra på skifteforvalterens vegne

** Hagen

Enkemanden på de umyndige børns vegne

Hans H.I.S. Hendrichsen Morten M.I.S. Jørgensen

Som vurderings og vitterligheds mænd

Anders Erichsen Peder P.P.S. Pedersen

Af Kyse af Saltø

 

 

3 x tipoldemor Maren Larsdatter Karrebæk

Skifteforretning efter

 

Husfæster Bertel Olsens afdøde hustru Maren Larsdatter af Karrebæk

År 1821 den 30 december, blev skiftet efter husfæster Bertel Olsens afdøde hustru Maren Larsdatter af Karrebæk foretaget på Saltø skrivestue i overværelse af vidnerne gårdmanden Mads Christensen og Christian Buckholst begge af Karrebæk.

Enkemanden Bertel Olsen var mødt på egne og sin umyndige datters vegne som født værge. Ligeledes mødte indsidder Jens Jensen på sin hustru Maries vegne. For sønnen Ole der selv var mødt som mindreårig, var desuden nærværende som tilsynsværge, husmand Mads Jørgensen af Karrebæk. Forretningen blev dernæst v samtlige forbenævntes overværelse foretaget således. Skifteforvalteren tilspurgte for første de tilstedeværende arvinger om de vidste videre at anmelde boet til indtægt, end det som allerede den 17 november sidst var registreret og vurderet, og de dertil svarede nej, og derfor gentog deres erklæring at være fornøjet med den på boets ejendele satte vurdering så andrager boets formue efter registreringsforretningen 53rb 2m sølv, eller i sedler og tegn 66rb 4 m.

Derimod er boets udgift følgende

1.

enkemanden anmeldte at hans kones begravelse havde kostet 10rb og fordrede lige dermed til sin egen begravelse. Da ingen af de tilstedeværende havde noget derimod at erindre, så udføres disse … 10rd

2.

bortskyldig gæld

aø Til indsidder Hans Jensen af Karrebæk ……………………….. 9rd

bø til indsidder Jens Jensen ………………………………………. 4rd

cø til sønnen Ole Berthelsen ……………………………………… 5rd

dø ungkarl Lars Olsen tjenende hos gdm. Christian Buckholst …… 6rd

34rd

Imod denne opgivne gæld, der var arvingerne til fulde bevidst, havde ingen af dem noget at erindre, og da ingen videre gæld blev anmeldt, så bliver at beregne dette skiftes bekostning således:

Sølv

aø stemplet papir til skiftebrevet ………………………… 0rb 5m 1sk

bø skifteforvalteren ………………………………………. 1 - 0 - 0

cø 1/3 procent til kongens kasse ………………………… 0 - 2 - 0

dø skiftebrevets beskrivelse på2 ark á 50sk sølv ……….. 1 - 0 - 4

eø 20 procent til justitsfondet …………………………… 0 - 2 - 13 3/5

fø vidne og vurderingsmænd ved registrerings og

Skifteforretningen ……………………………………… 1 - 3 - 0

En sølv 5rb 1m 23/5sk 34rb 66rb 4m

****** …………………………………………… 6rb 3m

Summa udgivet 40rb 3m

Fradraget indtægten bilver igen 26rb 1m

Heraf tilfalder enkemanden det halve med 13rb 0m 8sk

Og til deling imellem arvingerne bliver 13rb 0m 8sk

Som deles således:

Sønnen Ole, såvel som svigersønnen Jens Jensen på sin hustrus vegne erklærede at da det var dem bekendt at enkemandens forfatning var mådelig, og at han nu allerede var så gammel at han næppe kunde fortjene det nødvendige til sig og sine, så i betragtning heraf ville de eftergive ham den arv, som de efter foregående deling er tilfalden, og i henseende til deres øvrige fordring i boet, da ville de lade summen henstå til enkemanden kunde overkomme at betale den.-

Den øvrige i boet anmeldte gæld lovede og forbandt enkemanden sig til at betale på anfordring af vedkommende og såvel derfor, som for en hver anden anmeldt mulig gæld på boet at holde skifteforvalteren anger og krav løs, og med en såden forpligtielse samt da ingen havde videre at andrage i dette bo, blev skiftet hermed sluttet og tilendebragt.

Datum ut susora Borre

Enkemanden som tilstedeværende arvinger

Bertel Olsen Jens Jensen Ole Bertelsen

Som tilsynsværge som vidner

Mads Jørgensen Mads Christensen Christian Buckholst

4x tipoldemor Birthe Ditlevsdatter

Registrering og vurdering

Anno 1794 den 16 januar mødte forvalter Fraas på Saltø på herskabets vegne med tiltagen 2de vidner sognefogeden Anders Erichsen af Kyse og vidne gårdmand Hans Andersen af Saltø udi Kyse by på Harrested Gods udi Gårdmand Hans Andersens fæstehavende gård for at foretage en lovlig registrering og vurderings forretning efter bemeldte Hans Andersens afdøde hustru Birthe Ditlevsdatter til nærværende skifte og deling imellem enkemanden og den afdødes efterladte børn og arvinger som en af første ægteskab med gårdmand Morten Hansen:

1. en datter Karen Mortensdatter gift med Jens Hansen i Kvislemark.,

2.af den afdødes 2de ægteskab med gårdmand Jørgen Ibsen

En søn Morten Jørgensen gårdmand i .Vallensved.

En søn Jeppe Jørgensen ungkarl tjenende hos gårdmand Lars Nicolaisen Kyse Mark.

En datter Maren Jørgensdatter gift med Lars Nicolaisen på Kyse Mark

En datter Ellen Jørgensdatter gift med gårdmand Hans Christensen i Saltø By.

En datter Lisbeth Jørgensdatter forhen gift med Hans Henrichsen i Vallensved er død og sæterlader sig følgende børn såsom:

En søn Jørgen Hansen 4 år gl.

En ditto Hendrich Hansen 2 år gl.

En datter Boel Hansdatter 10 år gl. alle sammen hos faderen.

Af disse arvinger var alle de myndige mødte personligt således som anført og deklarerede at såsom de kendte stervboets tilstand og vidste at der intet kunde blive at arve så erklærede de og at intet noget forlangte eller påstod ligesom og Hans Henrichsen på sine børns vegne deklarerede det samme, des årsag formente enkemanden at intet videre skifte behøvedes men som her er umyndige arvinger for hvilke skifteforvalteren mente at ingen formening lov havde sæd og ifølge deraf eragtede at stervboet bør registreres og vurderes til lovlig skifte og deling. Som en følge heraf i blev enkemanden Hans Andersens overværelse tilhørende registreret og vurderet således som følger:

I stuen

1 ege bord ……………………………………. 1rd 3m 0sk

1 sædebænk …………………………………… 0 - 1 - 8

1 ege skab med 3 rum ………………………… 0 - 3 - 0

2par gamle remme …………………………… 0 - 2 - 0

1 sæde bænk …………………………………. 0 - 0 - 12

3 lysestager …………………………………… 1 - 0 - 0

1 ege mandskab med lås og nøgle …………… 1 - 0 - 0

1 manglestøj og en trædemølle ……………….. 0 - 0 - 4

2 ølkrus med tin låg ……………………….. 0 - 3 - 0

1 skyde gevær ……………………………… 1 - 0 - 0

2 f**llede stole ……………………………. 0 - 1 - 8

2 ditto med hynder ………………………… 0 - 1 - 8

1 jern bilægger kakkelovn ………………….. 5 - 0 - 0

1 salt kar ………………………………………. 0 - 0 - 2

3 hylde bræt …………………………………. 0 - 1 - 2

1 lygte ………………………………………… 0 - 0 - 2

1ujd saks og 1 hegle …………………………… 0 - 0 - 4

1 fyrrekiste uden låg …………………………… 0 - 4 - 0

1 sort kiol (jakke) ………………………………. 0 - 3 - 0

1 tværskudt skjorte …………………………….. 0 - 5 - 0

1 ditto ………………………………………… 0 - 4 - 0

1 brun vadmels skjorte ………………………… 0 - 1 - 8

1 grøn vais ditto …………………………….. 0 - 5 - 0

1 ditto rød ……………………………………… 0 - 4 - 0

1 saxes trøje ………………………………….. 0 - 2 - 0

1 ditto bolle med røde ærmer ………………….. 0 - 2 - 0

1 grøn vadmels bolle med ditto …………………. 0 - 2 - 0

1 rød ditto med grønne ærmer ………………….. 0 - 1 - 8

5 særke ………………………………………… 1 - 2 - 0

4 tørklæder …………………………………….. 0 - 3 - 0

4 huer …………………………………………… 0 - 1 - 0

2 par halve ærmer ………………………………. 0 - 0 - 2

1 par vanter ……………………………………… 0 - 0 - 4

1 par sko …………………………………………. 0 - 1 - 8

1 brun damaskes skjorte …………………………. 0 - 1 - 8

1 kattuns ditto ……………………………………. 0 - 0 - 6

2 klæe kurve …………………………………… 0 - 0 - 6

1 ege kiste uden låg …………………………….. 0 - 2 - 0

1 ditto fyrre kiste ……………………………….. 0 - 1 - 4

1 fyrrekiste ……………………………………… 1 - 2 - 0

1 fyrre sengested med grønt hvervgarns omhæng.. 0 - 2 - 0

1 rød stribet olmerdugs overdyne ………………. 2 - 0 - 0

1 hvid bolsters ditto …………………………….. 1 - 4 - 0

1 blåstribet vadmels……………………………… 1 - 3 - 0

1 hvid ditto ………………………………………. 1 - 0 - 0

2 hovedpuder …………………………………….. 1 - 4 - 0

1 trækpude med vår……………………………… 0 - 3 - 0

1 par blårgarns lagen ……………………………. 0 - 4 - 0

1 hvervgarns ditto ……………………………… 0 - 4 - 0

1 fyrre sengested med blåternet omhæng ………. 0 - 5 - 0

1 hvid og grøn stribet olmerdugs overdyne …… 2 - 4 - 0

1 ditto underdyne ……………………………… 1 - 2 - 0

1 hvid bolsters ditto ………………………….. 2 - 0 - 0

1 ditto …………………………………………. 2 - 0 - 0

3 hovedpuder ………………………………….. 1 - 0 - 0

1 trækpude med vår …………………………… 0 - 4 - 0
1 par blårlærreds lagen ………………………… 1 - 0 - 0
1 kurve klæde ………………………………….. 0 - 0 -12

1 gl. bord ……………………………………….. 0 - 1 - 0

I kammeret

1 salt olle ………………………………………… 0 - 3 - 0

2 halv tønder ……………………………………. 0 - 4 - 0

2 fjerdinger ……………………………………… 0 - 2 - 0

1 anker …………………………………………. 0 - 1 - 0

1 øl tragt ………………………………………… 0 - 0 - 4

2 stand tønder ………………………………….. 0 - 0 - 8

3 fjerdinger …………………………………… 0 - 0 - 4

1 ege kar med låg ……………………………… 2 - 8 - 0

1 liden hængeskab med lås og nøgle ………….. 0 - 3 - 0

1 gl. gryn bøtte ………………………………….. 0 - 0 - 6

1 gl. gåse bænk …………………………………. 0 - 0 - 8

3 tørvekurve …………………………………….. 0 - 1 - 8

1 mel sold ……………………………………… 0 - 0 - 8

I køkkenet

1 kedel og jernkrog ……………………………. 0 - 1 - 0

1 trefod ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 messing kedel ………………………………… 2 - 0 - 0

1 ditto …………………………………………… 1 - 2 - 0

1 kobber brygge kedel ………………………….. 6 - 0 - 0

1 jern gryde ……………………………………… 0 - 5 - 0

1 ditto …………………………………………… 0 - 5 - 0

1 øre balje ……………………………………….. 0 - 2 - 0

2 øl tønder ……………………………………….. 0 - 5 - 0

1 brygger kar ……………………………………. 0 - 4 - 0

1 ditto …………………………………………… 0 - 2 - 0

1 hakke bræt ……………………………………. 0 - 0 - 4

1 dej trug ……………………………………….. 0 - 2 - 0

12 stk. si bøtter ………………………………….. 0 - 3 - 0

1 mælkekande …………………………………… 0 - 5 - 0

1 kobber si ………………………………………. 0 - 5 - 0

2 stribber …………………………………………. 0 - 0 - 12

2 dej trug ………………………………………. 0 - 0 - 5

2 spande ……………………………………… 0 - 0 - 1

1 mælkekande ………………………………. 0 - 1 - 8

2 øl flasker ……………………………………. 0 - 2 - 0

1 hånd kværn …………………………………… 1 - 4 - 0

1 dørslag ………………………………………… 0 - 0 - 6

1 jern lampe ……………………………………. 0 - 0 - 6

1 valke field ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 kurv med behør ………………………………… 0 - 2 - 0

1 ditto ……………………………………………. 0 - 6 - 0

2 stander fjerdinger ………………………………. 0 - 0 - 8

1 kar fylle ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 trappestol ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 halm kurv ……………………………………. . 0 - 0 - 4

1 halm balle ……………………………………… 0 - 0 - 2

På loftet

1 lofts stige …………………………………….. 0 - 0 - 2

1 sælle …………………………………………… 0 - 1 - 0

Halm kurv ……………………………………… 0 - 0 - 6
1 sigte …………………………………………… 0 - 0 - 8

4 stander fjerdinger …………………………… 0 - 0 - 8

1 balje af eg …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 gryn k**……………………………………… 0 - 0 - 4

2 korn sold ……………………………………… 0 - 1 - 8

1 lille dejtrug …………………………………… 0 - 0 - 6

2 spinderokke …………………………………… 0 - 3 - 0

1 haspe og 1 uldsæk …………………………… 0 - 0 - 6

Rug 4 td. á 14m ………………………………… 9 - 2 - 0

Heyre 2td á 9m ………………………………….. 3 - 0 - 0

Havre 2td á 8m ………………………………… 2 - 4 - 0

ærter ½td ……………………………………… 1 - 1 - 0

4 kornsække ……………………………………. 1 - 2 - 0

1 mel sæk ……………………………………… 0 - 4 - 0

4 slå lexer á 1m ………………………………… 0 - 4 - 0

I Karlekammeret

1 stander sengested …………………………….. 0 - 0 - 12

1 gråstribet overdyne …………………………… 1 - 1 - 0

1 blå stribet underdyne …………………………. 1 - 0 - 0

1 ditto hvid ……………………………………… 1 - 1 - 0

2 hovedpuder ……………………………………. 0 - 5 - 0

1 par blårgarns lagen …………………………… 0 - 4 - 0

I Huggehuset

1 hugge stok …………………………………… 0 - 0 - 8

1 kurve bænk ……………………………….. 0 - 0 - 6

1 jern kølle ……………………………………. 0 - 3 - 0

3 jern vegge (kiler) ……………………………. 0 - 3 - 0

1 hugge økse …………………………………… 0 - 2 - 0

2 håndøkser ……………………………………. 0 - 4 - 0

1 båndkniv ……………………………………. 0 - 0 - 12

2 huggejern ……………………………………. 0 - 0 - 12

1 vimmel med skaft ……………………………. 0 - 0 - 8

1 jernstang ……………………………………… 0 - 2 - 0

12 hakke ………………………………………… 0 - 2 - 0

1 gravespade ……………………………………. 0 - 1 - 8

1 slibetrug med sten …………………………….. 0 - 1 - 0

1 hø krog ………………………………………… 0 - 0 - 6

2 hø tyve …………………………………………. 0 - 1 - 0

1skære kiste med kurv ………………………… 0 - 2 - 0

2 tjære kander ………………………………….. 0 - 0 - 8

I Gården

1 beslagen vogn med færrts hager ………………. 12 - 0 - 0

1 ditto med høsthager …………………………… 10 - 0 - 0

1 træ med fjeller ………………………………… 2 - 0 - 0

2 par træ hjul …………………………………… 2 - 0 - 0

1 slæde ………………………………………… 0 - 4 - 0

1 hjulbør ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 hø slæve …………………………………….. 0 - 0 - 8

1 par høstharver og læs træer ………………….. 0 - 2 - 0

For og bag ret samt vevel ……………………… 0 - 2 - 0

1 plov med behør ……………………………….. 2 - 4 - 0

1 jernharve ………………………………………. 2 - 0 - 0

1 træ harve ………………………………………. 0 - 2 - 0

1 tromle ………………………………………….. 1 - 0 - 0

1 træ stige ……………………………………….. 0 - 2 - 0

1 heste seletøj ……………………………………. 0 - 3 - 0

Bæster

1 vogn hest 6 år ………………………………… 16 - 0 - 0

1 sort ditto 5 år …………………………………. 16 - 0 - 0

1 brun heste plag 4 år ………………………… 10 - 0 - 0

1sort hest 14 år ………………………………… 7 - 0 - 0

1 grå heste plag 4 år…………………………….. 6 - 0 - 0

1 ditto 3 år ……………………………………… 5 - 0 - 0

1 sort hoppe 16 år ……………………………….. 1 - 0 - 0

1 ditto 10 år ……………………………………… 4 - 0 - 0

2 fjord plage ………………………………………10 - 0 - 0

1 ditto ……………………………………………. 2 - 0 - 0

1 føl i andet år …………………………………… 1 - 0 - 0

1 brun skjoldet ko 14 år ………………………….. 3 - 0 - 0

1 rød skjoldet ko 12 år …………………………… 3 - 0 - 0

1 ditto 6 år ………………………………………. 5 - 0 - 0

1 sort hjelmet 4 år ……………………………….. 5 - 0 - 0

1 ditto skimlet 9 år ……………………………….. 4 - 0 - 0

1 blakket ko 8 år ………………………………….. 5 - 0 - 0

1 rød ko 3 år ………………………………………. 5 - 0 - 0

1 sortbroget 6 år ………………………………… 5 - 0 - 0

1 tyr 2 år ……………………………………… 3 - 0 - 0

2 kviekalve ……………………………………… 2 - 0 - 0

2 mælke kalve …………………………………… 0 - 4 - 0

Får

14 stk. får 1 vædder …………………………… 15 - 0 - 0

9 høns og 1 hane …………………………………. 1 - 0 - 0

I skåret fandtes

Rug 7td á 14m ………………………………….. 16 - 0 - 0

Byg 20td á 11m ………………………………….. 36 - 4 - 0

Havre i mark 26td á 8m …………………………. 34 - 4 - 0

Byg i mark 10td á 11m ……………………………18 - 2 - 0

Rug i mark 1td …………………………………… 2 - 0 - 0

Vikker 1td ……………………………………….. 2 - 0 - 0

Summa i dette i dag registrerede gods og

Effekter og **** 379rd 8m 8sk

Videre end som anført, sagde enkemanden ikke at være egnede uden all*** at der er sået efterår 6td rug, arvingerne blev tilspurgt om de vidste mere at angive hvortil de svarede nej, altså blev denne forretning for i dag hævet til videre lovlig skifte.

Datum ut supra enkemanden Hans Andersen

Arvingerne på egne og de umyndiges vegne .-

Jens I.H.S. Hansen, Morten M:I.S. Jørgensen, Jeppe I.I.S. Jørgensen

Lars Nielsen, Hans H.C.S. Christensen, Hans H.H.S. Hendrichsen

Som vurderings og vitterligheds mænd

Anders Eriksen Peder Pedersen

3x tipoldefar Berthel Olsen i Karrebæk

Registreringsforretning

Efter afdøde husfæster Berthel Olsen i Karrebæk .

År 1829 den 26 november mødte undertegnede *** skifteforvalter, med tvende tiltagne vitterligheds og vurderingsmænd sognefoged og gårdmand Hans Nielsen Gumperup og gårdmand Christian Backholst i Karrebæk for at foretage en lovlig registrerings og vurderingsforretning over husfæster Berthel Olsen af Karrebæk efterladenskaber. Sønnen Ole Berthelsen var tilstede og indsidder Jens Jensen på sin hustru Marie Bertheldatters vegne, samt som formynder for den umyndige datter Sidse Bertheldatter, husfæster Mads Jørgensen af Karrebæk i hvis overværelse blev foretaget som følger;

I stuen

Et fyrre bord ……………………………………. 1rd - 0m - 0sk

En rødmalet bænk ……………………………… 0 - 2 - 0

To rødmalede stole …………………………….. 0 - 3 - 0

Et hængeskab ………………………………….. 1 - 0 - 0

2 gl. hekte …………………………………… 0 - 2 - 0

Et par gl. støvler ……………………………….. 0 - 3 - 0

En lang blå trøje ……………………………… 1 - 2 - 0

En rødstribet trøje …………………………… 1 - 0 - 0

En blå stump trøje ……………………………… 0 - 2 - 0

En hvid trøje …………………………………… 0 - 0 - 8

Et par gl. uldne bukser …………………………. 0 - 1 - 0

Et par gamle lærreds do ………………………… 0 - 0 - 8

Et par k*** …………………………………… 0 - 1 - 0

En skjorte ……………………………………… 0 - 2 - 0

En vest ………………………………………….. 0 - 0 - 8

Summa 7rd 1m 8sk

Videre erklærede de samtlige tilstedeværende arvinger ikke at være dem bevidst at have tilhørt den afdøde. *** Jens Jensen angav at have besørget den afdødes begravelse af sit eget bo, som havde be*** omtrent 10rd, hvorfor han fordrede den afdødes ovennævnte efterladenskaber udleveret, da sønnen Ole Berthelsen tillige med den umyndige datters formynder intet **** derimod at vinde blev boet af skifteforvalteren extraderet til indsidder Jens Jensen, og det passerede med samtliges underskrift bekræftet

Datum ut husora J. Tolderlund

.

Som arvinger som vidne og vurderingsmænd

Ole Berdelsen Hans Nielsen

Jens Jensen m.f.p.

Som formynder Christian Backholst

Mads Jørgensen m.f.p.

M.f.p.

3 x tipoldemor Lisbeth Jørgensdatter Vallensved

Anno 1792 den 22 oktober indfandt sig Jacob Hagen på forvalter Frasses vegne som skifteforvalter på hans exelence hr. gehejmeråd og amtmand Scheel Plessens vegne med tiltagen 2 vurderings og vitterligheds mænd ad *** Peder Pedersen af Saltø og sognefogden Anders Erichsen i Kyse hos gårdmand Hans Henrichsen i Vallensved for efter hans ved døden afgangne hustru Lisbeth Jørgensdatter at registrere og vurdere hvad som på stedet måtte befindes alt til nærmere s** og deling imellem enkemanden og med den afdøde sammen avlede børn som ere: en søn Jørgen Hansen, en ditto Hendrick Hansen og en datter Boel Hansdatter, de som ere alle hos faderen, som formynder mødte husmand Morten Jørgensen for de ingen af børnene havde opnået deres myndige år, som på deres vegne havde forretningen var til stede tillige med enkemanden selv, i hvis samtlige hos overværelse passerede som følger:

I stuen

1 ege bord med skuffer og skab under ………….. 1rbd 0m 0sk

1 gl. gåsebænk med 3 rum ……………………… 0 - 1 - 8

1 ditto med 2 rum …………………………… 0 - 1 - 0

1 sæde bænk ………………………………….. 0 - 0 - 4

1 fyrre hængeskab ……………………………. 0 - 4 - 0

1 gammel *** ………………………………… 0 - 0 - 4

1 bliktragt og 1 lyseform ………………………. 0 - 0 - 6

1 jern 4 ** bismer ……………………………… 1 - 2 - 0

1 fyrre mandskab ……………………………… 0 - 5 - 0

1 tin smørfad …………………………………. 0 - 0 - 6

1 ege himmelseng med blåtternet omhæng ……. 0 - 5 - 0

1 rødstribet olmerdugs overdyne ……………… 1 - 4 - 0

1 bolster linned underdyne …………………… 1 - 4 - 0

1 grønstribet olmerdugs ditto …………………. 1 - 3 - 0

1 ditto bolster dynevår ………………………… 0 - 0 - 3

1 ditto hovedpude …………………………….. 0 - 0 - 3

1 rødstribet ditto ………………………………. 0 - 0 - 2

2 trækpuder ……………………………………. 0 - 0 - 5

1 par blårgarns lagen …………………………… 0 - 4 - 0

1ditto sengested med blåtternet omhæng ……… 0 - 4 - 0

1 rød og blå olmerdugs overdyne ……………. 1 - 3 - 0

1 bolster linned underdyne ……………………. 1 - 0 - 0

1 rødstribet vår ……………………………….. 0 - 2 - 8

2 trække puder ………………………………… 0 - 3 - 0

2 blårgarns lagener …………………………….. 0 - 4 - 0

4 sædestole …………………………………….. 0 - 1 - 8

2 hylde bræt ……………………………………. 0 - 0 - 12

10 sie bøtter ………………………………….. 0 - 2 - 0

2 træskåle og et trug …………………………. 0 - 0 - 6

1 liden spejl …………………………………… 0 - 0 - 2

1 jern bilægger kakkelovn ……………………. 6 - 0 - 0

1 saltkar ……………………………………… 0 - 0 - 4

1 fyrre kiste med låg og nøgle ………………… 1 - 2 - 0

1 sort vadmelskjole …………………………….. 1 - 0 - 0

1 *** skjorte …………………………………… 1 - 1 - 0

1 ditto …………………………………………… 1 - 1 - 0

1 grøn vais skjorte ………………………………. 0 - 5 - 0

1 sages trøje ……………………………………… 0 - 5 - 0

1 damaskes bolle med røde ærmer ………………. 0 - 5 - 0

1 sages bolle med røde ærmer ……………………. 0 - 4 - 0

1 vadmels skjorte …………………………………. 0 - 5 - 0

1 rød ditto …………………………………………. 0 - 2 - 0

1 ditto bais ………………………………………… 0 - 1 - 8

1 blåsternet forklæde ……………………………… 0 - 2 - 8

1 blåtternet ditto ……………………………… 0 - 2 - 0

1 ditto ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 hvidt hørlærreds ditto ………………………… 0 - 2 - 0

1 sort damaskes hætte med for ……………………. 0 - 4 - 0

1 brun ditto ……………………………………… 0 - 4 - 0

1 ditto uden for …………………………………… 0 - 1 - 0

1 ulden ditto …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 kattuns ditto …………………………………… 0 - 0 - 1

2 kniplings lin ………………………………….. 1 - 1 - 8

1 framlærreds tørklæde ………………………….. 0 - 2 - 0

1 slet ditto ……………………………………….. 0 - 1 - 0

1 salvet …………………………………………… 0 - 1 - 4

2 hørlærreds tørklæder ……………………………. 0 - 1 - 8

1 par halværmer ……………………………………. 0 - 0 - 6

1 grøn nat trøje …………………………………… 0 - 1 - 8

1 par hoser ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 ølkrus med tin låg……………………………… 0 - 1 - 0

I øverstestuen

1 fyrre kiste uden lås ………………………………. 0 - 2 - 8

1 ditto …………………………………………….. 0 - 1 - 0

1 dejtrug …………………………………………… 0 - 2 - 0

1 spinderok ………………………………………… 0 - 2 - 0

1 hespe og 1 uldsæk ………………………………. 0 - 0 - 4

1 halmkurv ………………………………………… 0 - 0 - 6

3 stander fjerdinger ………………………….. 0 - 0 - 12

1 øl flaske ……………………………………… 0 - 1 - 0

1 øl tønde ……………………………………….. 0 - 2 - 0

1 salt olle ………………………………………… 0 - 3 - 0

1 gl. bord ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 bænk …………………………………………. 0 - 0 - 2

2 lysestager ……………………………………… 0 - 1 - 0

1 kedelkrog og ildtang ………………………….. 0 - 1 - 8

1 jern lampe ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 jern fond ………………………………………. 0 - 1 - 1

1 kobber brygger kedel …………………………. 4 - 0 - 0

1 messing kedel …………………………………… 1 - 2 - 0

1 ditto ……………………………………………… 0 - 4 - 0

1 jern gryde ……………………………………….. 1 - 0 - 0

1 ditto ……………………………………………… 0 - 3 - 0

1 jern pande ……………………………………….. 0 - 1 - 0

1 ege brygger kar …………………………………. 0 - 2 - 0

1 ditto ……………………………………………. 0 - 2 - 0

1 fyrre balje ………………………………………. 0 - 0 - 4

1 *** ……………………………………………… 0 - 1 - 8

1 bord …………………………………………….. 0 - 0 - 4

1 øl kande …………………………………………. 0 - 0 - 12

1 si og en strippe …………………………………… 0 - 0 - 6

1 hånd kværn …………………………………….. 1 - 0 - 0

1 ege balje ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 stand tx …………………………………………. 0 - 0 - 8

1 øl tønde …………………………………………. 0 - 2 - 0

2 øl fjerdinger ……………………………………… 0 - 2 - 0

1 ditto flaske ………………………………………. 0 - 1 - 0

1 ditto tragt ……………………………………….. 0 - 0 - 4

1 hegle ……………………………………………. 0 - 0 - 8

2 korn sold ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 selle ……………………………………………… 0 - 1 - 0

1 hase bræt …………………………………………. 0 - 0 - 4

1 jern *** spand ……………………………………. 0 - 1 - 0

1 lofts trappe …………………………………………0 - 1 - 0

På loftet

3 stander fjerdinger ………………………………… 0 - 0 - 8

3 ditto tønder ……………………………………….. 0 - 1 - 0

1 fyrre kar …………………………………………… 0 - 0 - 4

1 malt kasse ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 mel sold ………………………………………….. 0 - 0 - 12

1 sigte …………………………………………….. 0 - 1 - 0

1 dejtrug………………………………………… 0 - 0 - 6

2 hør brager …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 del gamle reb …………………………………. 0 - 1 - 0

5 kornsække ………………………………………… 1 - 4 - 0

I karlekammeret

1 sengested ………………………………………… 0 - 0 - 4

1 rød og blåstribet overdyne……………………….. 1 - 0 - 0

1 hvid vadmels ditto ………………………………. 0 - 5 - 0

1 bolsters ditto …………………………………….. 0 - 4 - 0

2 ditto hovedpuder ………………………………… 0 - 4 - 0 2 blålærreds lagen ………………………………….. 0 - 2 - 0

I huggehuset

1 gl. side hynde …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 jern kølle …………………………………………. 0 - 3 - 0

2 jern vegge ……………………………………….. 0 - 2 - 0

1 bue sav …………………………………………… 0 - 1 - 0

1 naur ………………………………………………. 0 - 1 - 0

2 hugge jern ………………………………………… 0 - 0 - 8

1 v***el med skaft …………………………………. 0 - 0 - 4

1 hugge økse ……………………………………….. 0 - 1 - 5

2 hånd økser ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 bånd kniv …………………………………………. 0 - 0 - 12

1 hakke …………………………………………….. 0 - 1 - 0

1 grave spade ……………………………………… 0 - 1 - 0

2 hø tyve og en krog ………………………………. 0 - 1 - 0

I gården

1 beslagen vogn ed færvets hauger ……………… 10 - 0 - 0

1 halv beslagen og ½ træ vogn med høsthauger. … 6 - 0 - 0

1 ditto træ vogn ………………………………….. 2 - 4 - 0

1 slibetrug med sten ………………………………. 0 - 0 - 8

1 stidre b*** ………………………………………. 0 - 0 - 4

2 gl. slæder ………………………………………….. 1 - 4 - 0

1 stidre reste med kniv……………………………… 0 - 2 - 0

1 halv bør …………………………………………. 0 - 1 - 0

2 agestole ………………………………………….. 0 - 2 - 0

1 par høstharver og læs træ ……………………… 0 - 2 - 0

2 for og bag rekke og vævel ……………………… 0 - 0 - 2

1 heste seletøj …………………………………… 0 - 0 - 2

1 plov med tilbehør ……………………………… 2 - 0 - 0

1 jern harve ……………………………………….. 1 - 0 - 0

1 træ harve gl. ………………………………………. 0 - 1 - 0

1 tromle med behør ………………………………. 1 - 0 - 0

Bæster

1 grå vognhest 16 år ……………………………….. 4 - 0 - 0

1 ditto hoppe 15år med føl …………………………. 8 - 0 - 0

1 brun hest 4 år …………………………………….. 12 - 0 - 0

1 ditto hest 3 år …………………………………….. 12 - 0 - 0

1 blak blisset hoppe 2 år ……………………………. 8 - 0 - 0

1 rød ditto med føl 7 år ……………………………… 8 - 0 - 0

1 brun hoppe med føl 18 år ………………………….. 2 - 0 - 0

1 brun hest pas 2 år …………………………………. 5 - 0 - 0

1 gul ditto ……………………………………………. 5 - 0 - 0

1 lille brun hest 16 år ………………………………… 0 - 4 - 0

Kvæg

1 hvid kullet ko 7 år …………………………………. 7 - 0 - 0

1 sort skjoldet 11 år …………………………………. 5 - 0 - 0

1 brun ditto 6 år …………………………………… 5 - 0 - 0

1hvid ditto 6 år ……………………………………… 6 - 0 - 0

1 ditto 4 år ………………………………………….. 5 - 0 - 0

3 mælkekalve ………………………………………… 2 - 0 - 0

6stk. Får og 1 vædder ………………………………. 8 - 0 - 0

4 stk. svin …………………………………………… 5 - 0 - 0

5 grise ………………………………………………. 1 - 0 - 0

2 gæs og 1 gase ……………………………………. 0 - 5 - 0

9 høns og 1 hane ……………………………………. 1 - 4 - 0

I strået fandtes

Rug sået 6tx rug i laden 12tx à 2rd 3sk …………….. 30 - 0 - 0

Byg 24tx à 1m 4sk …………………………………. 40 - 0 - 0

Havre 24tx à 5sk ……………………………………. 20 - 0 - 0

På loftet 2tx à 2rd……………………………………. 4 - 0 - 0

Vikker 1½tx à 2rd ………………………………….. 3 - 0 - 0

summa 298rd 4m 14sk

Da nu enkemanden tillige med øvrige tilstedeværende blev tilspurgt, om de vidste mere at afgive end det som allerede ajourført er, hvortil de samstemmigt svarede nej blev denne forretning under forbeholdenhed sluttet og tilendebragt

Datum ut supra på skifteforvalterens vegne

** Hagen

Enkemanden på de umyndige børns vegne

Hans H.I.S. Hendrichsen Morten M.I.S. Jørgensen

Som vurderings og vitterligheds mænd

Anders Erichsen Peder P.P.S. Pedersen

Af Kyse af Saltø

 

 

3 x tipoldemor Maren Larsdatter Karrebæk

Skifteforretning efter

 

Husfæster Bertel Olsens afdøde hustru Maren Larsdatter af Karrebæk

År 1821 den 30 december, blev skiftet efter husfæster Bertel Olsens afdøde hustru Maren Larsdatter af Karrebæk foretaget på Saltø skrivestue i overværelse af vidnerne gårdmanden Mads Christensen og Christian Buckholst begge af Karrebæk.

Enkemanden Bertel Olsen var mødt på egne og sin umyndige datters vegne som født værge. Ligeledes mødte indsidder Jens Jensen på sin hustru Maries vegne. For sønnen Ole der selv var mødt som mindreårig, var desuden nærværende som tilsynsværge, husmand Mads Jørgensen af Karrebæk. Forretningen blev dernæst v samtlige forbenævntes overværelse foretaget således. Skifteforvalteren tilspurgte for første de tilstedeværende arvinger om de vidste videre at anmelde boet til indtægt, end det som allerede den 17 november sidst var registreret og vurderet, og de dertil svarede nej, og derfor gentog deres erklæring at være fornøjet med den på boets ejendele satte vurdering så andrager boets formue efter registreringsforretningen 53rb 2m sølv, eller i sedler og tegn 66rb 4 m.

Derimod er boets udgift følgende

1.

enkemanden anmeldte at hans kones begravelse havde kostet 10rb og fordrede lige dermed til sin egen begravelse. Da ingen af de tilstedeværende havde noget derimod at erindre, så udføres disse … 10rd

2.

bortskyldig gæld

aø Til indsidder Hans Jensen af Karrebæk ……………………….. 9rd

bø til indsidder Jens Jensen ………………………………………. 4rd

cø til sønnen Ole Berthelsen ……………………………………… 5rd

dø ungkarl Lars Olsen tjenende hos gdm. Christian Buckholst …… 6rd

34rd

Imod denne opgivne gæld, der var arvingerne til fulde bevidst, havde ingen af dem noget at erindre, og da ingen videre gæld blev anmeldt, så bliver at beregne dette skiftes bekostning således:

Sølv

aø stemplet papir til skiftebrevet ………………………… 0rb 5m 1sk

bø skifteforvalteren ………………………………………. 1 - 0 - 0

cø 1/3 procent til kongens kasse ………………………… 0 - 2 - 0

dø skiftebrevets beskrivelse på2 ark á 50sk sølv ……….. 1 - 0 - 4

eø 20 procent til justitsfondet …………………………… 0 - 2 - 13 3/5

fø vidne og vurderingsmænd ved registrerings og

Skifteforretningen ……………………………………… 1 - 3 - 0

En sølv 5rb 1m 23/5sk 34rb 66rb 4m

****** …………………………………………… 6rb 3m

Summa udgivet 40rb 3m

Fradraget indtægten bilver igen 26rb 1m

Heraf tilfalder enkemanden det halve med 13rb 0m 8sk

Og til deling imellem arvingerne bliver 13rb 0m 8sk

Som deles således:

Sønnen Ole, såvel som svigersønnen Jens Jensen på sin hustrus vegne erklærede at da det var dem bekendt at enkemandens forfatning var mådelig, og at han nu allerede var så gammel at han næppe kunde fortjene det nødvendige til sig og sine, så i betragtning heraf ville de eftergive ham den arv, som de efter foregående deling er tilfalden, og i henseende til deres øvrige fordring i boet, da ville de lade summen henstå til enkemanden kunde overkomme at betale den.-

Den øvrige i boet anmeldte gæld lovede og forbandt enkemanden sig til at betale på anfordring af vedkommende og såvel derfor, som for en hver anden anmeldt mulig gæld på boet at holde skifteforvalteren anger og krav løs, og med en såden forpligtielse samt da ingen havde videre at andrage i dette bo, blev skiftet hermed sluttet og tilendebragt.

Datum ut susora Borre

Enkemanden som tilstedeværende arvinger

Bertel Olsen Jens Jensen Ole Bertelsen

Som tilsynsværge som vidner

Mads Jørgensen Mads Christensen Christian Buckholst

4x tipoldeforældre Thomas Erichsen og Maren Jensdatter

Registrering og vurdering

Anno 1766 den 28 april foregående registrering og vurdering, samt tillysning ved flakkebjerg Herreds tingsret udi stervboen efter ved døden afgangene Thomas Erichsen og hustrue Maren Jensdatter i Wedskiølle, foretaget lovlig skifte og delings afhandling for straks ifølge loven at erfare, om noget fra gårdens besætning oh herskabets øvrige prætentioner, samt anden på stervboet hæftende gæld, kan blive til arv og deling for de 2de efterladte umyndige børn som er en søn Lars Thomasen 6 år, og en datter ( Anna ) Thomasdatter 3 år gammel, formynder børnenes farbroder Hans Erichsen i bemeldte Wedskiølle tilskikket at forrette møde på sit velbyrdige herskabs vegne, underskrevne Otto Wohnsen ridefoged ved Basnæs, der havde medtaget 2de overværelses og vitterligheds vidner navnlig Peder Frandsen og Andreas Jørgensen begge gårdmænd i benævnte Wedskiølle, så være og tilstede børnenes formynder og farbroder ovennævnte Hans Erichsen, såvel som gamle Hans Pedersen her af byen, som haver til ægte de 2de umyndige børns mormoder thi blev udi samtlige benævntes overværelse og vitterligheds vidners navnlig Peder Frandsen og Andreas Jørgensen begge gårdmænd i benævnte Wedskiølle, så være tilstede børnenes formynder og farbroder ovennævnte Hans Erichsen, såvel som gamle Hans Pedersen her af byen, som haver til ægte de 2de umyndige børns mormoder thi blev udi samtlige benævntes overværelse forrettet som følger ; Den forhen skete registreringsforretning som for retten blev oplæst således lydende:

Anno 1766 den 21de marts mødte underskrevne Otto Wohnsen ridefoged på Basnæs, udi stervboet hos gårdmand Thomas Erichsen i Wedskiølle, til at forrette registrering og vurdering efter hans afdøde hustru Maren Jensdatter, til nærmere skifte og vurdering imellem enkemanden bemeldte Thomas Erichsen på den side og hans med den salig kone avlede 2de børn *** 1. Søn navnlig Lars Thomasen og 1. Datter

( Anna)

Thomasdatter på den anden side, som vurderingsmænd var medtaget Andreas Jørgensen og hans Erichsen begge af Wedskiølle, *** hvilke er bleven forrettet søledes:

Stuen

1 fyrrebord med skuffe under vurderet for ………….. 1rd 0m 0sk

1 fyrreskab med lås og nøgle ……………………….. 0 - 4 - 8

1 gåsebænk …………………………………………. 0 - 2 - 0

1 bænk ……………………………………………… 0 - 0 - 2

1 gl. skab ……………………………………………. 0 - 3 - 0

1 fyrre kiste …………………………………………. 0 - 4 - 0

1 bedre ditto ………………………………………… 0 - 5 - 0

1 lukket gl. skrin …………………………………… 0 - 0 - 6

2 træstole med halmsæde ………………………… 0 - 0 - 12

1 stand hynde ……………………………………… 0 - 0 - 4

1 pude hynde ……………………………………… 0 - 0 - 8

3 gl. sold ……………………………………………. 0 - 0 - 10

1 smør bøtte ………………………………………… 0 - 0 - 2

2de træ lysestager …………………………………… 0 - 0 - 6

3de hyldebrædder ………………………………… 0 - 1 - 0

1 gl. mælkekande og 1 gl. flaske ………………….. 0 - 0 - 2

10 stk. lerfade …………………………………….. 0 - 1 - 8

1 spinderok ………………………………………… 0 - 1 - 8

1 bedre ditto ………………………………………… 0 - 3 - 0

2de jernlamper ……………………………………… 0 - 0 - 8

1 jern kakkelovn …………………………………… 6 - 0 - 0

1 gl. ege sengested ………………………………… 0 - 1 - 8

Derudi

1 hvervgarns overdyne …………………………….. 1 - 0 - 0

1 blåstribet underdyne ……………………………… 0 - 3 - 0

1 ditto hovedpude ………………………………….. 0 - 0 - 8

1 par blårgarns lagen ……………………………….. 0 - 1 - 0

1 egetræ sengested ………………………………… 0 - 2 - 0

4 stk. blåstribede gardiner …………………………. 0 - 3 - 0

1 blåstribet olmerdugs overdyne …………………… 2 - 0 - 0

1 sortstribet vadmels underdyne ……………………. 1 - 0 - 0

1 liden hampe underdyne ……………………………. 1 - 2 - 0

1 stribet bolsters hoved dyne ……………………….. 0 - 2 - 0

2de blåstribede hoved dyner ………………………… 0 - 3 - 0

1 rødstribet ditto ……………………………………. 0 - 1 - 0

1 par blårlærreds lagen ……………………………… 0 - 1 - 8

1 lidet fyr sengested …………………………………. 0 - 2 - 0

1 hamps overdyne …………………………………… 0 - 3 - 0

1 rødstribet underdyne ……………………………… 0 - 2 - 0

1 hvid hovedpude …………………………………… 0 - 1 - 0

1 par blårgarns lagen ………………………………… 0 - 2 - 0

1 overtræk til en pudehynde ………………………… 0 - 0 - 4

16 alen hvidt vadmel ………………………………… 2 - 3 - 0

I Kammeret

1 gl. ege kiste ……………………………………….. 0 - 2 - 0

1 vugge …………………………………………… 0 - 3 - 0

3de stander tønder ………………………………… 0 - 0 - 6

1 gl. bord …………………………………………… 0 - 0 - 8

1 træ saltkar ………………………………………… 0 - 0 - 2

1 bliktragt …………………………………………. 0 - 0 - 4

1 blik dåse …………………………………………. 0 - 0 - 1

1 fyrre æske ………………………………………. 0 - 2 - 0

7 stk. boutellier …………………………………… 0 - 1 - 5

1 bøge salt olde ……………………………………. 0 - 5 - 0

1 haspe ……………………………………………. 0 - 0 - 4

1 mælkekande …………………………………….. 0 - 1 - 8

1 garn vinde ………………………………………… 0 - 0 - 4

1 træ skammel ………………………………………. 0 - 0 - 4

1 halm kurv ………………………………………… 0 - 0 - 2

4 stk. gamle bøtter ………………………………….. 0 - 1 - 0

1 halv anker ………………………………………… 0 - 0 - 8

1 lys æske med låg ………………………………… 0 - 0 - 4

1 gl. store og 1 gl. fierd ……………………………. 0 - 0 - 4

1 gl. bænk …………………………………………… 0 - 0 - 4

1 mad kurv ………………………………………….. 0 - 0 - 6

2de ditto med noget uldent …………………………. 0 - 0 - 4

1 oste hæk …………………………………………… 0 - 0 - 8

1 kald sol …………………………………………….. 0 - 1 - 0

3de ølflasker …………………………………………. 0 - 1 - 8

1 have sigte …………………………………………… 0 - 1 - 8

1 halv øltønde ………………………………………… 0 - 1 - 0

2de øl fjerdinger ……………………………………… 0 - 2 - 0

1 øl tragt ……………………………………………… 0 - 0 - 4

1 gl. ørebalje …………………………………………. 0 - 0 - 6

3de sy bøtter …………………………………………. 0 - 1 - 8

1 tønde lad …………………………………………… 0 - 0 - 4

1 øl kar ……………………………………………….. 0 - 1 - 8

1 gl. spand …………………………………………… 0 - 0 - 4

1 gl. hegle …………………………………………… 0 - 0 - 2

1 peber kværn ……………………………………….. 0 - 0 - 4

I køkkenet

1 kedel krog ………………………………………… 0 - 3 - 0

1 ild tang …………………………………………… 0 - 1 - 0

1 gl. jern gryde ……………………………………… 0 - 0 - 12

1 ditto større ………………………………………… 1 - 2 - 0

1 ditto mindre ………………………………………. 0 - 4 - 0

1 brygger kedel ……………………………………… 6 - 4 - 0

1 øre balje …………………………………………… 0 - 0 - 6

1 øl kar ………………………………………………. 0 - 3 - 0

1 halv øl tønde ………………………………………… 0 - 3 - 0

3de karstole …………………………………………… 0 - 0 - 2

1 strippe med 1jern hoved …………………………… 0 - 0 - 4

1 stander tønde ………………………………………. 0 - 1 - 0

1 ballie ………………………………………………. 0 - 0 - 8

1 stander tønde ……………………………………… 0 - 0 - 4

1 spand og 1 strippe …………………………………. 0 - 0 - 4

1 kærne ……………………………………………… 0 - 4 - 0

1 karl skeppe ………………………………………… 2 - 0 - 0

2de dyste trug ………………………………………… 0 - 0 - 4

1 rejse hynde ………………………………………… 0 - 0 - 8

På loftet

1 halm sælde ………………………………………….. 0 - 1 - 4

1 dege trug …………………………………………… 0 - 0 - 14

1 bryde ……………………………………………….. 0 - 1 - 0

3de stande tønder …………………………………….. 0 - 0 - 10

1 skette tøj …………………………………………… 0 - 0 - 4

1 mel brig …………………………………………….. 0 - 1 - 8

6 stk. kornsække og 2de poser ………………………. 1 - 4 - 0

3 baljer og en bikube …………………………………. 0 - 0 - 8

3de stk. sie bøtter ……………………………………. 0 - 0 - 12

5 stk. meyer og en slåe le …………………………… 1 - 3 - 0

Byg 6 tønder og 3skp à 10m ………………………… 10 - 3 - 12

Havre 7 tønder 6skp à 1rd ……………………………. 7 - 4 - 8

Rug 2 tønder à 16m ……………………………………. 5 - 2 - 0

ærter 1td 5skp à 2rd …………………………………. 3 - 1 - 8

7skp vikke à 20m …………………………………….. 1 - 2 - 12

I karlekammeret

1 opslagen sengested ……………………………….. 0 - 0 - 8

1 bål stribet overdyne ……………………………….. 1 - 4 - 0

1 hvergarns underdyne ……………………………. 1 - 0 - 0

2de sort stribede hovedpuder ………………………… 0 - 1 - 0

1 par gl. lagen ………………………………………… 0 - 1 - 8

I gården

1 beslagen kærrets vogn med behør ………………… 16 - 0 - 0

1 træ vogn med fjoller ………………………………. 6 - 0 - 0

1 ege ditto …………………………………………….. 4 - 0 - 0

2de par hesteharver ………………………………… 0 - 2 - 0

1 plov med behør ……………………………………. 2 - 2 - 0

1 gl. jernharve med 23 stk. jerntænder ………………… 1 - 0 - 0

1 gl. træ harve ………………………………………….. 0 - 2 - 0

1 halv tromle …………………………………………… 1 - 1 - 0

1 hugge økse ………………………………………….. 0 - 2 - 0 1 hånd økse …………………………………………… 0 - 4 - 8

1 tømrer økse ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 tørvekniv …………………………………………… 0 - 0 - 8

1 bånd kniv …………………………………………… 0 - 0 - 8

1 hugge jern …………………………………………. 0 - 0 - 12

1 hånd sav ……………………………………………. 0 - 1 - 0

2de naver …………………………………………….. 0 - 2 - 8

2de mindre med skafter ……………………………….. 0 - 0 - 6

1 jern vægge

( kile) ……………………………………… 0 - 0 - 10

1 hø tyv ……………………………………………….. 0 - 1 - 8

1 hør krog …………………………………………….. 0 - 0 - 2

1 slibesten med trug …………………………………… 0 - 0 - 8

1 skedes kiste med kniv ……………………………… 0 - 2 - 0

2 de grebe og 1 skovl ………………………………….. 0 - 0 - 12

1 bo greb og 1 jord ditto …………………………… 0 - 4 - 0

Træ varer

12 stk. **** *** huggere……………………………. 0 - 1 - 8

1 plov *** *** ……………………………………….. 0 - 0 - 12

9 stk. ophuggene *** fjelle …………………………… 0 - 1 - 2

12 stk. **** eger ……………………………………… 0 - 0 - 12

1 huggestok ……………………………………………. 0 - 0 - 4

1 skrædderbænk ………………………………………. 0 - 0 - 2

1 slæde ………………………………………………… 1 - 2 - 0

1 gravespade ………………………………………… 0 - 0 - 4

1 tørve spade ………………………………………….. 0 - 1 - 8

1 fyrfad og 1 jern pande ……………………………… 0 - 1 - 0

2de stk. bøge træ ………………………………………. 0 - 0 - 12

1 læs træ ……………………………………………… 0 - 1 - 0

Bæster

1 rød blakket hoppe 6 år ……………………………… 16 - 0 - 0

1 sort sokket hest 16 år ……………………………… 8 - 0 - 0

1 sort blakket do 12 år …………………………………. 9 - 0 - 0

1 sort hest 6 år ………………………………………….10 - 0 - 0

1 sort brun hoppe 4 år ………………………………… 3 - 0 - 0

1 brunstjernet 4 år …………………………………….. 6 - 4 - 0

1 rød sodet hest 5 år …………………………………… 4 - 4 - 0

1 rød hårs plag 2 år …………………………………….. 3 - 0 - 0

1 ditto 2 år ……………………………………………… 2 - 2 - 0

1 brun stjernet hest plag 1 år …………………………… 4 - 0 - 0

1 sort hårs føl …………………………………………… 2 - 0 - 0

Kvæg

1 sort ko 16 år ………………………………………….. 8 - 0 - 0

1 blakket *** 2 år ………………………………………. 8 - 0 - 0

1 sort stjernet sommer kalv …………………………… 2 - 0 - 0

Får

11 stk. får og 1 vædder med deres grøde à stk.

For fårene 2sldl er …………………………………… 14 - 4 - 0

Og for vædderen ……………………………………… 1 - 0 - 0

Gæs

4stk gæs à stk. 2m er …………………………………… 1 - 2 - 0

1 gase ………………………………………………….. 0 - 1 - 0

Høns

8 stk. høns à stk. 8sk er ………………………………… 0 - 4 - 0

1 hane …………………………………………………… 0 - 0 - 8

Svin

5 stk. svin i andet år à 8m er …………………………… 6 - 4 - 0

4stk halvårs ditto à 3m er ……………………………… 2 - 0 - 0

2stk smågrise à 8sk er …………………………………. 0 - 1 - 0

Summa 218rd 4m 1sk

Videre end foranført blev ikke anvist mere at erklære b*** og forrettet bevidner stervbo ut supra

O. Wohnsen Thomas T.E.S. Erichsen

De 2de vurderingsmænd

Andreas Jørgensen Hans H.E.S. Erichsen

Den 26de marts 1766 indfandt sig underskrevne Otto Wohnsen fra Basnæs for tillige med 2de tiltagne mænd navnlig Peder Frandsen og Andreas Jørgensen af Vedskølle udi stervboet efter den afdøde gårdmand Thomas Erichsen ibm., at foretage registrering og vurdering, på hans efterladte effekter, men da men da alle ting forhen ved registreringen efter den salig kone, er ført i pennen, så faldt det ufornøden samme igen at anføre, uantaget alene de ting måtte være forglemt, såvel som begge de afdødes gangklæder, thi blev da af børnenes formynder og farbroder Hans Erichsen, samt gl. Hans Pedersen som haver til ægte den salg kones moder anviste som følger:

Den salig mands lims klæder nemlig

1 går vadmels *** vurderes for ……………………… 0 - 4 - 0

1 gl. ditto …………………………………………….. 0 - 2 - 0

1 hvid ditto trøje …………………………………….. 0 - 0 - 8

1 rød kofte …………………………………………… 0 - 2 - 0

1 blår brystdag ……………………………………….. 0 - 1 - 0

1 gl. vadmels kofte …………………………………… 0 - 0 - 4

1 par gl. lærreds bukser

1 par strømper ………………………………………… 0 - 1 - 8

1 par støvler ………………………………………….. 0 - 2 - 0

1 gl. hat ……………………………………………… 0 - 0 - 6

Ditto …………………………………………………. 0 - 0 - 1

1 gl. tabususe ………………………………………… 0 - 0 - 1

2de gl. skjorter ………………………………………. 0 - 1 - 8

Den salig kones gangklæder

1 sort vadmels kjortel ……………………………….. 1 - 0 - 0

1 rød vadmels kjortel ………………………………… 0 - 3 - 0

1 blår ditto …………………………………………… 0 - 3 - 0

1 rød og hvid hvergarns ditto ……………………… 0 - 1 - 8

1 blåt sartzes ditto ………………………………….. 0 - 4 - 0

1 sort vadmels ditto …………………………………. 0 - 3 - 0

1 grøn vadmels ditto ………………………………… 0 - 1 - 8

1 flonels bolle med grønne ærmer ………………….. 0 - 2 - 0

1 gul blommet silke bol ……………………………. 1 - 0 - 0

1 blår sartzes trøje med 8 stk. sølv knapper …………. 1 - 1 - 0

1 rød sartzes trøje log 1 skjorte …………………….. 1 - 2 - 0

1 brun damaskes hue ………………………………… 0 - 0 - 8

1 grøn ditto ………………………………………… 0 - 1 - 8

1 hvid tanne fasses hue ……………………………… 0 - 0 - 4

6 stk. kniplings liin ………………………………….. 0 - 1 - 0

2de kramlærreds ditto ……………………………… 0 - 0 - 6

1 dreils ditto ………………………………………… 0 - 0 - 12

2de hørgarns tørklæder ……………………………… 0 - 1 - 0

1 par halv ærmer ………………………………………0 - 0 - 2

2de hørlærreds forklæder ……………………………. 0 - 3 - 0

2de alles blåternede forklædestøj ……………………. 0 - 4 - 8

1 blåternet tørklæde …………………………………. 0 - 0 - 4

1 par fingervanter ……………………………………. 0 - 0 - 4

1 gl. særk …………………………………………….. 0 - 0 - 10

3 stk. hørlærreds liin …………………………………. 0 - 0 - 6

1 grøn vadmels bolle med ditto bundes ærmer ………. 0 - 1 - 8

2de stykker hørlærreds håndklæder ………………….. 0 - 2 - 0

1 drejls ditto …………………………………………… 0 - 0 - 6

2 stykker hørlærreds pudevår …………………………. 0 - 0 - 8

1 brun damaskes hue ………………………………….. 0 - 0 - 6

1 tartuunes ditto ……………………………………….. 0 - 0 - 2

3de stykker gamle skjorter ……………………………. 0 - 1 - 4

3de stk. hør à 16 **** **** ………………………… 0 - 1 - 4

Blår garn ……………………………………………… 0 - 0 - 6

Summa 13rd 4m 4sk

Således at være befunden og forrettet bevidner stervboen ut supra

O Wohnsen

Som børnenes formynder

Hans H.E.S. Erichsen

Som vurderings mænd underskriver

Andreas Jørgensen Peder P.F.S. Frandsen

Derefter blev de tilstedeværende af skifteretten tilspurgt om de noget mere var bevidst som stervboet kunde være til indtægt at beregne, hvortil de svarede at de aldeles intet vidste noget mere at angive end hvad der allerede var anført og nu i skifteretten oplæst. Og da alle ting alllerede til indtægt er beregnet blev derimod stervboet til udgift at anføre som følger:

2de forsvarlige vogne bedste à 24rd stk. er ………… 48rd

6 stk. pløjede ditto à stk. 12rd ……………………… 72rd

Satires 120 rd.

1 beslagen vogn …………………………………….. 20rd

1 træ ditto …………………………………………….. 8 - 0 - 0

Plov og harver med behør …………………………… 4 - 0 - 0

Sædekorn i skifte for år uudskordes

Byg 10 tønder à stk. 2rd er ………………………….. 20 - 0 - 0

Havre 10 tønder à stk. 1rd 3/8sk er …………………. 10 - 5 - 0

Ærter 1 td. Pro ……………………………………… 2 - 4 - 0

Wikker 1 td. …………………………………………. 2 - 0 - 0

2 stk restancer af kongeskatter fra 1765

Januar kvartal …………………………………………. 4 - 3 - 13½

April ditto ……………………………………………… 2 - 4 - 8

Kornskat konge ……………………………………… 3 - 1 - 9½

Juli kvartal ……………………………………………. 3 - 2 - 13½

Oktober ditto ………………………………………….. 4 - 3 - 13½

1766

Januar kvartal ………………………………………… 4 - 3 - 13½

April ditto …………………………………………….. 2 - 4 - 9½

Begge terminers kornskatter konges …………………. 3 - 1 - 9½

Er 29rd 2m 5½sk

Der ud af går

For 7 tønder byg som til købmændene er leveret stk.

2rd er …………………………………………………. 14rd

Og græsgange penge …………………………………… 1rd

Er 15rd

Igen til restance ……………………………………… 14rd 2m 5½sk

3de stk. landgilde derefter til restance

Byg 2td à 2rd er ………………………………………. 4 - 0 - 0

Havre 1td …………………………………………….. 1 - 0 - 0

Bekomme *** *** i afvigte forår

Byg 2td 4skp à 2rd er ………………………………. 5 - 0 - 0

Ærter 2skp pr ………………………………………. 0 - 2 - 0

5de gårdens brystfældghed, som af 2de tiltagne overværelses mænd blev efter hørt og beskuede at ville koste at sætte i stand som følger :

1. stuelænge 9 fag à faget i fælled for 1rd2m er ……….12 - 0 - 0

2. Østre længe 8 fag à 2rd er ………………………… 16 - 0 - 0

3. Søndre længe 12 fag à 10m er …………………….. 20 - 0 - 0

4. Vestre længe 11 fag à 3rd er ……………………….. 33 - 0 - 0

81rd 0m 0sk

Summa be**** 293rd 1m 5½sk

Sateris 293rd 1m 5½sk

Hvorimod stervboets messe bonarum efter de 2de registreringer nu bedragers til mere end som ………………………… 232rd 2m 15sk

Og overstiger da besværingen formuen …………….. 60rd 4m 6½sk

Altså er det *** klart at erfare at intet noget kunde blive til deling for de 2de umyndige børn. Da alle ting forbliver ved gårdstedet til herskabets præsentationer for besætningen, gård fælled og restancerne men da det salg til mands stedsøn Jens Nansen haver modtaget gården, så blev af ham deklareret, at han af kristen kærlighed til de 2de umyndige børn, ville skænke dem deres salig forældres lavs klæder hvilke og til gl. Hans Pedersen med skifterettens condens straks blev overleveret *** havde til sig taget begge børnene med løfte at sørge for deres opdragelse med fornøden kost, klæder og skolegang, indtil de bliver sådannet at de iblandt fremmede selv kan fortjene deres brød da klæderne og til deres nytte skulle blive anvendt. Så er *** ** Hans Pedersen og bliver overleveret en gl. fyrre kiste der haver den salig kone til hørende de legeede a tiden skal komme datteren til bedste. Og er dette skifte således sluttet og tilendebragt. Datum ut supra .

O. Wohnsen

Som børnenes formynder underskriver

Hans H.E.S. Erichsen Hans H.P.S. Pedersen

Som overværelses og vitterligheds mænd

Andreas Jørgensen Peder P.F.S. Frandsen

 

 

 

4x tipoldemor Birthe Ditlevsdatter

Skifteslutning

Anno 1794 den 28 marts blev på Saltø skriverstue efter foregående bestemmelse og advarsel til alle vedkommende foretaget skifteslutning efter afgangen Birthe Ditlevsdatter gårdmand Hans Andersens hustru af Kyse af forvalter Fraas på Saltø på sit høje herskabs vegne med tiltagne 2de vidnemænd udrind Peder Pedersen af Saltø og sognefoged Anders Erichsen af Kyse som var mødt på rettens vegne og for at pådømme herskabets fordringer den konstituerede birkedommer hr. birkeskriver Hiort, enkemanden Hans Andersen var mødt op , og af arvingerne var tilstede:

1.

**** husmand Jens Hansen Kvislemark på sin hustrus vegne

2.

husmand Morten Jørgensen på egne vegne

3.

gårdmand Hans Christensen i Saltøby på hustruens vegne

Og endelig

4. Gårdmand Hans Henrichsen i

Vallensved som formynder på sine børns vegne hvis navne ved registreringsforretningen folio 263 findes benævnt.

De 2de øvrige myndige arvinger ungkarl Jeppe Jørgensen og gårdmand Lars Nicolaisen mødte ikke uagtet de derom tillige med de andre vare advarede men de havde ved registreringsforretningen erklæret at de ingen arv kunde vente eller forlange og altså formenes for de første at skiftet efter den ** ikke bør opholdes såfremt ingen anden omstændigheder skulle gøre knuder. -

Derefter blev for først den foretagne registrering og vurderingsforretning således som samme her foran folio 262-263 og 264 findes anført og derefter samtlige tilstedeværende adspurgt om de vidste noget mere som tilhørte stervboet eller enkemanden med den afdøde var ejer af da registreringsforretningen blev holdt hvorpå de alle enstemmigt svarede nej og altså som en følge deraf bliver stervboets hele indtægt

Efter folio 264 379rd 8m

Derimod anføres da den udgift og besværing som hæfter på stervboet såsom:

1.

fordrede skifteforvalteren på høje herskabs vegne efterfølgende pretentationer som høj sammen havde til gode udi stervboet så som:

Restanter til sidste 1. Maj efter hoved afregningsbogen udvisende

penge 23rd 0m 7sk.

Rug 1td 4skp ½ fra 19m ---------------------------------- 4 - 5 - 10

Byg 13td 1skp à 2rd 1m ------------------------------------ 28 - 1 - 4

Havre 18td 2skp à 9m ------------------------------------- 27 - 2 - 4

83rd 4m 4sk

b.

tilbagestående og ved dødsfaldet forefaldende kongelige og herskabelige fordringer såsom :

1794

jan. Til marts skat ------------------------------ 4 - 1 - 10

1793

landgilde rug 4skp 1fdk à 3rd 1m -------------- 1 - 4 - 1

Byg 4td à 13m -------------------------- 8 - 4 - 0

Havre 5td à 9m ------------------------- 7 - 3 - 0

22rd

c.

efter den derved til skifteprotokollens vedlæggelse og aktens indlemmelse fremlæggende herunder ting synsforretning bliver for først af stervboets indtægt at udtage bekostningen af bæster og avlings redskaber som bemeldte synsforretning indeholder der efter registreringsforretningen bedrager -------------- 108rd 4m 0sk

d.

Videre efter bemeldte herredstings synsforretning

Gårdhold --------------------------------------------- 37 - 2 - 8

Og ditto på besætningen ----------------------------- 8 - 0 - 0

45rd 2m 8sk

e.

nok efter afbemeldte herredstings forretning sæde og fødekorn såsom:

Fødekorn rug 8td 6skp à 19m --------------------------- 26 - 2 - 4

Do byg 8td 6skp à 13m --------------------------- 18 - 5 - 12

Sædekorn byg 9td à 13m -------------------------------- 19 - 3 - 0

Do havre 10td à 9m ---------------------------- 15 - 0 - 0

Do ærter 6skp ----------------------------------- 2 - 1 - 8

Vikker 4skp ------------------------------------------------ 1 - 1 - 8

83rd 2m 0sk

Summa 343rd 1m 8sk

Disse ere således herskabets fordringer som indlades under dommerens kendelse, på det samme ifølge anordningerne kan blive højest samme som prioritet frem for anden fordringer tilkendt, dog på den måde at summen ikke er til pryudia for enkemandens fæsterettigheder, og således undlades som bemeldt anførte fordringer under dommerens lovlige kundskab. -

Den konstituerede dommer indtrådte i skifteretten, og blev forevist Hans Andersens reviderede som forbinder ham at tilsvare gæld og besætning. Dernæst blev den oprete restance konfereret med hoved kassebogen og rigtig ***, ligesom og gr enkemanden og ** vengerne tilsået at være rigtig, de tilbagestående kongelige skatter og landgilde tilstod enkemanden at være rigtig og overensstemmende med hans kviteringsbog, den udførte ***ning og inventarium er taget i betragtning, ved synsforretningen og altså her udføres den i **** satte takst imod den anviste taksations forretning, som dommeren oplagde og synsforkarede havde enkemanden og arvingerne intet at indvende, dommeren mente eftermanden indhentet erklæring, mellem ***al *** samt sæde og foder korn, er ført til udgift efter en højere takst end sæden end sæden er tagett til indtægt. Da nu denne sæd er ved stede en *** og deraf kunde udredes så vor denne forskel i udførelsen kunne komme stervboet til gode, samme er 19rd som i de ekstra fordringer vedgår og da ingen meldte sig ved anden sortes, så kendes for ret at de *** fordringer hvor gf stervboet udredes 324rd 1m 8sk hvilket tre hundrede fire og tyve rd. 1m 8sk har stervboet at udrede som en *** fordring til stervboet frem for al anden gæld, dog således at Hans Andersen som gården fæster bliver her boende til sammen ansvarlig uden at derefter sker udlæg så længe han opfylder sine fæsteforpligtelser. Det producerede *** har her fæsteren p*** tilbefalsret bevidnes Hjort

Efter denne passerede kendelse bliver der til udgift som herskabets lovlige fordringer ------------------------------------- 324rd 1m 8sk

2.

blev af enkemanden at han havde til næste maj folkeløn at udbetale såsom:

Karlen Peder Andersen 8rd

Drengen Morten Jensen 5rd

Pigen Birthe Larsdatter 4rd

bette ane Larsdatter 2rd

Efter at arvingerne var tilspurgt herom deklarerede at de intet havde imod denne glæd at erindre som det er bekendt at benævnte folk er i hans tjeneste og følgelig skal have deres løn til forfaldsdagen og altså anførte tjeneste løn til udgift med ------------------------------------ 19rd

3.

anmeldte enkemanden at hans kones begravelse havde kostet 24rd hvorimod han fordrede lige del til sin begravelse der også ifølge loven godtgøres sammen som påstået med ------------------------------ 24rd

4.

angav enkemanden at han stod i regning med hr. købmand Nisleth i Næstved og så vidt han erindrede var det i ringeste 6rd arvingerne blev tilspurgt om de vidste denne gæld var rigtig og da de svarede at de aldeles ikke tvivlede derpå altså ført til udgift ---------------- 6rd

Endelig anført

Dette **** bekostning såsom :

1.

st**** at papirer til skiftebrevet ---------------------------- 0 - 4 - 3

2.

afgift til revisor contorita 1/ 3 procent --------------------- 1 - 1 - 8

3.

på skifte akter på 8 ark à 3m ------------------------------- 4 - 0 - 0

4.

Divt. Penge til befordring til registreringsforretningen --- 1 - 0 - 0

5.

Vurderings og vitterlighedsmændene for 2møder à 2m -- 1 - 2 - 0

8rd 2m 0sk

Summa stervboets udgift og besvær 381rd 3m 8sk

Når nu indtægten balanceres herimod ses da at nu intet til arv, da udgiften overstiger indtægten.

Arvingerne erklærede nu som ved registrerings forretningen at de vidste at der intet kunde være for dem at erholde og altså ikke havde noget i nogen mand imod skiftets behandling at erindre ligesom de vidste at sige det samme om de fraværende arvinger da det alene var årsag til at såsom de vidste at der intet var at erholde mente de at det var unødvendigt at møde. Enkemanden lovede at tilsvare ifølge sit fæstebrev alle herskabets fordringer og derfor blev for samme intet udlæg gjort men stervboet og videre sammen til ansvar overdraget. For øvrigt lovede enkemanden at tilfredsstille alle og enhver som hos samme måtte have nogen fordring og ifølge deraf som og da ingen fremkom med nogen erindring ved dette skifte blev samme herved under forbeholdenhed af enhvers lovlige rette sluttet og tilendebragt.

Datum ut supra Fraas

Enkemanden

Hans H.A.S. Andersen

Arvingerne og den umyndiges formynder

Jens I.H.S. Hansen Hans H.C. S. Christensen

Morten M.I.S. Jørgensen Hans H.H.S. Hendrichsen

Som vurderings - og vitterlighedsmænd

Peder Pedersen Anders Erichsen

 

 

4x tipoldemor Birthe Ditlevsdatter

Registrering og vurdering

Anno 1794 den 16 januar mødte forvalter Fraas på Saltø på herskabets vegne med tiltagen 2de vidner sognefogeden Anders Erichsen af Kyse og vidne gårdmand Hans Andersen af Saltø udi Kyse by på Harrested Gods udi Gårdmand Hans Andersens fæstehavende gård for at foretage en lovlig registrering og vurderings forretning efter bemeldte Hans Andersens afdøde hustru Birthe Ditlevsdatter til nærværende skifte og deling imellem enkemanden og den afdødes efterladte børn og arvinger som en af første ægteskab med gårdmand Morten Hansen:

1. en datter Karen Mortensdatter gift med Jens Hansen i Kvislemark.,

2.af den afdødes 2de ægteskab med gårdmand Jørgen Ibsen

En søn Morten Jørgensen gårdmand i .Vallensved.

En søn Jeppe Jørgensen ungkarl tjenende hos gårdmand Lars Nicolaisen Kyse Mark.

En datter Maren Jørgensdatter gift med Lars Nicolaisen på Kyse Mark

En datter Ellen Jørgensdatter gift med gårdmand Hans Christensen i Saltø By.

En datter Lisbeth Jørgensdatter forhen gift med Hans Henrichsen i Vallensved er død og sæterlader sig følgende børn såsom:

En søn Jørgen Hansen 4 år gl.

En ditto Hendrich Hansen 2 år gl.

En datter Boel Hansdatter 10 år gl. alle sammen hos faderen.

Af disse arvinger var alle de myndige mødte personligt således som anført og deklarerede at såsom de kendte stervboets tilstand og vidste at der intet kunde blive at arve så erklærede de og at intet noget forlangte eller påstod ligesom og Hans Henrichsen på sine børns vegne deklarerede det samme, des årsag formente enkemanden at intet videre skifte behøvedes men som her er umyndige arvinger for hvilke skifteforvalteren mente at ingen formening lov havde sæd og ifølge deraf eragtede at stervboet bør registreres og vurderes til lovlig skifte og deling. Som en følge heraf i blev enkemanden Hans Andersens overværelse tilhørende registreret og vurderet således som følger:

I stuen

1 ege bord ……………………………………. 1rd 3m 0sk

1 sædebænk …………………………………… 0 - 1 - 8

1 ege skab med 3 rum ………………………… 0 - 3 - 0

2par gamle remme …………………………… 0 - 2 - 0

1 sæde bænk …………………………………. 0 - 0 - 12

3 lysestager …………………………………… 1 - 0 - 0

1 ege mandskab med lås og nøgle …………… 1 - 0 - 0

1 manglestøj og en trædemølle ……………….. 0 - 0 - 4

2 ølkrus med tin låg ……………………….. 0 - 3 - 0

1 skyde gevær ……………………………… 1 - 0 - 0

2 f**llede stole ……………………………. 0 - 1 - 8

2 ditto med hynder ………………………… 0 - 1 - 8

1 jern bilægger kakkelovn ………………….. 5 - 0 - 0

1 salt kar ………………………………………. 0 - 0 - 2

3 hylde bræt …………………………………. 0 - 1 - 2

1 lygte ………………………………………… 0 - 0 - 2

1ujd saks og 1 hegle …………………………… 0 - 0 - 4

1 fyrrekiste uden låg …………………………… 0 - 4 - 0

1 sort kiol (jakke) ………………………………. 0 - 3 - 0

1 tværskudt skjorte …………………………….. 0 - 5 - 0

1 ditto ………………………………………… 0 - 4 - 0

1 brun vadmels skjorte ………………………… 0 - 1 - 8

1 grøn vais ditto …………………………….. 0 - 5 - 0

1 ditto rød ……………………………………… 0 - 4 - 0

1 saxes trøje ………………………………….. 0 - 2 - 0

1 ditto bolle med røde ærmer ………………….. 0 - 2 - 0

1 grøn vadmels bolle med ditto …………………. 0 - 2 - 0

1 rød ditto med grønne ærmer ………………….. 0 - 1 - 8

5 særke ………………………………………… 1 - 2 - 0

4 tørklæder …………………………………….. 0 - 3 - 0

4 huer …………………………………………… 0 - 1 - 0

2 par halve ærmer ………………………………. 0 - 0 - 2

1 par vanter ……………………………………… 0 - 0 - 4

1 par sko …………………………………………. 0 - 1 - 8

1 brun damaskes skjorte …………………………. 0 - 1 - 8

1 kattuns ditto ……………………………………. 0 - 0 - 6

2 klæe kurve …………………………………… 0 - 0 - 6

1 ege kiste uden låg …………………………….. 0 - 2 - 0

1 ditto fyrre kiste ……………………………….. 0 - 1 - 4

1 fyrrekiste ……………………………………… 1 - 2 - 0

1 fyrre sengested med grønt hvervgarns omhæng.. 0 - 2 - 0

1 rød stribet olmerdugs overdyne ………………. 2 - 0 - 0

1 hvid bolsters ditto …………………………….. 1 - 4 - 0

1 blåstribet vadmels……………………………… 1 - 3 - 0

1 hvid ditto ………………………………………. 1 - 0 - 0

2 hovedpuder …………………………………….. 1 - 4 - 0

1 trækpude med vår……………………………… 0 - 3 - 0

1 par blårgarns lagen ……………………………. 0 - 4 - 0

1 hvervgarns ditto ……………………………… 0 - 4 - 0

1 fyrre sengested med blåternet omhæng ………. 0 - 5 - 0

1 hvid og grøn stribet olmerdugs overdyne …… 2 - 4 - 0

1 ditto underdyne ……………………………… 1 - 2 - 0

1 hvid bolsters ditto ………………………….. 2 - 0 - 0

1 ditto …………………………………………. 2 - 0 - 0

3 hovedpuder ………………………………….. 1 - 0 - 0

1 trækpude med vår …………………………… 0 - 4 - 0
1 par blårlærreds lagen ………………………… 1 - 0 - 0
1 kurve klæde ………………………………….. 0 - 0 - 12

1 gl. bord ……………………………………….. 0 - 1 - 0

I kammeret

1 salt olle ………………………………………… 0 - 3 - 0

2 halv tønder ……………………………………. 0 - 4 - 0

2 fjerdinger ……………………………………… 0 - 2 - 0

1 anker …………………………………………. 0 - 1 - 0

1 øl tragt ………………………………………… 0 - 0 - 4

2 stand tønder ………………………………….. 0 - 0 - 8

3 fjerdinger …………………………………… 0 - 0 - 4

1 ege kar med låg ……………………………… 2 - 8 - 0

1 liden hængeskab med lås og nøgle ………….. 0 - 3 - 0

1 gl. gryn bøtte ………………………………….. 0 - 0 - 6

1 gl. gåse bænk …………………………………. 0 - 0 - 8

3 tørvekurve …………………………………….. 0 - 1 - 8

1 mel sold ……………………………………… 0 - 0 - 8

I køkkenet

1 kedel og jernkrog ……………………………. 0 - 1 - 0

1 trefod ………………………………………… 0 - 1 - 0

1 messing kedel ………………………………… 2 - 0 - 0

1 ditto …………………………………………… 1 - 2 - 0

1 kobber brygge kedel ………………………….. 6 - 0 - 0

1 jern gryde ……………………………………… 0 - 5 - 0

1 ditto …………………………………………… 0 - 5 - 0

1 øre balje ……………………………………….. 0 - 2 - 0

2 øl tønder ……………………………………….. 0 - 5 - 0

1 brygger kar ……………………………………. 0 - 4 - 0

1 ditto …………………………………………… 0 - 2 - 0

1 hakke bræt ……………………………………. 0 - 0 - 4

1 dej trug ……………………………………….. 0 - 2 - 0

12 stk. si bøtter ………………………………….. 0 - 3 - 0

1 mælkekande …………………………………… 0 - 5 - 0

1 kobber si ………………………………………. 0 - 5 - 0

2 stribber …………………………………………. 0 - 0 - 12

2 dej trug ………………………………………. 0 - 0 - 5

2 spande ……………………………………… 0 - 0 - 1

1 mælkekande ………………………………. 0 - 1 - 8

2 øl flasker ……………………………………. 0 - 2 - 0

1 hånd kværn …………………………………… 1 - 4 - 0

1 dørslag ………………………………………… 0 - 0 - 6

1 jern lampe ……………………………………. 0 - 0 - 6

1 valke field ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 kurv med behør ………………………………… 0 - 2 - 0

1 ditto ……………………………………………. 0 - 6 - 0

2 stander fjerdinger ………………………………. 0 - 0 - 8

1 kar fylle ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 trappestol ……………………………………… 0 - 0 - 2

1 halm kurv ……………………………………. . 0 - 0 - 4

1 halm balle ……………………………………… 0 - 0 - 2

På loftet

1 lofts stige …………………………………….. 0 - 0 - 2

1 sælle …………………………………………… 0 - 1 - 0

Halm kurv ……………………………………… 0 - 0 - 6
1 sigte …………………………………………… 0 - 0 - 8

4 stander fjerdinger …………………………… 0 - 0 - 8

1 balje af eg …………………………………….. 0 - 1 - 0

1 gryn k**……………………………………… 0 - 0 - 4

2 korn sold ……………………………………… 0 - 1 - 8

1 lille dejtrug …………………………………… 0 - 0 - 6

2 spinderokke …………………………………… 0 - 3 - 0

1 haspe og 1 uldsæk …………………………… 0 - 0 - 6

Rug 4 td. á 14m ………………………………… 9 - 2 - 0

Heyre 2td á 9m ………………………………….. 3 - 0 - 0

Havre 2td á 8m ………………………………… 2 - 4 - 0

ærter ½td ……………………………………… 1 - 1 - 0

4 kornsække ……………………………………. 1 - 2 - 0

1 mel sæk ……………………………………… 0 - 4 - 0

4 slå lexer á 1m ………………………………… 0 - 4 - 0

I Karlekammeret

1 stander sengested …………………………….. 0 - 0 - 12

1 gråstribet overdyne …………………………… 1 - 1 - 0

1 blå stribet underdyne …………………………. 1 - 0 - 0

1 ditto hvid ……………………………………… 1 - 1 - 0

2 hovedpuder ……………………………………. 0 - 5 - 0

1 par blårgarns lagen …………………………… 0 - 4 - 0

I Huggehuset

1 hugge stok …………………………………… 0 - 0 - 8

1 kurve bænk ……………………………….. 0 - 0 - 6

1 jern kølle ……………………………………. 0 - 3 - 0

3 jern vegge (kiler) ……………………………. 0 - 3 - 0

1 hugge økse …………………………………… 0 - 2 - 0

2 håndøkser ……………………………………. 0 - 4 - 0

1 båndkniv ……………………………………. 0 - 0 - 12

2 huggejern ……………………………………. 0 - 0 - 12

1 vimmel med skaft ……………………………. 0 - 0 - 8

1 jernstang ……………………………………… 0 - 2 - 0

12 hakke ………………………………………… 0 - 2 - 0

1 gravespade ……………………………………. 0 - 1 - 8

1 slibetrug med sten …………………………….. 0 - 1 - 0

1 hø krog ………………………………………… 0 - 0 - 6

2 hø tyve …………………………………………. 0 - 1 - 0

1skære kiste med kurv ………………………… 0 - 2 - 0

2 tjære kander ………………………………….. 0 - 0 - 8

I Gården

1 beslagen vogn med færrts hager ………………. 12 - 0 - 0

1 ditto med høsthager …………………………… 10 - 0 - 0

1 træ med fjeller ………………………………… 2 - 0 - 0

2 par træ hjul …………………………………… 2 - 0 - 0

1 slæde ………………………………………… 0 - 4 - 0

1 hjulbør ……………………………………….. 0 - 0 - 12

1 hø slæve …………………………………….. 0 - 0 - 8

1 par høstharver og læs træer ………………….. 0 - 2 - 0

For og bag ret samt vevel ……………………… 0 - 2 - 0

1 plov med behør ……………………………….. 2 - 4 - 0

1 jernharve ………………………………………. 2 - 0 - 0

1 træ harve ………………………………………. 0 - 2 - 0

1 tromle ………………………………………….. 1 - 0 - 0

1 træ stige ……………………………………….. 0 - 2 - 0

1 heste seletøj ……………………………………. 0 - 3 - 0

Bæster

1 vogn hest 6 år ………………………………… 16 - 0 - 0

1 sort ditto 5 år …………………………………. 16 - 0 - 0

1 brun heste plag 4 år ………………………… 10 - 0 - 0

1sort hest 14 år ………………………………… 7 - 0 - 0

1 grå heste plag 4 år…………………………….. 6 - 0 - 0

1 ditto 3 år ……………………………………… 5 - 0 - 0

1 sort hoppe 16 år ……………………………….. 1 - 0 - 0

1 ditto 10 år ……………………………………… 4 - 0 - 0

2 fjord plage ………………………………………10 - 0 - 0

1 ditto ……………………………………………. 2 - 0 - 0

1 føl i andet år …………………………………… 1 - 0 - 0

1 brun skjoldet ko 14 år ………………………….. 3 - 0 - 0

1 rød skjoldet ko 12 år …………………………… 3 - 0 - 0

1 ditto 6 år ………………………………………. 5 - 0 - 0

1 sort hjelmet 4 år ……………………………….. 5 - 0 - 0

1 ditto skimlet 9 år ……………………………….. 4 - 0 - 0

1 blakket ko 8 år ………………………………….. 5 - 0 - 0

1 rød ko 3 år ………………………………………. 5 - 0 - 0

1 sortbroget 6 år ………………………………… 5 - 0 - 0

1 tyr 2 år ……………………………………… 3 - 0 - 0

2 kviekalve ……………………………………… 2 - 0 - 0

2 mælke kalve …………………………………… 0 - 4 - 0

Får

14 stk. får 1 vædder …………………………… 15 - 0 - 0

9 høns og 1 hane …………………………………. 1 - 0 - 0

I skåret fandtes

Rug 7td á 14m ………………………………….. 16 - 0 - 0

Byg 20td á 11m ………………………………….. 36 - 4 - 0

Havre i mark 26td á 8m …………………………. 34 - 4 - 0

Byg i mark 10td á 11m ……………………………18 - 2 - 0

Rug i mark 1td …………………………………… 2 - 0 - 0

Vikker 1td ……………………………………….. 2 - 0 - 0

Summa i dette i dag registrerede gods og

Effekter og **** 379rd 8m 8sk

Videre end som anført, sagde enkemanden ikke at være egnede uden all*** at der er sået efterår 6td rug, arvingerne blev tilspurgt om de vidste mere at angive hvortil de svarede nej, altså blev denne forretning for i dag hævet til videre lovlig skifte.

Datum ut supra enkemanden Hans Andersen

Arvingerne på egne og de umyndiges vegne .-

Jens I.H.S. Hansen, Morten M:I.S. Jørgensen, Jeppe I.I.S. Jørgensen

Lars Nielsen, Hans H.C.S. Christensen, Hans H.H.S. Hendrichsen

Som vurderings og vitterligheds mænd

Anders Eriksen Peder Pedersen

 Akavalier online skifter,

Kommentarer

Mari Nordam

06.08.2012 14:39

Hej
Jeg er Tipoldebarn af Jens Peder Hansen.
Tak for information om den del af slægten.

www.123hjemmeside.dk/marinordam

conny

06.08.2012 14:49

du er altid velkommen

Solveig Dalholm

04.09.2011 04:59

Min oldemor var en af Magleby firlingerne. Hendes forældre var Hans Hansen og Karen Christensen

Solveig Dalholm

04.09.2011 04:17

Som tipoldebarn til Hans Hansen og Karen Christensen kan jeg genkende en del af det her berettede. Min farmors mor var en af firlingerne fra Magleby.

Solveig Dalholm

04.09.2011 09:13

Kontakt mig på dalholm@live.dk

Solveig Dalholm

04.09.2011 09:05

Skal se hvad jeg kan gøre. Yngste faster døde fornylig og jeg har anmodet om at få foto som har interesse. Er nu i tvivl om ikke jeg er tipoldebarn til 4-lingen

conny larsen

04.09.2011 08:44

tak forat du komenterede og du slulle vel ikke have et billed af din farmors mor. conny

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden