Øverst er Bistrupgade 27
Miden brugsen
Bistrupgade 19 og et kik op i byen