Christen Olsen Skraverup matrikel 8
gift med Ane marie berthelsen