Katrinelund brænder.

Katrinelund blev som alle de andre gårde i Fodby, købt til arvefæste under Fodbygaard i 1795. Det var Ole Olsen som på denne måde købte den fri.

Han var gift med Kirsten Poulsdatter 4 børn og havde et plejebarn fra opfostringshuset.

Ole Olsen sælger gården til Godsforvalter Møller, som sælger den videre til Knud Lund. Men da denne dør ægtede enken Hans Lund. Men da denne også dør tidligt har enken gården indtil 1891 vor sønnen Hans Lund overtager gården. Denne dør i år 1900 og gården overtages af hans svoger Peder Hansen og dennes hustru Hansine Hansen. I 1910 dør Peder hansen og enken overtager gården , det er hende der har gården, da den brænder. Den er dog forpagtet ud til Lerche og hans hustru.

Gården brænder sidst August 1921, og det er en lynbrænd. Ved 16.30-tiden drog et heftigt uvejrover egnen, med torden og hagl. Nedslaget fandt sted i den østre længe, en lade. Der gik straks ild i stråtaget, hvorpå det bredte sig til udbygninger, staldbygninger og stuehuset. En tid var der fare for at ilden ville brede sig til en hus nær gården , men heldigvis vendte vinden så de slap med skrækken.

På gården var der kun en ung pige hjemme og den første der bemærkede branden var en ung mand brandmand der var ansat i Københavns brandvæsen, men var på besøg i Fodby. Han sprang straks ind i stalden, og redede de fleste dyr der stod på stald. Naboerne var for øvrigt kort tid efter på stedet og hjalp til. Herved lykkedes det at redde det meste indbo ud i haven.

Der indebrændte en ung tyr og en 2 års hoppe. Desuden brændte al den høstede sæd og et tærskeværk samt en automobil. Sprøgterne fra Fodby og Næstved var mødt, og i fællesskab blev der sprøjtet store mængder vand på det store bål.

Gården bestod af ældre, godt vedligeholdte bygninger, forpagtet af Lerche. Denne og hans hustru var på besøg på Lolland og var på vej hjem, da branden opstod. De brændte til langt ud på natten, og kunne ses helt fra Næstved.

næstved tidende 1921

Brandtaksation Cathrinelund Fodby

Vi undertegnede sognevurderingsmænd har i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Cathrinelund Gård

Fodby Sogn, Fodby By, under Fodby Gårds Gods, fors. Nr. 9

matrikel 8. 13a hos arvefæster forvalter Lunds enke i Fodby.

D.

Stald og lade bygning i syd, 15 fag var forhen assureret for 750Rdl., som nu udgår da nu bygningen er helt færdig, er inddelt i 15 fag af nyt og gammelt materiale, opført på det samme sted som det gamle sted, længden er 36 alen 21/24del, dybden 13 alen 14/24del, højden 3 alen 16/24del, og opført af ege bindingsværk uden ege fod, fyrre overtømmer, fyrre skillerums tømmer, stråtag, muret af brændte sten og sammenbygget med de 2 andre udlænger, 1 port med fornødent beslag, 3 døre og karme med fornødent beslag, 3 døre uden karm, med beslag, 1 og ½ fag vinduer af træ, 2 fag jernvinduer, inddelt fra vest, 6 fag til kostald, hø lade, fåre hus, svinehus avnhus og fodergang af beton, og krybber af beton, nyt loft over de 6 fag af brædder, 2 fag gennemkørselsport, 2 fag lade, 3 fag lo, 2 fag lade, denne bygning er ny vurderes således;

6 fag -- 90Rdl. Er 540Rdl.

9 fag -- 70Rdl. Er 630Rdl.

1170Rdl.

E.

Stald længe i vest og mælkestue 17 fag, var forhen assureret for 1030 som nu udgår, på grund af 1 fag som er bygget til længen i syd, hele indholdet af de 15 fag er nedbrudt og er af ganske nyt opført over det hele indvendig, ege tømmer og stråtaget er urørt, ege undertømmer gammelt, fyrre overtømmer ligeledes, skillerumstømmer af nyt og gammelt, murede vægge med brændte sten i begge sider, hele længden med mælkestuen med på 18 fag udgør, 44 alen 18/24del, dybden på 16 fag er 10 alen 16/24del, højden 3 alen 18/24del, 1 muret overgavl i syd af ½ stens tykkelse, med 2 piller, 4 jernvinduer, 5 træ vinduer, 1 vognport, 8 døre, 3 lemme, indrettet fra syd, 3 fag til kostald og fodergang af beton, og loft af brædder, 7 fag hestestald og fodergang med bræddeloft, 2 fag tørve og brændehus uden loft, 2 fag vognremisse uden loft, 2 fag mælkestue med bræddeloft, og gulv af fliser, 4 alen langt, denne bygning blev vurderet således som nybygning og ***

12 fag ad 80Rdl.                      960Rdl.

4 fag ad 60rdl.                         240Rdl.

Mælkestue 2 fag ad 65Rdl.      130Rdl.

                                               1330Rdl.

C.

Ladebygnng i øst 18 fag var forhen assureret for 1080Rdl. Som nu udgår, formedelst forandringer og 1 fag som er bygget til den sydlige ende på 3 alen, som nu udgør 19 fag en del af indholdet er nedrevet og opført af nyt igen, det udvendige ege tømmer og fyrre overtømmer gammelt, skillerumstømmer er nyt og gammelt, dels murede af brændte sten dels klinede vægge, hele længden på de 19 fag, 48 alen 10/24del, dybden 10 alen 12/24del, højden 3 alen 21/24del, en muret overgavl i syd af ½ stens tykkelse med 2 piller, en bræddegavl i den nordre ende, 1 fag vinduer, 6 døre, 5 lemme.

Indrettet fra syd, 10 fag lade, 3 fag lo, 2 fag lade, 1 fag gang, latrin, 3 fag tørvehus med bræddeloft, denne bygning blev vurderet således, som nybygning og til forsik.

19 fag ad 60Rdl. 1140Rdl.

A.

Stuehus i nord er ved denne lejlighed ikke omassureret så afbenyttes den således fra øst, gæsteværelse, sal, kammer, gang, kammer, dagligstue, soveværelse, køkken, spisekammer, bryggers, pigekammer, uforandret

1800Rdl.

H.

Hus i syd for gården svinehus, rullestue. 120Rdl.

F.

Plankeværk står for            20Rdl.

Pumpeværk for                  30Rdl.

Hele forsikringen udgør     5610Rdl.

Nærmeste nabo er fors. Nr. 15 i 1 alen 11/24del afstand, afstanden imellem A og B er 2 alen B og D sammenbygget. B og E ligeledes, E og A ligeledes, imellem H og D er en afstand af 23 og ½ alen. Denne forretning har vi foretaget efter samvittighed og således at vi som retskafne mænd tør bekræfte sammen med vor ed.

Fodby den 28de August 1872

P, Nielsen                           Niels Hansen

Formand                             Taksationsmand

Modtaget for forretningen            1Rdl. 2 mark

For beskrivelsen                                      3 mark

Og til branddirektøren                   1Rdl.

For indtegningen stempelafgift     1 mark

i alt                                                 3Rdl. P. Nielsen

 

  john larsen akavalie online brantakatationer