Købmand Christian Johannes Andersen

Søndervej 2 Fodby  Matrikel 12b 

Christian Johannes Andersen er født 8 juli 1904, i Ellebæk, en klynge huse ved Fuglebjerg. Hans forældre var gårdmand Erik Andersen og hustru Anna Christine Inger Marie Andersen. Her vokser han op og bliver konfirmeret i 1918 den 6 oktober.

Herefter kommer han i lære hos Aage Madsen i en blandet købmands-handel  i Østergade 9-11. Han får sit handelsmedhjælperbevis i April 1921, med en karakter på:

Regning mg

Bogføring ug -

Kontorarbejde mg -

Handels og vekselret g +

Orden med skriftlige arbejder mg -

Disse eksamenskarakterer giver hovedkarakteren mg -

Fra 1 november 1922 til 1 februar 1923 er handelsmedhjælper Andersen i Starreklint købmandshandel Starreklint station. Han får følgende anbefaling med sig:

Handelsmedhjælper Chr. John. Andersen har været hos mig fra 1 november 1922 til 1 februar 1923. Når Andersen fratræder sin plads her efter så forholdsvis kort tid, skyldes dette at forholdende nødvendiggør for mig at reducere forretningens driftsudgifter.

Jeg kan for den korte tid Andersen har været hos mig give ham det bedste vidnesbyrd idet hans opførsel såvel i forretningen som udenfor, har været fuldstændig tilfredsstillende, ligesom han er en flink ekspedient, og så vidt jeg kan skimme i besiddelse af evnen til at gøre sig afholdt af kunderne.

Sparreklint købmandshandel januar 1923

                        Schou

Chr. F. Jensen ejede Filialen i Sparreklint, han er Jyderup et par måneder hvor han får endnu en anbefaling:

Jyderup d. 28 marts 1923.

Chr. Joh. Andersen har været beskæftiget som ekspedient først i min filial Starreklinte købmandshandel fra 1 november 1922 til april 1923 og forlod pladsen der, grundet på at jeg afstod forretningen; han har senere været beskæftiget i min blandede købmandsforretning i en måned, men da jeg har for meget personale er vi blevet enige om, at han søger sig en anden plads.

Jeg kan anbefale ham som en flink, pålidelig ekspedient og er gerne til tjeneste med alle oplysninger. 

  Chr. F. Jensen søn.

Herefter er han i Ortved og Herlufmagle 1 år men forlader sin plads da han selv køber en forretning i Eskilstrup Kongsted sogn. Han bliver gift 12 juli 1925 i Tybjerg, med Ingeborg Bertha Larsen, husassistent i Orup. Født i Orup 18 februar 1903, datter af gårdmand Niels Peder Larsen og hustru Hanne Christine Marie Nielsen af Orup. Han driver forretningen i Eskilstrup til 1927 hvor han beslutter at sælge. Da han økonomisk er i vanskeligheder. Han sælger til Henry Peter Julius Hansen fra Høng.

Han flytter til Fuglede Holbæk amt, hvor han har ansættelse hos købmand Anders Peter Andersen. Her bor hele familien han her fået 3 børn, Else Borreby Andersen født Tybjerg 28-4 1925, Erna Borreby Andersen født Tybjerg 25-12 1926.

Et år i 1928 efter salget får han en vidneindkaldelse fra Bregentved-Gisselfeld birks ret. Manden han har solgt forretningen til har solgt noget inventar i butikken, som han havde pantsat til Johannes Andersen. I den kontrakt han har skrevet ved salget af købmandsbutikken står der at han har fået panteobligationer i en del af forretningen. Hvad dette ender med ved jeg ikke men i 1929, har han skrevet svar på en stillingsannonce i Berlingske Tidende      

Fuglede st. den 6 juni 1929

Bilet mærke “ 4827”

I henhold til deres annonce i “Berlingske Tidende”, tillader jeg mig høfligst at ansøge om den ledige plads.

Jeg er 26 år gammel søn af gdr. Erik Andersen Fuglebjerg og er oplært i bl. Forretning hos Aage Madsen Næstved hos hvem jeg har erhvervet mig en alsidig uddannelse i alt Forretning.

Efter end læretid fik jeg ansættelse hos hr. købmand Chr. F. Jensen søn Jyderup St. og forlod pladsen der grundet på indskrænkelser i forretningens drift.

Endvidere har jeg været ansat i Ortved Brugsforening, Herlufmagle i et år og forlod pladsen der, grundet på at jeg selv skulle have forretning.

Forretningen havde jeg i ca. 2 ½ år og arbejdede samme op for omsætning på ca. 80000 kr. til 30000 i kolonial og afstod den 5 december.

For tiden er jeg ansat som forretningsfører hos købmand Andersen Fuglede st., og forlader pladsen efter ejet ønske.

Jeg er perfekt såvel i enkelt og dobbelt bogholderi og vil gerne udvide mit kendskab til det, så meget som muligt

Jeg kan tiltræde pladsen som ansat, og er gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.

I det jeg refererer til mine tidligere pladser som anbefaler jeg mig til pladsen og …………

   Ærbødigst

Forretningsfører Chr. J. Andersen

Adr. Købmand Andersen Fuglede.

Om han får denne plads ved jeg ikke men den 21-12 1929 køber han Søndervej 2 matrikel 12 b for 3550 kr.de får en datter i Fodby Kaja Vibeke Borreby Andersen født 27-61930. han her sit virke her i Fodby indtil huset bliver solgt i 1982.

 Folketællinger kirkebøger Andersen efterladte papirer.

Søndervej 2 købmand Andersen

 

Alle gårde er sat sammen efter Frede Lunds papire.


Søndervej nr 12

Bækmosegård mat. 12 før hen nr.6

Bækmosegård var i 1787 lige som de andre gårde en arvefæsteejendom, og besidderen var Jens Poulsen født i ca. 1759. Han var gift med Karen Hansdatter som havde været gift med Peder Hansen. Som hun havde fåret en søn med Hans Pedersen. Med hendes første mand dør i 1777 og hun bliver gift med Jens Poulsen i 1784.

Så i 1787 er husstanden således:
Jens Poulsen Bonde, gårdmand
Karen Hansdatter Hustru
Hans Pedersen Søn af moderens 1 ægteskab
Peder Jensen søn af nuværende ægteskab
Ellen Thomasdatter Enke Karen Hansdatters moder
Jens Pedersen Tjenestefolk
Ole Nielsen Tjenestefolk.

Ejere og fæstere i 1801 er stadig Jens Poulsen og hans kone Karen Hansdatter.

Børn:
Hans Pedersen Fra første ægteskab
Peder Jensen Bodil jensdatter
Mette Jensdatter
Povl Jensen
Maren Jensdatter
Ellen Jensdatter.

Gården overtages af hans svigersøn Søren Pedersen i 1812, han bliver gift med hans datter Mette Jensdatter i 1810 den 6 juli. Jens Poulsen og hans kone går på aftægt, hos deres søn, Povl Jensen, hvor de bække dør. Karen Hansdatter i 1818 den 26 marts, og Jens Poulsen 7 August 1820.

Det er nu ikke fordi Søren Pedersen bliver så gammel, han bliver kun 45 år gammel og har gården indtil 1817 hvor efter han går på aftægt sammen med sin kone i et hus i Fodby. Han dør 3 juli 1830 men i 1823 får de en datter Karen Sørensdatter. Mette Jensdatter bliver senere gift med Hans Jacobsen den 18 april 1835. Han er Indsidder og daglejer.

Gården overtages nu af Peder Madsen, født 1790. som var gift med Marie Mikkelsdatter, født 1793 i Karrebæk sogn. De bliver gift 10 juni 1818 i Fodby da hun tjener i Fodby på dette tidspunkt. Husstanden er således i 1834:

Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Karen Pedersdatter Deres barn
Cathrine Pedersdatter Deres Barn
Jens Pedersen Deres barn, senere sognefoged
Christen Andersen Tjenestefolk
Jacob Pedersen Tjenstefolk
Karen Marie Henriksdatter Tjenestefolk

Livet går videre på gården og husstanden i 1840:
Peder Madsen Arvefæster
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Karen Pedersdatter Deres barn
Thrine Pedersdatter Deres barn
Jens Pedersen Deres barn
Lars Nielsen Tjenstekarl.

Husstanden i 1845:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Thrine Pedersdatter Deres barn
Jens Pedersen Deres barn
Lars Hansen Plejebarn under fattigvæsnet
Hans Sørensen Tjenestefolk

Husstanden i 1850:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Thrine Pedersdatter Deres barn
Jens Pedersen
Niels Jensen Plejebarn i søns sted
Peder Nielsen Tjenestekarl
Christian Pedersen Tjenestekarl
Lars Hansen Tjenestedreng.

Husstanden i 1855:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Jens Pedrsen Søn
Ane Marie Jensen Plejebarn
Peder hansen Tjenestefolk
Ane Sofie Hansen Tjenestefolk
Kristian ???? Tjenestefolk
Ane Sophie Jensen Tjenestefolk.

Husstanden i 1860:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Jens Pedersen Søn
Ole Hansen Tjenestefolk
Ellen marie Sørensdatter Tjenestefolk
Bodil Rasmussen Tjenestefolk
Anders Jensen Tjenestefolk.

Peder Madsen Dør af Lungebetændelse 30 Juli 1860 og Marie Mikkelsdatter dør af alderdom den 25 Marts 1868. Sønnen Jens Pedersen overtager gården, han er født 21 Juni 1829. Han bliver gift med Birthe Marie Jørgensen født 21 marts 1829, hendes forældre var Gårdmand Jørgen Pedersen og Christiane Jensdatter Holsted.

Hvornår han blev sognefoged ved jeg ikke men han besatte i mange år hvervet. Han modtog både Dannebrogsmændenes hæderstegn udnævnt den 24 Januar 1894 og fortjenstmedaljen i sølv for sit virke. Han var også i en længere årrække medlem af Fodby sogneråd. Han var flyttet til sin datter, på grund af svagelighed, da han dør af en operation for prostata. Han dør 13-8 1913.

Husstanden er således i 1870 hvor jens Pedersen har overtaget gården:
Jens Pedersen Gårdejer
Birthe Marie Jørgensen Hans kone
Anna Marie Pedersen Datter
Petra Jørgine Sophie Pedersen Datter
Jens Olsen karl
Jacob Poulsen Karl
Anders Peter Olsen Dreng
Christine Jacobine Nielsen Pige
Anna Elisabeth Nielsen Pige

Husstanden i 1880:
Jens Pedersen Gårdejer
Birthe Marie Jørgensen Hans Hustru
Anne Marie Pedersen Deres barn
Petra Jørgine Sophie Pedersen Deres barn
Lauritz Alfred Jørgensen Tjenestekarl
Jacob Jensen Tjenestekarl.
Hans Thomas Frederiksen Tjenestedreng.
Marie Esbensen Tjenestepige
Ane Marie Mortensen Tjenestepige
Niels Jensen Skolelærer
Caroline Iversen Hans kone
Hendrik Nicolaisen Tjenestekarl
Kirstine Jensen Tjenestepige.

Husstanden i 1890:
Jens Pedersen Sognefoged og gårdejer
Birthe Marie Jørgensen Hans kone
Søren Pedersen Søn medhjælp
Laurits Martin Pedersen Søn medhjælp
Hans Alfred Johansen Medhjælp
Laurine Rasmussen Kokkepige
Wilhelmine Jensen Mejeripige.

Birthe Marie Jørgensen dør 6 Februar 1891 62 år gammel, og Jens Pedersen får en husbestyrerinde. Husstanden i 1901:
Jens Pedersen Gårdejer
Anna Andersen husbestyrerinde
Regina Jørgensen Husgerning
Sophie Hansen Husgerning
Rasmine Nielsen landbrug
Jørgen Hansen Landbrug
Kristian Næstved landbrug.

I 1906 bor han stadig på gården:
Jens Pedresen Gårdejer
Kristine Olsen Husholderske
Dorthea Christensen Tjenestefolk
Hanne P: Mortensen Tjenestefolk
Hans Henry Hartig Tjenestefolk
Carl Emil Jakobsen Lærer.

Derefter flytter Jens Pedersen til sin datter og der blev sat bestyrer på gården i en årrække så i 1911:
Lars Henriksen Gårdbestyrer
Anna Henriksen Hustru
Harald Henriksen Søn
Ingeborg Henriksen Datter
Karl Henriksen Søn
Henrik Henriksen Søn
Katrine Henriksen Datter
Maria Hansen Husgerning
Rasmus Rasmussen Landbrugsmedhjælper.

Jens Pedersen dør 13-8 1913, og gården bliver solgt til Gunner Kristoffersen. Så i 1916 er husstanden således.
Gunner Kristoffersen Gårdejer
Anne Kristoffersen Hustru
Svend Frimod Kristoffersen Barn
Else Elisabeth Kristoffersen Barn
Jens Olsen Kristoffersen barn
Agnes Johanne Petersen Pige
Karl Petersen Karl
Frederik Olsen karl
Ejner Kristoffersen Fodermester.

I 1921 står Johannes Silkensen som ejer med i 1921har han dog ikke ophold på gården, men opholder sig i Ringsted sammen med sin kone Margrethe Silkensen og barn Erna Silkensen. Der er i Husstanden også Annie Hansen Husmoder Alderdomsnydende, opholder sig i Skraverup, Dagmar Jensen Sygeplejerske Opholder sig i Fjenneslev.

Johannes Silkensen er født Skelby den 12 September 1890 og hans kone den 28 November 1896 i Fjenneslev. Han køber gården i 1918 og husstanden i 1925 er.
Jens Peter Johannes Silkensen Gårdejer
Rigmor Margrethe Silkensen Hustru
Agnes Rosenborg Barn
Erna Rosenborg Silkensen barn
Christian Rosenberg Silkensen barn
Aksel Sørensen Tjenestefolk
Aksel Olsen Tjenestefolk
Agnes Johanne Hansen Tjenestefolk

Husstanden i 1930:
Jens peter Johannes Silkensen Gårdejer
Rigmor Margrethe Silkensen Hustru
Erna Rosenberg Silkensen Barn
Agnes Rosenberg Silkensen Barn

Christian Rosenberg Silkensen Barn
Helge Rosenberg Silkensen Barn
Erhard Mylius Henriksen Tjenestefolk
Inger Johanne Frederiksen Tjenestefolk.


Brandtaksation sognefoged Jens Pedersen Fodby

Bækmosegård.

John Larsen har lavet Bradtaksationen efter akavalier omline.

Undertegnede sognevurderingsmænd har i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegnelse i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Fodby By og Sogn under Fodby Gårds GodsSognefoged Jens Pedersen Fodby By

Grd. Nr. 6. Forsikring nr. 11 matrikel nr. 12

A.

Stuehuset ligger i nord og syd er 32½ alen langt, inddelt i 13 fag , 13 alen dybt, 4 alen højt og opført af grundmur, med stråtag, alt indrettet til beboelse. 2 skorstene af brændte sten, indrettet fra syd, 8 fag til sal, gæstekammer, gang, havestue, dagligstue, soveværelse malede tapetserede vægge, bræddegulv, 3 fag køkken, folkestue, bræddegulv, 2 fag gang, pigekammer, spisekammer og kælder under, murstens gulv, overalt sammenpløjet brædde loft, med fornøden vinduer og døre. Bygningen er opført 1845og dengang forsikret for 2470Rdl. Som nu udgår, udmærket vedligeholdt, denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet, falder på grundmuren 1010 kr.

13 fag ad 450 kr. 5850 kr.

Ved brug og ælde skønnes den forringet med 1/25 og ansættes således til forsikring 5616 kr.

B.

Sidebygning i øst og vest 1 19/24 alen fra A. i øst 39 15/24 alen langt, 10½ alen dybt, 4 alen højt, inddelt i 16 fag og opført af ege bindingsværk i ege fod, med brændte sten og stråtag, indrettet fra øst, 2 fag vognremise med brædde loft, 2 fag gennemkørsels port, 3 fag lade, 3 fag lo, 4 fag lade, 2 fag lang lo, alt med fornøden vinduer og døre, af samme alder som forrige og nylig istandsat. Denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet til 16 fag ad 160 kr. 2560kr.

Er blevet forringet 1/20 ved brug og ælde og ansættes til forsikring for

2432 kr.

Den er tidligere forsikret for 550Rdl.

C.

Sidebygning øst og vest, 1 alen 14/24 fra A. i øst 39½ alen lang, indrettet i 16 fag, 10½alen dybt, 4 alen højt, og opført i ege bindingsværk i ege fod, med brændte sten og stråtag, indrettet fra øst, 3 fag bryggers og bageri med skorsten til eget brug, 3 fag vognremise karlekammer, selekammer, 4 fag hestestald med foder lo, 3 fag kostald med foder lo, overalt sammenpløjet brædde loft, fornøden vinduer og døre. Af samme alder som forrige, og nyligt istandsat. Denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet 16 fag ad 200 kr. 3200kr.

Er blevet forringet 1/20 ved brug og ælde ansættes til

forsikring for 3040 kr.

Den er tidligere forsikret for 610Rdl.

D.

Tværbygning i nord og syd, sammenbygget med B og C 32 14/24 alen lang indrettet i 13 fag, 10½ alen dyb, 4 alen højt, og opført af ege bindingsværk i ege fod, med brændte sten og stråtag, indrettet fra syd, 4 fag lo, 3 fag lade, 2 fag Fåre hus, hønsehus, 4 fag hø lade og kostald, bræddeloft fornøden vinduer og døre.

Af samme alder som forrige og nyligt istandsat. Denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet 13 fag ad 160 kr. 2080kr.

Er blevet forringet 1/20 ved brug og ælde ansættes til forsikring for

1976 kr.

Den er tidligere forsikret for 1160Rdl.

F.

Maskinhus i øst og vest, bygget til B i vest, 13 alen langt, inddelt i 5 fag, 10 13/24 alen dyb, 4 alen højt, og opført i bindingsværk i ege fod, med brændte sten og stråtag, fornøden vinduer og døre og bygget 1859, og nyligt istandsat og godt vedligeholt. Denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet, 5 fag ad 140kr. 700kr.

Er blevet forringet 1/20 ved brug og ælde, ansættes til

Forsikring for 665kr.

Den ces tidligere forsikret for 160Rdl.

E.

Svine hus i syd og nord ligger 5 alen fra sidebygningen C i nord, 8 fag er inddelt i, 20 alen langt, 7½ alen dyb, 3 6/24 alen højt, opført af fyrre bindingsværk i ege fod, med brændte sten, tækket med tag spån, indrettet fra syd 1 fag latrin og tørvehus, 5 fag svine hus med fodergang, 2 fag hugge og brænde hus, de første 6 fag med sammenpløjet brædde loft, gulvet af beton. Over alt fornøden vinduer og døre, opbygget 1874, og nyligt istandsat denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet 8 far ad 140 kr. 1120kr.

Er blevet forringet 1/8 med brug og ælde. ---- ansættes til forsikring

For 980kr.

I.

Plankeværk imellem A.B. og C. og E. uforandret 40 kr.

J.

1 post ønskede rekvirenten at få slettet som var vurderet til 30Rdl. Udgår.

Til sammen 14749 kr.

Svine hus E som er spån tækket er fremmet bygning, ligger over 100 alen der fra ,forsikrings nr. 13.

Denne forretning har vi foretaget efter samvittighed og således at vi som retskafne mænd tør bekræfte sammen med vor ed

Fodby den 20 september 1875

Peter Nielsen                            Knud Lund

Formand                                Vurderingsmand

Modtaget for forretningen 4kr.

For beskrivelsen       1kr.

Til branddirektøren  2kr.

i alt                           7kr.

Peter Nielsen

Jens Pedersen sognefoged og gårdejer.

Maglestensgård.

Søndervej

Gammel mat. nr. 5 ny 11.

I det blødt kurvede landskab ligger Maglestensgård, den havde navn efter den jord den ligger på, der hedder Magelestens agre. I dag hedder den Bangsholm, navngivet af Bang Pedersen der havde gården i nyere tid.

I 1772 bliver Ole Hansen, født i 1737, og gift med Mette Jacobsdatter, født 1848, der står i kirkebogen at de begge er fra Fodby. Det er Ole Hansen der har Maglestensgård. I folketællingen i 1787 er husstanden således:

Ole Hansen gårdmand
Mette Jacobsdatter hustru
Jacob Olsen søn
Sidsel Olsdatter datter
Else Olsdatter
Peder Hansen tjenestefolk
Anne Sørensdatter tjenestefolk

Husstanden i 1801:

Ole Hansen gårdmand
Mette Jacobsdatter hans kone
Jacob Olsen søn
Sidse Olsdatter datter
Ellen Olsdatter datter
Johan Andersen tjenestedreng
Lars Jensen Indsidder 80 år
Kirsten Jensdatter hans kone
Karen Hansdatter tjenestepige.

Ole Hansen dør 28 december 1817 i Fodby og sønnen Jacob Olsen overtager gården, han er født i 1776 og gift med Ane Pedersdatter. Hun er fra Dyremosegård og hendes far og mor var Peder Olsen og Karen Sørensdatter. De få tre børn, Karen Jacobsdatter, Mette Jacobsdatter og Maren Jacobsdatter. Jacob Olsen dør dog allerede i 1818 den 6 januar 42 år gammel. Enken gifter sig igen med Ole Madsen, søn fra Baunegård, 32 år gammel, den 10 juli 1818,i Fodby kirke. Ole Madsen er døbt i 1792.

Mette Jacobsdatter, Jacobs Olsens moder, dør den 14 september 1828, og i skiftearkivaliernes under herredsfoged, står der følgende, som er laver af John Larsen:

 

Registreringsforretning

Aftægtskone Mette Jacobsdatter af Fodby enke efter afdøde aftægtsmand

Ole Hansen.

Året 1828 den 14 september mødtes undertegnede skifteforvalter i Østre Flakkebjerg herred Leüning med vidnerne sognefoged Peder Olsen og husmand Peder Pedersen begge af Fodby for i anledning af at det i dag var anmeldt at aftægts kone Mette Jacobsdatter af Fodby enke efter forhen afdøde aftægtsmand Ole Hansen af Fodby i går var død, af foretage en lovlig registrering og vurdering til påfølgende skifte og deling imellem den afdødes arvinger som blev opgivet at være :1. en søn gårdmand Jacob Olsen af Fodby som er død og efterladt sig:a/ en datter Karen Jacobsdatter 17 år gl.b/ en datter Mette Jacobsdatter 15 år gl.c/ en datter Maren Jacobsdatter 12 år gl.2. En datter Sidse Olsdatter gift med skovfoged Hans Madsen af Rappenborg skov.3. en datter Ellen Olsdatter gift med indsidder Hans Rasmussen af Fodby.

Som formynder for de umyndige børn var tilstede deri fødte vegne gårdmand Hans Larsen af Fodby han var og tilstede skovfoged Hans Madsen af Rappenborg skov og indsidder Hans Rasmussen af Fodby på deres koners vegne.

Forretningen blev herefter fremmet således.

Et sybord 4 mark

Et rødmalet bord 1 mark

En rød s*** og 3 stole 1 mark

En rødmalet kiste 3 mark

En ditto 3 mark

En *** og en*** 1 mark

En bilæggerkakkelovn 1rbd.

2 *** og et saltkar 8 skilling

Et sengested med grønt omhæng 1rbd.

En rød stribet overdyne 1rbd.2 mark

En linned underdyne 4 mark

En gl. ulden ditto 2 mark

Et par blegede lagen 3 mark

En jerngryde 3 mark

En **** 2 mark

En træspand og en mælkebøtte 1 mark

En kerne 1 mark

En flødebøtte 8 skilling

En træbalje 1 mark

En rok 3 mark

2 sibøtter 8 skilling

3 lerfade 8 skilling

2 krukker og et lerkrus 8 skilling

En haspe og en garnvinde, en gl. spand og 2knive 8 skilling

En *** og en *** og noget gl. brænde samt en loftstige 1 mark

En jerngryde og en lampe 1 mark

En *** og en kedelkrog 1 mark

Et ostekar og en træst** og et hylle brædt 8 skilling

Et Får 2rbd

.

Sum 15rbd. 3 mark

Værdier fandtes ikke og værgen for de umyndige børn samt de tilstedeværende arvinger erkendte at der ikke var værdier boet tilhørende.

Skovfoged Hans Madsen af Rappenborg skov var tilstede erklærede at ville besørge den afdødes begravelse som omtrent vil beløbe sig til 18rbd. I mod at ved skiftets slutning bliver igen betalt de udlagte udgifter.

Forretningen blev herefter sluttet Leuning

Som vidner og vurderingsmænd mødte som arvinger

P. Olsen Peder Pedersen Hans Madsen Hans H.R.S. Rasmussen

M.f.p.

Karen Jacobsdatter bliver gift med Ole Pedersen, sognefogeden på Dyermosegård.

Maren Jacobsdatter bliver gift med Jens Pedersen i tjeneste hos sognefogeden Ole Pedersen.

Husstanden er således i 1834:

Ole Madsen gårdmand
Ane Pedersdatter hans kone
Mette Jacobsdatter hendes barn
Marie Olsdatter deres barn
Hans Johansen tjenestefolk
Hans Andersen tjenestefolk
Margrethe Pedersdatter tjenestefolk.

Mette Jacobsdatter dør 20 maj 1839 26 år gammel.

Husstandeni 1840 er:
Ole Madsen arvefæster
Ane Pedersdatter hans kone
Marie Olsdatter deres datter Jacob Nielsen tjenestekarl
Henrik Jacobsen tjenestekarl
Ellen Knudsdatter tjenestepige ( se rubrikken menneskeskæbner)

Ole Madsen dør 23 marts 1840 48 år gammel, i døds anmeldelsen står der,

År 1840 den 24 marts blev til protokollen anmeldt at gårdmand Ole madsen i Fodby er afgået ved døden. Det angives at arvingerne blev opgivet til at være Marie Olsdatter Ugift Enken Ane Pedersdatter forbeholder sig at side i uskiftet bo.

Enken holder dog ikke længe, hendes sindstilstand bliver åbenbaret være og være og hun går hen og hænger sig den 8 august 1840 og i kirkebogen står der:

I anledning af dette dødsfald modtaget følgende :

Sorø amtmandskab har under den 12 dennes tilskrevet mig således :

I anledning af det med canselirådens behagelige skrivelse af dage dato modtagen yderligere forhør, betræffende afdøde Ane Pedersdatters gdm. I Fodby Ole Madsens enkes sindstilstand i hendes sidste levetid, undlader jeg ikke herved tjenstligt at melde, at liget efter omstændighederne kan begraves med sædvanlige ceremonier. Hvilket herved kumunikeres deres velærverdighed til behagelig efterretning.

Leaning

Fodby den 13 august 1840

John larsen har laver Boopgørelsen efter Ane Pedersdatter

Registreringsforretning:

Efter arvefæstegårdmand Ole Madsens enke Ane Pedersdatter af Fodby, død den 9. August 1840.

År 1840 den 9. August mødte skifteforvalteren for Østre Flakkebjerg med vidnerne sognefoged Niels Hansen og gårdmand Hans Nielsen af Fodby i st***boet efter afdøde arvefæstegårdmand Ole Madsens enke Ane Pedersdatter af Fodby for at foretage en lovlig registrering og vurderingsforretning til påfølgende skifte og deling imellem arvingerne som blev opgivet at være:

1. En datter Karen Jacobsdatter enke efter afdøde gårdmand Ole Pedersen af Fodby.

2. En datter Maren Jacobsdatter gift med gårdmand Jens Pedersen af Fodby.

Disse tvende børn er avlede i Ægteskab med den afdøde og første afdøde mand Gårdmand Jacob Olsen.

3. En datter Marie Olesdatter ugift avlet i ægteskab med den afdøde og sidste afdøde mand Ole Madsen.

Det bemærkes at afdøde Ane Pedersdatter siden sin sidst afdøde mand gårdmand Ole Madsens den 23. Marts dette år indtrufne dødsfald ifølge kongelig allernådigst bevilling af 14. Juni dette år har hensiddet i uskiftet bo.

Ved forretningen var tilstede enken Maren Jacobsdatter med lavværge gårdmand Jens Pedersen af Fodby, hvilken tillige mødte som arving på sin kones vegne og som værge for den umyndige Marie Olesdatter.

I disses overværelse blev forretningen fremmet og således registreret og vurderet.

I Dagligstuen

1 fyrrebord på ege fod 2rbd. 4m *

1 rødmalet gåsebænk 2rbd. 4m *

1 rødmalet kistebænk 2rbd. * *

1 lille blåmalet egestol 2rbd. * *

1 jernbeslags egeskrin 1rbd. 3m *

1 rødmalet fyrre underskab med fyrreropsats 5rbd. * *

3 rødmalede træstole 1rbd. * *

2 rødmalede lo***stole * 3m *

1 lille fyrrebord 2rbd. * *

1. 8 dages ur 12rbd. * *

1 fyrretræsseng med rødternet lærreds omhæng 6rbd. * *

En rød og grønstribet overdyne 10rbd. * *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. * *

2 lange rød og grønstribede hovedpuder og en kort do 5rbd. * *

1 trestribet underdyne 7rbd. * *

1 trestribet underdyne 5rbd. * *

1 fyrretræsseng med rødternet lærreds omhæng 5rbd. * *

1 rødstribet overdyne 9rbd. * *

1 par blond lærreds lagen 1rbd. 4m *

2 sortstribede hovedpuder 2rbd. * *

1 do underdyne 3rbd. * *

1 do underdyne 4rbd. * *

1 rødstribet vår * 3m *

1 jernbilægger kakkelovn 8rbd. * *

1- 4ld bismer 2rbd. * *

1 blåmalet hyldebrædt * 1m *

2 små spjæld 1rbd. 3m *

1 ølkande og 1 krus 1rbd. * *

1stort spjæld /: gl :/ * 1m 8sk

2 malm lysestager 2rbd. * *

1 malm morter og et malm strygejern 1rbd. * *

11 ****** tallerkner * 3m *

1 barometer og 1 bliktragt 1rbd. * *

1 tallerkenrække * 4m *

1 barberkniv og skramlerie * 3m *

1 spinderok 1rbd. * *

3 flasker og 1 u*** * 1m 8sk

3 spyleskåle og 3 underkopper og 1 overkop * 1m 8sk

1**** 1 tepotte og 1 ølglas * 2m *

1 blåmalet træflaske * 2m *

1 par kerter * 1m *

I Gangen

1 gl. blåmalet egekiste 1rbd. * *

I det lille kammer

1 fyrretræssengested 1rbd. 2m *

1 sortstribet dyne * 4m *

I øverstestuen

1gerinbeslaget egekiste 4rbd. * *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

1 par do do 2rbd. 2m *

1 par hørlærreds lagen 2rbd. 2m *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

7 par blårlærreds lagen a 2rbd2m 18rbd. 4m *

8 hørlærreds skjorter a 10mark 13rbd. 2m *

4 blårlærreds lagen a 1rbd. 4rbd. * *

1 hørlærreds skjorte 1rbd. 4m *

2***lærreds *** * 2m *

1***sofa med grønt betræk 9rbd. * *

1 rødmalet fyrre slagbænk 3rbd. * *

*** ***(4*) 1rbd. 2m *

5 flasker og 1 glas * 1m 8sk

3 forskellige skåle 1rbd. 3m *

1 ege slagbord 1rbd. 2m *

1 lille dragkiste 2rbd. * *

1 fyrre klædekiste 2rbd. 3m *

4 blå og rødstribede lærreds forklæder 2rbd. 4m *

2 langærmede hvergarns trøjer 2rbd. * *

1 kortærmet do do * 4m *

2 stribede hvergarns skjorter 2rbd. 4m *

5 forskellige tørklæder * 3m *

8 blårlærreds særke 9rbd. 2m *

9 hørlærreds do 13rbd. 3m *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

2 hvervgarns trøjer, buller, og vadmels skjorte 3rbd. * *

1 blåmalet fyrre klædeskab 7rbd. * *

1 blå hvadmels frakke 5rbd. * *

1 par bukser, 1 trøje og 2 veste 5rbd. * *

1 fruentimmer kjole 5rbd. * *

1 do frakke 4rbd. * *

1 gl. hat og 2 kyser 1rbd * *

16 nøgler blå hvergarn 1rbd. * *

4 par blårlærreds særke 3rbd. 3m *

3 pudebetræk og 1 lille dug 1rbd. 3m *

2 specielle inlæg i mahogni 4rbd. * *

6 skilderier * 1m 8sk

15 hørlærreds liin 2rbd. * *

5 kroge * 2m 8sk

1 lærreds tørklæde * 3m *

3 kulørte huer * 3m *

3 agehynder 1rbd. 3m *

1 grønmalet sengested med blå ternet omhæng 7rbd. * *

3 lange sortstribede hovedpuder 6rbd. * *

2 korte do do 2rbd. * *

1 sortstribet underdyne 6rbd. * *

1 hvergarns nattrøje 1rbd. 2m *

1 gl. rok og 1 stol * 3m *

1 fyrre slagbord 1rbd. 3m *

1 fyrre slagbænk 2rbd. * *

1 gl. klods kurv, 1 par vanter og 1 hue * 3m *

2 par porcelænskopper, 1 do tepotteog 1 do kaffekande * 2m *

1 gl. frakke, 1 par bukser, 1 vest og 1 gl. stolt** 2rbd. * *

1 par hestedækkener og 1g****slag 3rbd. * *

1 hek og hue og 1 par støvler 1rbd. * *

1 lærreds forklæde og 1 grøn vadmels klokke 1rbd. * *

1 par blårlærreds bukser og 1 par strømper * 4m *

1 lille dreils dug, ***stribet lærredsforklæde

Og 2 do hørlærreds 1rbd. 3m *

I køkkenet

1 kedelkrog og ildtang, 1lille og 1 stor trefod 1rbd. 4m *

1 stegepande * 4m *

1 lille kobberpotte og 1 do gl. si og 1 fyrrefad * 3m *

1 par sko, 1 gl. kurv og 1 gl. k***, et hyldebrædt * 3m *

1 bliklysestage og saksog 1kobber kaffekedel 1rbd. 3m *

1 par kobber kedler 5rbd. * *

1 do bryggerskedel 8rbd. * *

1 ølfjerding og 2 baljer og 1 bænk * 5m *

1 dejtrug på fod 1rbd. * *

1 skæppe, og 1 gl.standerfjering * 4m *

1 rødstribet overdyne 10rbd. * *

1 gråstribet do 7rbd. * *

2 lange blåstribede hovedpuder 6rbd. * *

3 gl. sold med skramlerier * 2m *

9 kjole flores * 2m *

2 halmtønder og 1 fjer*** 5rbd. * *

1 håndkværn 3rbd. * *

1 hakkebræt, 1 øltragt og 1kødblok * 3m *

1 haspe og 1hyppekværn og 1**** * 2m *

1 kærn og 1 fræflødekande 2rbd. 3m *

2 ørebaljer 2rbd. * *

2 mælkespande og 1 dragh 1rbd. * *

2 vandspande 3rbd. * *

1 stor jerngryde 3rbd. * *

1 messingkedel 3rbd. * *

1 sold, 1strippe og 1 bænk * 4m *

1 vask og 1 tallerkenrække 2rbd. * *

9 lerfade og 6 forskellige tallerkner 1rbd. 3m *

1 lille jerngryde 1rbd 3m *

3 mindre do 2rbd. * *

1 jern æbleskivepande og 1 stegepande 1rbd. * *

1 kaffemølle,1 smørske og 1træflaske 1rbd. * *

3 potter, 1 skål og 3 forskellige tallerkner * * 12sk

2 madskeer og 1 par kerter * 4m *

1 køkkenbord og 3 knive 1rbd. * *

1 tallerkenrække, 1 kødgaffel,****, 1rivejern,

Stersejern og 1 k*** kniv 1rbd. 1m *

1 stol og 1 lille trappe * 3m *

1 stor jerngryde 1rbd. 3m *

6 flæskekroge, 1spade og 1 gl jernskuffe * 1m *

1 grøn hvadmels skjorte med hvervgarns trøje 1rbd. * *

1 forklæde, 1 gl. trøje og 1 skammel * 1m 8sk

1 hynde og 3 ternede lærredsforklæder 1rbd. 3m *

1rødnattrøje, 1 stk stribet lærred nogle gl. blå klude og1** * 3m *

2 hyldebrædder og 1 par sko 1rbd. 1m *

1 gl. kurv og 1 ostekar * * 12sk

I spisekammeret

17 siebøtter 2rbd. 5m *

20 lerfade og 1 lerkrus 2rbd. 1m *

6 forskellige krukker 1rbd. * *

1 jerngryde, 1 kurv og1 sigte * 3m *

1 saltkar med låg 6rbd. * *

1 lille **** anker * 3m *

1 lille kar og 1 sildefjerding 2rbd. * *

7 korsfadet fyrrebord 1rbd 3m *

1 tallerkenrække med 16 par *** tallerkner 1rbd. 4m *

1 blik durislag 1 pyramide med adskillelse * 1m 8sk

1 stol 1 bænk * 3m *

2 baljer og 2 dejtrug * 4m *

1 sennepskværn og 1 smør trug 1rbd. * *

På loftet

14 sække og 1 poste 5rbd. * *

3 gl. dækkener * 3m *

3 standart tønder * 5m *

1 jern stegerist og 1 hegle * 3m *

En del jernskrammel 3rbd. * *

5 gl. dækken gjorde og 4 lædergrimer med 2 jerntøjler 1rbd. 3m *

5 muleposer * 2m 8sk

Nogle gl. hoved stol og grimer * 1m *

1 gl. kakkebrædt og 1 gl skrue * 2m *

1 hesteskuffe og 1 gl. h** og 1 pose * 1m 8sk

3 kurve og 2 stander**** * 3m *

1 sækkevogn og 2 lerpotter * 4m *

6 hørgarn 2rbd 2m *

1 garnvinde, 1 haspe, 1 lille stol og nogle skramlerier * 3m *

1 håndkværn, 1 sold, 1*** og 1 gl skot 1rbd. * *

30 stk hjuleger, og 2 stk brædder 1rbd. 4m *

2 * tækkegarn og 1 gl. krukke * 3m *

3 skottetræer og 1 garnvinde * 2m *

2 uldsok, 1sok , 1 gl. le, og 2 majreder * 1m *

3 løsholter, og 2 stolper 1rbd. 4m *

2 aksler og kiepstokke, 2*** og 1 langvogn * 2m *

1 gl. sofa 2rbd * *

4 leer * 2m *

1 par støvler 2rbd. * *

2 sengestolper, 1 bræt og 1 hegle 2rbd. * *

3 lerkrukker * 3m *

10** blårgarn 2rbd. 3m *

10** hørgarn 3rbd. 3m *

1 ru. Blegegarn 4rbd. * *

1 par bukser * * 12sk

I gården

5 favne bøgebrænde a 4rbd. 20rbd. * *

2 bede medslange og 13 støtter 4rbd. * *

2 svin 20rbd. * *

2 søer 6rbd. * *

5 grise 5rbd * *

1 søbetrug med stene 1rbd. * *

4 svinetrug og en del træskrammel 1rbd 4m *

1 tjærestander og 1 lille stige * 2m *

1 hjulbør * 3m *

3 læs brænde 2rbd. * *

1 kørestol og 1 standart tønde * 4m *

1 ostestok og 2 tjærekander * 1m 8sk

1 kar og 1 sildefjerding og 1 vandtrug 1rbd. * *

I karlekammeret

1 sortstribet overdyne 6rbd. * *

1 rødstribet do 9rbd. * *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

3 lange blåstribede hovedpuder 8rbd. * *

1 gulstribet underdyne 8rbd. * *

1 sortstribet do 3rbd. * *

1 stander sengog 1 gl. stol 1rbd * *

I loen

1 rensemaskine 5rbd. * *

2 baljer og 1 stige 1rbd. * *

1 skærekiste med kniv 1rbd. 4m *

8 lægter 1rbd * *

3 læs stangstroer 4rbd. * *

4 høtyve og 1 halmtyv 1rbd. * *

½ læs langhalm 1rbd. * *

6 grebe og 4 skovle 1rbd. * *

1 jernstang, 1 hakke og 1 mukkert 3rbd. * *

2 hulskuffer * 1m 8sk

2 huggeøkser og 1høtyv 1rbd. * *

3 beistuge 3rbd. * *

1 stor stug 1rbd. * *

1 høvlebænk 2rbd. * *

2 høvle og 3 håndøkser 1rbd. * *

Adskilligt værktøj 1rbd. * *

4 jernvogge og 1hammer * 5m *

1 brostøder, 1 klemme og 1 tang, 1 hammer 1rbd. 3m *

1 gl kasse med adskilligt * 3m *

2 gl. leer, 2 skæreknive, 1 tjærekande og noget jernskrammel 1rbd. 3m *

Ringtømmer til en vogn 1rbd. * *

Noget træskrammel 1rbd. * *

5 algesæder og 1huggeblok 1rbd. * *

1 skærebænk, 1 do og 3 båndknive 1rbd. 2m *

4 hestedækkener 2rbd. * *

1 sadel, 1m** og 1 ridedækken 3rbd. * *

1 dækkengjord og 2 jerntøjler 1rbd. * *

2 naver * 3m *

1 pose og noget skramler * * 4sk

2 læs stængestrå 1rbd. 2m *

1 gl hyppejern og 1 meje*** * 1m *

2 høstharver med stange * 4m *

I vognskuret

1 brage 1rbd. * *

7 brædder * 5m *

12 læs tørv 10rbd. * *

2 k** 3rbd. * *

2 svinetrug og 2 gl. baljer * 2m8sk

I hønsehuset 12 høns og 1 hane 2rbd. * *

Udenfor gården

3 stader 8rbd * *

1 tromle 6rbd. * *

9 støtter med stænge 5rbd. * *

1 stensluffe * 4m *

1 læs egegrene 1rbd. 2m *

1 læs pilerier * 3m *

2 lodder * 4m *

1 bænkestol og 1 kørestol 1rbd * *

1 stige og bageovnsstøj * 3m *

1 skuffejern og 1 jernrive * 1m8sk

14* blårgarn 3rbd. 3m *

2 leer 1rbd. 4m *

1 plovhøvl og 1 brohammer * 4m *

I marken og i gården

1 rød kalv 2rbd. * *

1 do do 2rbd. * *

1 sort do 2rbd. * *

1 rød ko 10 år 24rbd. * *

1 do stud 3 år 16rbd. * *

1 sort do 3 år 24rbd. * *

1 rødskjelmet ko 6 år 20rbd. * *

1 sort stjernet do 14 år 16rbd. * *

1 rød do 5 år 18rbd. * *

1 røstjernet ko 3 år 16rbd. * *

1 rød tyr 2 år 14rbd * *

1 rød geiret ko 6 år 18rbd. * *

1 rød do 7 år 14rbd. * *

1 do do 5 år 18rbd. * *

1 rødblakket ko 5 år 18rbd. * *

1 **** ko 3 år 15rbd. * *

1blåespottet ko 11 år 18rbd. * *

31 stk grise a 4m. 20rbd.4m *

15 får og 1 vædder 48rbd * *

1 rødskjoldet ko 2 år 12rbd. * *

12 røddraget stud 1 år 8rbd. * *

1 rød kalv 1 år 8rbd. * *

1 brun hoppe 8 år med føl 80rbd. * *

1 do do 8 år 70rbd. * *

1 do do 5 år 70rbd. * *

1 st***brun hoppe 4 år 70rbd. * *

1 ******* hoppe 4 år 30rbd. * *

1 sort***** do 13 år 20rbd. * *

1 grønmalet vogn med læderbetrukne agestole 90rbd. * *

1 rød do med 2 bugeagestole 50rbd. * *

1 arbejdsvogn 40rbd. * *

1 do 30rbd. * *

1 læderseletøj med gule tøjler 8rbd. * *

1 læderseletøj med gule ringe 3rbd. * *

1 sæt ha**peseletøj 2rbd. * *

1 sæt do 1rbd. * *

1 svingplov 8rbd. * *

1 træharve 1rbd. 3m *

Hestestænger med tilbehør til 2 vogne 7rbd. * *

4 sæt arbejdsfjelder 6rbd. * *

Derefter begav skifteforvalteren sig med vidnerne ed på den afsides lod, for at tage den der stående sæd i øjesyn og blev dermed anstet således:

Byg 6/r efter 4 tdr. udsæd 9 fold pr td. er 36 tdr. a 3 rbd. 108rbd. * *

Rug efter 5½td. udsæd 9fold pr td. er 49td. a 4rbd. Er 198rbd. * *

Havre efter 1½td. udsæd 8 fold pr td. Er 12rd. a 6rbd. 72rbd. * *

Byg e/r efter 3td. udsæd 8fold pr td. er 24td a 3rbd. 80rbd. * *

Byg efter 6td udsæd 7 fold pr td er 42td a 3rbd. 140rbd. * *

Havre efter 7 td udsæd 7 fold pr td er 49td a 2rbd. er 122rbd. * *

Ærter efter 5rd udsæd 6 fold pr td er 30td a 3rbd. Er 110rbd. * *

1sæk hør 4rbd. * *

4 sæk kartofler 3rbd. * *

Sum 2445rbd.4mark8sk.

Endvidere fantes i kontanter 25rbd. Værdier forefantes ikke og erklærede samtlige tilstedeværende efter skifteforvalterens opfordring at boet ikke var mere tilhørende . Ifølge det Ole Madsen under 24 oktober 1819 meddelte arvefæsteskøde, som blev forevist, skal der bestandig følge med gården .2 vognheste, 4a6 forskellige plovhesteen beslagen vogn, en trævogn, en plov med tilbehør, en jernharve, en træharve, hvilke heste og vogne m.m. forefantes iblandet det registrerede. Det blev vedtaget at st**bogården snarest muligt på ***** måde skulle stilles til 3de auktioner, og at det øvrige bo skulle realiseres og bliver det fornødne i henseende af skifteforvalteren at foretage ligesom og gården foranstaltes takseres til auktions efterretning .

De tilstedeværende erklærede at de ikke antog at nogen gæld hvilede på boet, men værgen Jens Pedersen måtte dog bemærke, at smed Hans Pedersen i Ladby rimeligvis ville **** en fordring på boet i anledning af at afdøde Ole Madsen skulle have lovet ham fæste på et hus i Ladby og i den anledning agter at indbetale til ham 50rbd., Det blev fremdeles vedtaget at ****i boet skulde udstedes med 12 ugers forfald.

Med hensyn til bestyrelsen af stervbogården ?, da blev det vedtaget at tjenestekarl Christian Pedersen under værgens tilsyn skulle besture gården og derfor aflægge tilbørlig og nøjagtig og blev det pålagt værgen hermed at have stadig henseende.

Endelig måtte værgen bemærke at der svævede en sag for retten imellem den afdøde og smed Høyer i Fodby angående leje af et hus, da der bliver derom nærmere at tage bestemmelse, når res*** indløber fra rentekammeret angående låntrustens stempling, hvorom der er indgivet ansøgning.

Jens Pedersen besørger den afdødes begravelse.

Da intet viderei dag var at forhandle blev forretningen sluttet og med underskrifter bekræftet

Karen Jacobsdatter Leaning

Jens Pedersen

Som vidner

Niels Hansen Hans Nielsen

Skiftesamling

Efter afdøde arvefæstegårdmand Ole Madsen og ligeledes afdøde Ane Pedersdatter af Fodby.

År 1840 den 7de september på undertegnede skifteforvalter Leunin af *** en skiftesamling i stervboet efter afdøde arvefæstegårdmand ole Madsen og ligeledes afdøde enke Ane Pedersdatter af Fodby i overværelse af vidnerne sognefoged Niels Hansen og gårdmand Hans Nielsen begge af Fodby.

Af arvingerne var tilstede gårdmand Ole Pedersens enke Karen Jacobsdatter med laugværge, gårdmand Jens Pedersen af Fodby og Hans Sørensen af Fodby *** er indgået i Ægteskab med den umyndige datter Marie Olsdatter. Bemeldte Hans Sørensen foreviste behørig attest for at han den 30 august dette år er ægteviet til Marie Olsdatter og samtlige som således var myndige forlangte derefter bo**** til fri rådighed.

Skifteforvalteren måtte bemærke at forinden prailomaet, som som den ved registreringsforretningen var bestemt var udstedt samt det for forinden kunde foranstaltes til ejendommens realisation, for da de myndige arvinger underrettet ham om den imellem Hans Sørensen og den umyndige arving indgåede forening og derfor forlangte at da aftalte foranstaltninger måtte udsættes til de vare blevet viede hermed kunde skifteforvalteren så meget mindre have noget at erindre som det hos ham blev godtgjort at den første tillysning fra prædikestolen var foregået.

Arvingen Karen Jacobsdatter med laugværge og Jens Pedersen erklærede at de var blevet enige med deres myndige medarving Hans Sørensen at han skulde udbetale dem hver især 600 rbd. Skriver seks rigsbankdaler hundrede rigsbankdaler sedler. For disse summer som Hans Sørensen ikke så sig i stand til fortiden at betale forbandt han sig til at udstede en førsteprioritets panteobligation til sine medarvinger - Karen Jacobsdatter med laugværge og Jens Pedersen erklærede herefter at de intet videre krav i navnlig måde havde på boet og indrømmede at det hele bo såvel ind og udbo den indavlede sæd stervbogården blev ekstraderet Hans Sørensen tl fri rådighed på hans kones vegne.

Med hensyn til den reiognition med boets ekstradition efter Spartel reglementet §92 samt den afgift til den kongelige kasse bliver at udrede efter **** 8. Februar 1810 da opgave samtlige myndige arvinger det samlede bos værdi under tilbud af ed til i alt 5470 rigsbankdaler. Af dette beløb erklærede arvingerne, da ingen gæld hvilede på boet at ville tilsvare ½ pct. Afgift efter ***8 februar 1810 med 27rbd. 2 mark 5½ skilling.

Riagnition til skifteforvalteren blev efter den citerede §92 samstemmende med lov skrivelse ? Af 7. April 1825 at beregne til 27 rbd. 3 skilling og til justits fondet 7rbd. 2 skilling.

Alle myndige arvinger forband dem til at holde skifteforvalteren anger og kravs løs hvis imod formodning nogen fordring på boet skulle opstå, og det passerede derefter med samtlige tilstedeværendes underskrift herefter bekræftedes.

Leunin

Karen Jacobsdatter Jens Pedersen

Som langsværge Hans H.S.S. Sørensen

Jens Pedersen m.f.p.

Som vidner

Niels Hansen Hans Nielsen

 

Et Stervbo= et dødsbo

Ekstraderet

= boet leveres tilbage til privat Skifte

Spatel reglement

=
er nogle tabeller hvorefter de offentlige myndigheders afgifter, (det være sig dommer, statskasse, retsbetjente og andre der har med tingslige forretninger at gøre), bliver beregnet.

 

 

Datteren Marie Olsdatter gifter sig med Hans Sørensen, som er søn fra Kirkebjergård han er født 28 februar 1819, hun den 7 juli 1922. De bliver gift 30 august 1840. Men i Kirkebogen står der først 30 september men det er streget ud og skrevet august i stedet. De bosætter sig naturligvis på Maglestensgård.

Den 7 Oktober 1841 får Marie Olsdatter en datter, der bliver hjemmedøbt den 31 oktober, få navnet Anne Marie Hansen. Barnet dør 24 november 1841.

Der bliver anmeldt til herredsfogeden følgende:

År 1841 den 24 november blev der anmeldt at gårdmand Hans Sørensens datter Anne Marie Hansen , af Fodby 7 uger gammel er afgået ved døden, barnet har intet at efterlade.

Moderen, Marie Olsdatter dør 7 maj 1842, det tragiske på gården vil ingen ende tage.

Anmeldelse Marie Olsdatter

År 1842 den 8. Maj blev det anmeldt at arvefæstegårdmand Hans Sørensens kone Marie Olsdatter af Fodby med døden er afgået gårdsdato. Enkemanden Hans Sørensen var mødt og foreviste et af ham og hans afdøde hustru under 22. April dette år oprettet ***** testamente i behørig form på stpl. Papir af 4ek:nr7 og attesteret af vedkommende notarius. Men endnu ikke forsynet med kgl. Konfirmation. - Som eneste og myndige arving efter hans afdøde hustru var mødt ;

1.

arvefæstegårdmand Jens Pedersen af Fodby, gift med Maren Jacobsdatter, en halvsøster til den afdøde .

2.

Arvefæstegårdmand Jens Sørensen af Fodby, gift med Karen Jacobsdatter, ligeledes en halvsøster til den afdøde.

Og erklærede de begge, som eneste og myndige arvinger på deres hustruers vegne at de frafaldt al påstand og krav på arv efter den afdøde og det altså ikke var nødvendigt at ansøge om nogen konfirmation på det fremviste dokument, dog under forbeholdenhed at enkemanden Hans Sørensen til den kongelige kasse betaler ½pct. Af den arv som hvis ikke forberørte testamente havde været oprettet, som de i enhver henseende erkendte at være gyldig, kunde være dem tilfalden, og som de måtte overlade til Hans Sørensen selv at angive, da de som anført ingen krav fordrede eller modtog.

Hans Sørensen afgav derefter anmeldelse til skifteretten, om hvad han på grund heraf kunde tilkomme efter sin afdøde hustru.

Samtlige tilstedeværende forsynede herefter det passerede med deres underskrifter.

Leunin

Hans Sørensen Jens Pedersen

Jens Sørensen til vitterlighed

H. Lund N. Hansen

½pct. Afgiften beregnet efter
Spartel Journalen holdt
134;6 Ommdel****

Hans Sørensen gifter sig igen 1843 den 2 juli med, Ane Larsdatter der er fra Øverup. Hendes forældre var gårdmand Lars Svendsen og Karen Hansdatter. De får en søn i 1844 den 22 marts, der får navnet Lars Hansen. Således er husstanden i 1845:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Lars Hansen søn
Hans Andersen tjenestefolk
Lars Knudsen tjenestefolk
Ane Andersdatter tjenestefolk
Ane Sophie Larsdatter tjenestefolk.

Husstanden er således ikke meget forandret i 1850 bortset fra tjenestefolkene. Det lader til at livet atter leves på gården. Husstanden i 1850:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Lars Hansen søn
Christopher Hansen tjenestekarl
Niels Ole Jørgensen tjenestedreng
Christian Rasmussen tjenestedreng
Sophie Hansdatter tjenestepige
Bodil Jensdatter tjenestepige

Lars Hansen der er født 22 marts 1844, dør 18 maj 1854, han drukner ved badning. De har i forinden fået to nye børn, en dreng, Søren Hansen født 13 maj 1850, og en pige Dorthea Marie Hansen, født 4 november 1853.

Husstanden er således i 1855:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Søren Hansen søn
Dorthea Marie Hansen datter
Niels Hansen tjenestefolk
Anders Jensen tjenestefolk
Marie Hansen tjenestefolk.

De får yderligere to børn, en pige 15 september 1855, Maren Kirstine Hansen, og 1 august 1857 får de en dreng som de giver navnet Lars Hansen, sandsynligvis opkaldt efter den druknede dreng.

Således er husstanden i 1860:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Søren Hansen søn
Dorthea Marie Hansen datter
Maren Kirstine Hansen datter
Lars Hansen søn
Hans Jesper Larsen tjenestefolk
Hans Jesper Hansen tjenestefolk
Ane Sophie Jørgensen tjenestefolk
Jens Olsen tjenestefolk.

I 1862 føder Ane Larsdatter så en dreng hans Peder Hansen den 15 juli, Ane Larsdatter, kan ikke holde til flere fødsler og dør 14 dage efter, den 29 juli 1862. I skiftepapirene står der:

År 1862 30 juli blev der anmeldt at gårdmand Hans Sørensen hustru Ane Larsdatter af Fodby i går er død 44 år gammel efterlader sig enkemanden og 5 børn der alle er umyndige. Barnet dør 1 september 1862.

Han gifter sig ikke igen før 1869, 29 december med Petroline Hansen født på Glænø den 18 marts 1837 og er vokser op der. Hendes forældre var husmand Hans Hansen og Kirsten Hansdatter.

Husstanden i 1870 er således:
Hans Sørensen gårdmand
Petroline Hansen hans kone
Søren Hansen søn
Maren Kristine Hansen datter
Lars Hansen søn
Peter Rasmussen Madsen tjenestefolk
Hans Petersen tjenestefolk
Anders Nikolaj Svendsen tjenestefolk
Maren Sofie Rasmussen tjenestefolk

Søren Hansen bliver gift med Sophie Rasmussen Rønnebæk

 

Brandtaksation Hans Sørensen Fodby

Undertegnede sognevurderingsmænd have i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Fodby Sogn, under Fodby Gårds Gods forsikring nr. 13 matrikel nr. 11

Gårdejer Hans Sørensen Fodby.

A.

Stuehus nord 19 fag forhen assureret for 1535Rdl., udgår, grundet på en for lav taksation, udmærket vedligeholdelse, længden 49 20/24 del alen, dybden på 13 fag 8 10/24del alen, på 6 fag til soveværelse, dagligstue og børnekammer 12 5/24del alen, højden 3 14/24del alen, egeundertømmer i fod fyrreovertømmer, vægge af brændte sten, 2 skorstene af brændte sten, stråtækket, muret gavl i øst, bræddegavl i vest, fornødne vinduer og døre, indrettet fra vest, 4 fag til sal med bræddegulv, 2 fag til havestue med bræddegulv, 3 fag dagligstue og soveværelse med bræddegulv, 3 fag børnekammer, spisekammer bræddegulv, gang, skorsten, køkken, 2 fag bagkøkken, 3 fag bryggers, bageri til eget brug, mælkestue, 2 fag pigekammer og rullestue, loft overalt af brædder, de første12 fag er panelede og tapetserede vægge i værelserne, denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet

6 fag ad 250 kr. 1500 kr.

6 fag ad 300 kr. 1800 kr.

7 fag ad 200 kr. 1400 kr.

Sum 4700 kr.

Ved brug og ælde skønnes forringet 1/10 og ansættes til forsikring

4230 kr.

Forhøjelsen er 37 p.c.t.

B.

I øst sidelænge 11 fag forhen assureret for 605Rdl. Udgår, sammenbygget med A , er 28 alen lang, 10 alen 1/24 del dybt, højden 3 alen 6/24del, opført af ege bindingsværk i ege fod, fyrreovertømmer, vægge af lerede sten, strå tag, fornøden vinduer og døre.

Indrettet fra nord, 2 fag gennemkørselsport, 3 fag hølade, 2 fag foder lo, og karlekammer, bræddeloft, 4 fag hestestald, opført 1847 godt vedligeholdt, denne bygning blev uden fundamenter vurderet

11 fag ad 200 kr. 2200 kr.

Forringet 1/5 til forsikring 1800 kr.

En forhøjelse af omtrent 45 p.c.t.

C.

Tværbygning i syd sammenbygget med B, inddelt i 1 fag, forhen assureret for 615Rdl, udgår, er 40 alen 8/24del langt, 10½alen dybt, højden 3 alen 16/24del, ege undertømmer og fyrreovertømmer, klinede vægge, 1 bræddegavl i øst, fornøden døre og vinduer og port, indrettet fra øst, 4 fag kostald, 2 fag lade, 3 fag lo, 4 fag lade, 2 fag port, alderen vides ikke. Denne bygning blev uden fundamenter vurderet

15 fag ad 150 kr. 2250 kr.

Forringet 1/5 til forsikring 1800 kr.

Forhøjelse 35 p.c.t.

D.

Sidebygning i vest sammenbygget med C inddelt i 13 fag forhen assureret for 520Rdl, udgår er 32alen 22/24del langt, 8alen 10/24del dybt, 3 alen 15/24del højt, egeunder - og fyrreovertømmer, klinede vægge, stråtækt, 2 bræddegavle fornødne vinduer og døre og porte, indrettet fra syd, 4 fag lade, 3 fag lo, 2 fårehus, 3 fag huggehus, brændehus, hønsehus, 1 vognremisse, latrin. Alderen vides ikke. Denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet

13 fag ad 120 kr. 1560 kr.

Forringet 1/5 og til forsikring 1248 kr.

Forhøjelse 20 p.c.t.

E.

Post uforandret 40 kr.

F.

Plankeværk imellem D og C 2alen 16/24del langt, 10 kr.

G.

23 alen stakit ved begge gavle af stuehus vurderet 3kr.

Pr alen 69 kr.

H.

Svinehus nyt opført, indrettet i 5 fag, 3 alen 5/24del fra D i syd, og ligger i syd og nord, er 14 alen langt, 9 alen dyb, 3 alen højt, opført af kampestensmure, og gavle, svinetrug af beton, indrettet til svinehus og hønsehus heraf falder på kampestensmuren 150kr.

Vurderet som nybygning og til forsikring

5 fag ad 200kr. 1000kr.

Den samlede forsikring 10157 kr.

Nærmeste nabo er forsikring nr. 18 et hus i 48 alen afstand.

Denne forretning har vi foretaget efter samvittighed og således at vi som retskafne mænd tør bekræfte med vor ed .

Fodby den 22 juli 1876

Peter Nielsen         Knud Lund

Formand vurderingsmand

Modtaget for forretningen 4 kr.

Beskrivelsen                       1 kr.

Branddirektøren                 2 kr.

                                           7 kr. Peder Nielsen

Denne forhøjelse har som grund i en god vedligeholdelse af alle bygninger af den betydelige pris i materialer og arbejdsløn. Det ny svinehus ligger over 100 alen fra den nærmeste nabo.

Dorthea Marie Hansen bliver gift med gårdmand Rasmus Petersen Brandelev

Således er husstanden i 1880 således:
Hans Sørensen gårdejer
Petroline Hansen hustru
Lars Hansen husfaderens søn
Maren Kirstine Hansen husfaderens datter
Anna Hansine Hansen husfaderens søn, Søren Hansens datter i pleje.
Martin Haut tjenestekarl
Niels Hansen tjenestekarl
Ane Margrethe Jørgensen tjenestepige

Maren Kirstine Larsen tjenestepige
Søren Hansens kone, Sophie Rasmussen dør i 1882 den 23 marts
Maren Kirstine Hansen bliver gift med gårdmand Lars Hansen Alsted.
Husstanden er således i 1890:
Hans Sørensen gårdejer
Petroline Hansen Hans kone
Lars Hansen Husfaderens søn
Anna Hansine Hansen husfaderens søn Søren Hansens datter i pleje
Margrethe Hansen husfaderens søn Sørens Hansens datter i pleje
Lars Johansen tjenestefolk
Anne Marie Jørgensen tjenestepige.

I løbet af de næste 10 år har sønnen Lars Hansen, født 1-8 1857, overtager driften af gården og Hans Sørensen og Petroline er gået på aftægt men bor dog stadig på gården . Lars Hansen bliver gift med Karen Sofie Olsen, født den 8 august 1867 i Sneslev, hendes forældre var Peder Olsen og Kirstine Hansen, de var insidere. På vielses tidspunktet var hun i tjeneste hos præsten i Fodby. De bliver gift 1 maj 1892.

Anna Hansine Hansen bliver gift i 1897 den 1 april, med Ludvig Rasmussen af Kalkerup Fensmark. Hvad der bliver af Margrethe Hansen her jeg endnu ikke opsporet.

Husstanden er således i 1901:
Lars Hansen gårdejer
Sofie Hansen hans kone
Hans Sørensen på aftægt
Petroline Hansen på aftægt
Ane Hansen datter
Betty Hansen datter
Hans Hansen søn
Frida Hansen datter
Peder Hansen søn
Karen Marie Hansen tjenestefolk
Jenny Jørgensen tjenestefolk
Hans Peder Rasmussen
Peder M. Pedersen Hopp tjenestefolk
Anton Jørgensen Tjenestefolk

I 1903 den 16 marts død Hans Sørensen, og i herredsfogeden døds anmeldelse står der:

Døds anmeldelse nr. 109

År 1903 den 16 marts anmelde gårdmand Lars Hansen af Fodby at hans fader aftægtsmand Hans Sørensen , der var til huse hos anmelderen d.d. var afgået ved døden, 84 år gammel, efterlader sig enke Petroline Hansen, med hvem han ingen livsarvinger her. Ligeledes efterlader afdøde sig 4 i et tidligere ægteskab med ane Larsdatter, død 29 juli 1862, samavlede livsarvinger nemlig:

1. Grd. Søren Hansen , Rønnebæk

2. Marie Dorthea Hansen g.m. grd. Rasmus Pedersen Brandrlev.

3. Maren Kirstine Hansen g.m. gr. Lars Hansen Alsted

4. Anmelderen

1 maj bliver sagen så igen behandlet og her står:

År 1903 den 1 maj fremlagdes til protokollen en i april måned samme år af enken Petroline Hansen indberetning om at hun ???? Hertil på anmelderens meddelte samtykke fra sine 2 stedsønner, gårdmand Søren Hansen i Rønnebæk og Lars Hansen af Fodby, samt på sine 2 steddøtres mænd, gårdmand Rasmus Petersen af Brandelev og Lars Hansen af Alsted, forbliver hensiddende i uskiftet bo efter sin afdøde ægtefælde aftægtsgårdmand Hans Sørensen af Fodby og dennes dødsbo bliver herefter ikke at tage under den offentlige skifte behandling.

Petroline Hansen dør dog allerede 30 juni 1903 og i dødsanmeldsen står der:

Dødsanmeldse:

År 1903 den 30 juni anmeldte gårdmand Lars Hansen af Fodby at hans stedmoder Petroline Hansen aftægtsgårdmand Hans Sørensens enke af Fodby d.d. var afgået ved døden 66 år gammel, uden at efterlade værdier for større beløb. Begravelse omkostningerne der efterleves af anmelderen og boet vil derfor medføre at skiftelovens § 10 efter anmodning af anmelderen være at erlægge denne til slægtninge af begravelse udgifterne.

Ane Hansen datter af Lars Hansen bliver gift 24 oktober 1911, med Poul Frederik Jacobsen Bistrup søn af Rasmus Jacobsen og Marie Hansen født 14 oktober 1911

Husstanden i 1911 er således:
Lars Hansen gårdejer
Karen Sofie Hansen hustru
Hans Søren Hansen søn
Frida Hansen Peter Hansen datter
Peter Hansen søn
Larsine Hansen datter
Christian Hansen søn
Petroline Hansen datter
Kristine Hansen datter
Carl Andersen tjenestefolk.

I løbet af de næste 5 år, er der sket en del Lars Hansen er blevet kronisk ,syg og 5 af børnene er rejst hjemmefra, nemlig Betty, Frida, Peter, Larsine og Petrine, hvor ved jeg ikke så husstanden er i 1916:
Lars Hansen kronisk syg gårdejer
Karen Sofie Hansen hans kone
Hans Søren Hansen søn
Kristian Hansen søn
Kirstine Hansen datter
David Hansen søn.

I 1918 den 24 oktober dør Lars Hansen, og i døds anmeldelsen står der:

År 1918 den 24 oktober fremlagedes til protokollen, anmelderen Karen Sofie Hansen født Olsen at hendes ægtemand aftægtsgårdmand Lars Hansen Fodby gårdsdagens aften er afgået ved døden 61 år gammel efterladende 11 fællesbørn myndige og umyndige. Enken ønsker at hensidde i uskiftet bo. Skrevet nedenunder står der at ægtefælle dør 8-8 1943.

Skifte Lars Hansen

År 1918 den 18 november fremsendt til protokollen et andragende fra, enke efter fhv. gårdejer Lars Hansen af Fodby der afgik ved døden den 23 forrig måned, Karen Sofie Hansen om tilladelse til at måtte hensidde i uskiftet bo med 11 fælles børn, afdødes ** livsarvinger, heraf 6 myndige og 5 umyndige.

Andragendet er forsynet med samtykkende påtegning fra de myndige arvingers side, da det deles, og forlagt med nødvendig attest fra sognepræsten i Fodby, der *** findes i mod det ansøgte, ** andragendet fra de umyndige arvingers side, og hensidder enken herefter i det hele uskiftet bo.

boopgørelse fremlægges.

Underskrift

Undertegnede, der har overtaget boet efter min den 23 oktober afdøde ægtefælle f.h.v. gårdejer Lars Hansen til hensidden i uskiftet bo, afgiver hermed følgende opgørelse om fællesboet:

I. Formuen består af:

1. ( vide fol.9) 3000 kr.

2-5 ( do)

6. (do ) 100kr.

7. (do ) 2000kr.

8. ( do) 1500kr.

i alt. 6600 kr.

Fragår:

a. (fol.9) 100kr

b-c ( do)

Den beholdne formue udgør altså 6500 kr.

Rigtigheden ----- vide fol. 9 tilbud.

Fodby den 8/11 1981

Karen Sofie Hansen

Fremlagt i Østre Flakkebjerg Herreds skifteret den 18/11 1918

Gården sælges til Oscar Pedersen som var sønnesøns datters af Niels Jensen Kirkebjergård. Det er sådan set det jeg ved om ham.

Gården bliver solgt til Peter bang Pedersen i 1919 hvor han også gifter sig, den 9 maj 1919, med Dagny Elisabeth Nielsen, født 24 oktober 1898. Hun kom fra Stenbæksholm, hvor hun er vokset op på sin fars gård, nemlig Niels Jakob Nielsen, og Margrethe Cathrine Jensen. Bang Petersen er født i Kostrede Køng sogn. Hans forældre var Rasmus Pedersen og Ellen Dorthea Andersen, hans forældre havde Nylykkegården ved Ring. De får en datter den 26- 2 1921 Elly Bang Petersen.

Så i 1921 er det følgende i husstanden:
Bang Petersen gårdejer
Dagny Nielsen hans kone
Elly Bang Petersen datter
????? Fris tjenestefolk
Villy Petersen tjenestefolk
Rose Petersen logerende

Bang Petersen begyndte at skrive i 1914 i Kostræde, det var en sang til Ellehøj mejeris jubilæum. I 1921 blev den første novelle i Næstved Tidende offentliggjort, der efter blev det til en ny hvert år i julenumret.

I 1925 får den en søn Harris Bang Petersen, den 7-5.

Husstanden i 1925 er:
Bang Petersen gårdejer
Dagny Nielsen hans kone
Elly Bang Petersen datter
Harris Bang Petersen søn
Dagny Oline Haugaard tjenestefolk
Anders Johannes Rasmus Madsen tjenestefolk
Hans Nielsen tjenestefolk.

Husstanden i 1930 er:
Bang Petersen gårdejer
Dagny Petersen født Nielsen hans kone
Erly Bang Petersen søn
Harris Bang Petersen søn
Søren Magnus Andersen forkarl
Bernhardt Villy Jensen medhjælp
Svend Peter Lars Sørensen dreng
Margrethe Bodil Petersen husassistent
Ragnhild hansen Barn født Hammer (tyder få noget familie.)

Bang Petersen er som sagt født i Kostræde, 29 oktober 1891, som søn af Rasmus Petersen og Ellen Dorthea Andersen, der senere overtager Nylykkegård. Det var på Nylykkegården han voksede op med brødrene Axel og Ingemann og så søsteren Rosa, med de gamle dyder, æresfølelse, pligtfølelse, medmenneskelighed.

Da han var 23 begyndte han at skrive lidt viser, og han første trykte værk var en jubilæums sang til mejeriet Ellehøj. Han køber så gården Maglestensgård i Fodby, og bliver gift med Dagny Elisabeth Nielsen fra Stenbæksholm. De kalder gården Bangsholm, og har et langt og smukt samliv sammen.

I 1921 begynder han at skrive noveller i Næstved Tidende, det blev til en novelle hver år i julenummeret. I 1922 hed novellen, Klokkerne ringede julen ind, der i handle om en ung mand ,hans udlængsel og forældrenes bekymring for ham, alt ender dog godt. Bang Petersen var også en god fortolker af det folkelige, den sydsjællandske lune. Dette skete gennem oplæsning eller visesange. Det blev som regel holdt i forsamlingshusene, hvor han med glæde mødte ungdommen, som havde en mere åbent sin. Disse aftner startede i Fodby forsamlingshus hvor der var nogle stykker, der blev opfordret til at give opvisning. Det blev til mange underholdningsaftner vidt omkring i forsamlingshusene. Dette var naturligvis før man fik radio og fjernsyn.

I 1937 kom han i sognerådet og blev kasserer i årene 1937 til 43. Deltog aktivt i foreningslivet, både i sognet og i Næstved. Var fjerkrædommer ved dyrskuerne Han begyndte også at skrive dilettantskuespil den første var Den store gevinst. Det var i de første krigsår 1940 til 42-43, udgivet på Vejlagers forlag I disse år blev mange af Bang Petersens stykker spillet rund om i landet.

I 1952 udkom hans første roman som hed Slægt skal følge, og så udkom der haver år en bog indtil 1959.

Bøger :

1952 Slægt skal følge

1953 I fædrenes fodspor

1954 Susanne

1955 Den store tillid

1956 Strandholm

1957 Kærligheden sejrer

1958 Alt har sin pris

1959 Dagen er ny.

Hans bøger var skildringer fra Fodby og omegn, fra dagligdagen og dens problemer. Som Bang Petersen sagde “I hver fald kernen i den er her fra, selvfølgelig omdigtet til ukendelighed”

Bang Petersen dør 1970 13-6, på en vandring med sin kone i haven for at set blomsterne.


Brandtaksation og Skiftepapier  Fodby 
 

Lavet af John Larsen efter akavalier omline
og sat samme af conny

Søndervej fodby

Søholt Søndervej 28, matrikel 21, gammel matrikel nummer 2 .

Ole Poulsen, hvis far hed Poul Sørensen, født 20 november 1740. Han var gift med Marie Pedersdatter, født ca. år 1749. Han er den første jeg kan finde den havde jorden. Marie Pederdatter dør i 1779, 30 år gammel. Jeg ved ikke om de får børn. Hvorefter han gifter sig med Karen Jensdatter født ca. 1760, hun bliver gift 20 år gammel med Ole Paulsen, den 21 søndag efter trinitatis 1780.

Så i 1787 er husstanden således:

Ole Poulsen gårdmand
Karen Jensdatter hans kone
Marie Olsdatter barn af mandens 2 ægteskab
Kirsten Olsdatter barn af mandens 2 ægteskab
Jens Nielsen tjenestefolk
Hans Madsen tjenestefolk
Marie Pedersdatter tjenestefolk

Foruden de overnævnte børn havde de en søn Jens Olsen, og en datter Margrethe Olsdatter.

I 1798 bliver gården købt til Arvefæste under Fodbygård.

Husstanden i 1801 er:

Ole Paulsen bonde
Karen Jensdatter hans kone
Kirsten Olsdatter datter
Bodil Olsdatter datter
Jens Olsen søn
Anne Margrethe Olsdatter datter
Hans Jacobsen Tjenestefolk

Marie Olsdatter er blevet gift med Anders Pedersen fra Menstrup som er gårdmand.

Kirsten Olsdatter bliver gift med Husmand og væver Lars Pedersen fra Fodby.

Margrethe Olsdatter bliver gift med gårdmand Peder Pedersen i Bistrup, de boede i Skræderens hun matrikel 21-22.

Jens Olsen bliver gift med Ane Ditlevsdatter han er Husmand og hjulmand i Kvislemark.

Ole Paulsen dør et sted mellem 1801 og 1816, sandsynligvis i 1810, men det er vært læseligt. Hustruen Karen Jensdatter bliver gift med Rasmus Poulsen han havde Tværhavegård men var på aftægt, med sin kone der hos hans søn, da konen dør gifter han sig med Karen. Rasmus er 62 år og Karen 50 år. Det bor på Søholt der er overtaget af Christen Christensen den er født i Vejlø ca. 1770 , hans fader var Ole Christensen. Han var gift med en af døtrene fra Søholt, Bodil Olsdatter født 6 december 1788. De bliver gift 1 august 1809 Fodby. Det er her Karen og Rasmus bor på aftægt. For øvrigt er stedet forsikret for 1750 rigsdaler i 1820.

Rasmus Paulsen dør 6 november 1831, og i skifteprotokollen står der følgende:

Anmeldelse.

År 1831 den 8 November blev meldt at aftægtsmand Rasmus Poulsen af Fodby. Dagen forud var død. Arvingerne blev opgivet at være en datter Mette gift med gårdmand Christen Nielsen af Fodby som deler boet med Enken Karen Jensdatter.

Så husstanden i 1834 er:

Christen Christensen gårdmand
Bodil Olsdatter hans kone
Ole Christensen deres søn døbt 5 august 1811
Maren Kirstine Christensdatter deres datter født 10 maj 1815
Ane Marie Christensdatter deres datter født 13 november 1822
Hans Christensen deres søn født 26 januar 1827.
Karen Jensdatter aftægtskone (Bodil Olsdatters moder)
Peder Andersen tjenestedreng

Christen Christensen dør 10 juli 1839 så husstanden i 1840 er:

Bodil Olsdatter Arvefæsterinde
Ole Christensen søn
Hans Christensen søn maren Kirstine Christieansdatter datter
Maren Kirstine Christensdatter datter
Ane Marie Christensdatter datter
Peder Andersen Tjenestekarl
Karen Jensdatter hendes moder aftægtskone.

Husstanden i 1845 er:

Bodil Olsdatter enke gårdbesider
Ole Christensen søn
Maren Kirstine Christensdatter datter
Ane Marie Christensdatter datter
Hans Christensen søn
Karen jensdatter enke moder til Bodil Olsdatter, aftægt.

Karen jensdatter dør 89 år gammel i 1846 den 18 januar, og i

skiftepapirerne står der,

Anmeldelse!

År 1846 den 19 januar blev der anmeldt at aftægtskone Karen jensdatter af Fodby Enke efter den afdøde gårdmand Rasmus Paulsen, i går er ved døde er afgået, i en alder af 89 år efterladende sig følgende i ægteskaber

Afdødes børn nemlig

1. En søn Jens Olsen gårdejer i Kvislemark

2. En datter Marie Olsdatter i Menstrup enke

3. En datter Kirsten Olsdatter gift med husmand Lars Pedersen i Fodby

4. en datter Margrethe Olsdatter gift med gårdmand (Husmand) Peder Pedersen.

5. En datter Bodil Olsdatter enke

Denne anmeldelse blev meddelt attest, i arvingernes ønsker selv at dele boet, befaling angives blives at afgøre.

Husstanden i 1850 er således:
Bodil Olsdatter gårdmandsenke
Ole Christensen søn
Hans Christensen søn
Ane Marie Christensen datter
Ole Jacobsen tjenestekarl

Maren Kirstine Chrisensdatter er blevet gift med enkemand skovfoged Peder Nielsen Hoop i Bøssevænget den 9 december 1846.

Husstanden i 1855 er:
Bodil Olsdatter gårdmandsenke
Ole Christensen søn
Hans Christiansen søn
Ane Marie Christiansen datter
Christen Pedersen tjenestefolk
???? Pedersen tjenestefolk
Maren Kirstine Johansen Tjenestefolk

Husstanden i 1860n er:
Bodil Olsdatter gårdmandsenke
Hans Christensen søn gårdbestyrer
Ane Marie Christensen datter
Kirsten Petersen plejebarn i datters sted, hun er Maren Christendatter og Peder Nielsen Hopp datter.
Ole Jacobsen tjenestefolk
Anders Andersen tjenestefolk

Ole Christensen er forsvundet fra husstanden ved ikke hvor. I 1863 har sønnen Hans Christensen overtaget gården

Bodil Olsdatter dør den 10 juni af alderdom, og i skifte anmeldelsen står der, År 1867 den 11 juni blev anmeldt at aftægtsenke efter afdøde gårdmand Christen Christensen i Fodby i går er død 78 år gammel efterladende sig 4 børn alle myndige.

I 1870 er husstanden er:
Hans Christensen gårdejer
Ane Marie Christensen hans søster
Kirsten Petersen slægtning
Ane Cathrine Petersen Pige
Niels Mortensen karl
Lars Jørgensen karl
Nicolai Pedersen dreng.

I 1873 bliver Kirsten Petersen gift med Jens Hansen fra Glænø den 20 juni. Han dør dog allerede den 21 juni 1874. Den 13 september 1877 får hun et barn med Christian Eriksen, han blive døbt Jens Christian Eriksen.

Hans Christensen bygger i 1876 nyt stuehus, og der er en brandtaksation der lyder som følgende, (lavet af John Larsen):

Brandtaksation Hans Christensen Fodby

En foreløbig forretning.

Undertegnede sognevurderingsmænd har i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Forsikring nr. 25, matrikel nr. 21, gårdejer Hans Christensen Fodby mark.

A.

Stuehus i øst og vest var forhen assurer for 1540 Rdl. Er nu nedrevet og på samme sted opført et nyt grundmuret stuehus, af 1 ½ sten overalt med hulmur, 14 fag 34 1/24 langt, 14 alen dyb, 4 ½ alen høj, overalt med

indvendig opført af rå sten i skillerummene, og med plankekarme udvendig og indvendig fornødne vinduer, og forskalling. Taget af strå blottet af det øverste loft og gulv af brædder alt er indrettet til beboelse og vurderes således:

14 fag ad 300 kr. pr fag 4200 kr.

Undermuren 400 kr.

i alt 4600 kr.

B.

1 sidebygning syd og nord 2 alen 18/24 fra A i nordøst, indrettet til vognport og kostald uforandret 840 kr.

C.

Tværbygningen øst og vest sammenbygget med B og D indrettet til kostald, lo, lade uforandret 900 kr.

D.

Sidebygningen syd og nord 4 10/24 alen fra A i nordvest, indrettet til lo, lade, alt med stråtag, uforandret 640 kr.

Brøndværk uforandret 40 kr.

Hele forsikringen         7020 kr.

Heraf falder på grundmuren 1000 kr.

Nærmeste nabo er flere 100 alen afstand, denne forretning har vi fortaget således at vi som retskafne mænd tør bekræfte med vor ed.

Fodby den 12 juli 1876

Peter Nilsen Knud Lund

Formand Vurderingsmand

Modtaget for forretningen 2 kr. 80 øre

Beskrivelse                         1 kr.

Til branddirektøren            1 kr. 40 øre

I alt                                      5 kr. 20 øre
                                Peder Nielsen

Husstanden er således i 1880:
Hans Christensen Gårdejer
Ane Marie Christensen hans søster husbestyrinde
Kirsten Petersen slægtning
Jens Christian Eriksen hendes barn
Karen Sofie Pedersen søster til Kirsten Tjenestepige
Juliane Karoline Andersen tjenestepige
Niels Mortensen tjenestekarl
Lars jensen tjenestedreng
Bolette Marie Nielsen Slægtning
Niels Henrik Nielsen slægtning

(Ved ikke hvordan Bolette og Niels er i familie med Hans.)

Kirsten bliver gift med Christen Eriksen i 1881 den 3 maj og får to børn mere, Lars Peder Oluf Eriksen født 21 juni 1882, og Bodil maren Kirstine Eriksen født 1888 16 april.

Maren Christensdatter og Peder Nielsen Hopp er døde, hun i 1884 og han i 1882, så Kirstens søstre bor på Søholt.

Husstanden i 1890 er således:
Hans Christensen Gårdejer
Anna Marie Christensen hans søster husholder
Christian Eriksen gårdforpagter
Kirsten Pedersen hans kone medhjælp
Jens Christian Eriksen deres søn
Lars Peder Oluf Eriksen deres søn
Bodil Maren Kirstine Eriksen deres datter
Ellen Marie Petersen barn Kirstens søster
Karen Sofie Petersen Kirstens søster Tjenestepige
Karl Henrik ???? Tjenestekarl

I 1891 den 22 juli får de Hans Frederik Eriksen, og et halvt år efter den 24 april 1892 dør Kirsten Pedersen. I 1899 dør Hans Christensen den 11 februar. I skifte protokollen står der følgende:

År 1899 den 11 december fremlagdes til protokollen en så lydende anmeldelse.

 

Anmeldelse.

Undertegnede eksekutor testamenti i gårdejer af Fodby hans Christensens dødsbo anmelder herved, af hans Christensen af Fodby er afgået ved døden den 11 februar d.a., at skifte er påbegyndt den 22 februar og sluttet dags dato.

Arvingerne i boet er:

1. Universalarving gårdejer Christian Carl Eriksen af Fodby og Legaterne:

2. Arveladerens søster ugifte Ane Marie Christensen af Fodby Arveladerens afdøde søster Maren Kirstine Christensen, Maren Kirstines børn med afdøde skovfoged Peter Nielsen af Fodby.

4. Husmand Niels Christian Hopp af Fodby.

Sidstnævntes børn

5. Ellen Marie Petersen Hopp af Fodby.

6. Hans Daniel Petersen Hopp af Fodby.

7. Christian Petersen Hopp af Fodby.

8. Peter Martin Petersen Hopp af Fodby.

Der alle er til stede og ved skifterettens begynde4lse alle vare myndige med undtagelse af nr. 7 Christian Petersen Hopp der er født 13 marts 1881, og 8. Peter Martin Petersen Hopp der er født den 28 juli 1884. Af boet, der er behandlet som gældsvedgåelses bo, og i hvilken arv og gæld er vedgået i første skiftesamling 23 februar d.a., vil ikke være at erlægge skifteafgift, da betingelserne for privat skifte vare til stede ved arvefaldet, såfremt arveladeren ikke i sit testamente havde anordnet skiftebehandlingen ved eksekutor testamenti.

Næstved den 9 december 1899 Chr. Larsen

Sagfører

Til Øster Flakkebjerg herred Skifteret

Underskrift ikke tydet.

År 1899 den 11 december fremlagdes til protokollen en sålydende

arveanmeldelse.

Arveanmeldelse.

Underskrevne sagfører Chr. Larsen i Næstved, der som eksekutor testamenti behandler boet efter den under 11 februar d.a. afdøde ungkarl hans Christensen af Fodby, anmeldees herved , at bemeldte bo dags dato er sluttet med en arvebeholdning af 28849 kr. 43 øre der tilfalder følgende personer.

Gårdejer Christian Carl Eriksen af Fodby 19099 kr. 43 øre

Afdødes Søster, ugifte Ane Marie Christensen af Fodby 3250 kr.

Nemlig en årlig livrente der udredes af forud nævnte

Gårdejer Christian Carl Eriksen.

Ugifte Karen Sofie Petersen af Fodby 3500 kr.

Husmand Niels Christian Petersen Hopp af Fodby 1000 kr.

Karen Sofie Petersen og husmand Niels Christian Petersen

Hopp er børn af arveladerens den 13 marts afdødes søster

Maren Kirstine Christensen og ægtefælle skovfoged

Peter Nielsen af Fodby, der afgik ved døden den

19 februar 1882.

Forud nævnte husmand af Fodby Niels Christian Petersen

Hopps børn:

Ellen Marie Petersen Hopp af Fodby 500 kr.

Hans Daniel Petersen Hopp af Fodby 500 kr.

Christian Petersen Hopp af Fodby 500 kr.

Peter martin Petersen Hopp af Fodby 500 kr.

28849 kr. 96 øre

Af boets arvebeholdning vil være udrede følgende arveafgift 7% af 19099 kr. 43 øre 1336 kr. 96 øre

4 % af 9750 390 kr.

Som herved er anmeldt til udbetaling

Næstved den 9 december 1899

Chr. Larsen

Sagfører

11 december 1899 til øster Flakkebjerg herred Skifteret samme dag indbetales arveafgiften til skifteretten med 1726 kr. 43 øre.

Underskriften ikke tydet.

Så husstanden i 1901 er således:
Christian Carl Eriksen gårdejer.
Jens Christian Eriksen barn
Hans Frederik Eriksen barn
Ane Marie Christensen Lever af formue
Karen Sofie Pedersen slægtning husholder
Karoline Amalie Cramer Partikulær lever af formue.
Carl Axel Emil Børm tjenestekarl
Rasmus Carl Rasmussen tjenestekarl
Christian Svendsen logerende uldhandler.

Bodil og Lars Peder er forsvundet hjemme fra. Ellen Petersen er også flyttet.

Christian Eriksen Søholt.

Christian Eriksen er født i Lille Næstved den 7 juli 1847. Hans forældre var Erik Larsen og Mette Sophie Eriksdatter. I 1863 kom han til Langebjerggård som dreng på gården. Siden hen steg han i graderne og blev karl der og siden bestyrer af gården.

Han bliver gift med Kirsten Petersen som dør i 1892, senere hen, så bliver han gift med Ellen Marie Pedersen Hoppe, hun er født i Fodby den 26 September 1876, af forældrene Christian Pedersen Hoppe og Ane Lisbeth Andersen. Hun er Kirstens broders datter.

Han overtager i 1899. Ejendommen bliver dog først købt i 1913. Søholt blev i 1798 købt til arvefæste under Fodbygård, dens ejere har blandt andet været Christian Christensen, som efterfulgtes af sin søn Hans Christensen i 1863. Da han døde i 1899, var han stadig ungkarl og havde lavet testamente og universalarvingen var Christian Eriksen som nogle år havde været bestyre på gården.

Gården ligger syd for Fodby ca. 2 km derfra, mod Bistrup. Christian Eriksen havde 17 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr ag rød dansk malkerace. Desuden havde han 6 heste og 1 plag og han solgte ca. 35 fedesvin om året.

Han var ikke deltager af det offentlige liv, med lagde kræfterne i hjemmet og sin bedrift. Desuden var han en flittig læser af aviser og bøger og fulgte gerne men i alle spørgsmål her i livet. Han blev over 90 år gammel, og havde et lyst sind, som har hjulpet han gennem livets modgang.

Husstanden i 1906 er således:
Christian Eriksen gårdejer
Ane Marie Christensen aftægt
Niels Mortensen lever af formue pensionær
Jens Christian Eriksen barn
Hans Frederik Eriksen barn
Karen Sofie Petersen husbestyrerinde
Emmy Sofie Olsen tyende
Valdemar Christian Petersen (Fra Møllevænget 21) tyende
Poul Frederik Jacobsen tyende.

Ane Marie Christensen dør 1 juli 1907 og i skiftepapirerne står der:

År 1907 den 5 juli eftermiddag kl. 2 var Østre Flakkebjerg Herreds skifteret sat på herredskontoret i Førslev og administreret af den ord. Skifteforvalter i overværelse af vidnerne Fabricius og Weber, og blev da foretaget.

Boet efter ugift Ane Marie Christensen af Fodby død den 1 juli 1907. Der fremlagdes et af afdøde den 30 april 1889 for Notarius Publicus oprettet testamente, forsynet med en den 9 december 1899 for private oprettet testamente, vidner underskreven håndtegning af *** samt med en erklæring af 2. Ds. Fra sagfører Chr. Larsen, Næstved, om at han ikke ønsker i henhold til testamentet at behandle afdødes bo som executor testamenti.

Endvidere fremlagdes et andragende af den 3. Ds. Fra afdødes tvende arvinger et testamente navnlig:

1. Ungkarl Jens Chr. Eriksen, Fodby, født 13/9 - 1876

2. Hans Frederik Eriksen, født 22/7-1891

Hvori disse i forening med faderen, gårdejer Chr. Carl Eriksen af Fodby, som værge for den umyndige arving anmoder om at måtte overtage afdødes bo til privat skifte og deling uden skifterettens mellemkomst.

Da skifteretten imidlertid på grund af skiftelovens §5 9 ikke så sig i stand til at imødekomme andragendet bestemte han, at boet efter ugifte Ane Marie Christensen af Fodby, da den indsatte testemente executor, sagfører Chr. Larsen, Næstved, ikke ønsker at behandle boet, under henvisning til den ene af de indsatte arvingers umyndighed vil være at tage under den offentlige skifterets behandling.

Bort udsat

Skifteretten *** som vidner

Schiødts Fabricius Weber

År 1907 den 16. Juli eftermiddag var Østre Flakkebjerg Herred Skifteret sat på herredskontoret i Førslev og administreret af den ord. Skifte- forvalter og vidner, og blev da på ny foretaget.

Boet efter ugift Ane Marie Christensen af Fodby, boets vedkommende nemlig:

1. Gårdejer Chr. Carl Eriksen, Fodby som værge for den umyndige Hans Frederik Eriksen og

2. Ungkarl Jens Chr. Eriksen, Fodby var begge mødte.

På forhold af det i boet fremlagte andragende fra kompraenterne i forbindelse med den umyndige arving af 3. ds. Godkendte komparenterne det fortabix operte og godkendte ligeledes ægtheden og rigtigheden af det fontabix den 30. April 1889 for notarius publicus oprettede testamente.

Komparenterne blev derefter gjorte bekendte med det i boet om testamente samt med den, den 10. ds. Foretagne registrering i boet, mod hvilken de erklærede intet havde at erindre. På anledning op** kp. ** *** e**. at renterne af den forefundne blev alene betalt indtil 11. Juni d. a. og at en afdøde tingløst *** tilkommende sivrente *** kp. Ligeledes var betalt til 11. f. m.

På tilspørgsel erklærede de videre, at de vedgik arv og gæld i boet, med hvilken erklæring skifteforvalteren på den umyndiges vegne efter det om boets status oplyste intet fandt at erindre.

Med skifterettens billigelse fandt man at kunne undlade at udstedelsen af *** kreditor problema i boet, der formentlig er aldeles opgjort kp. Blev Carl Eriksen oplyser i denne forbindelse, at han ifølge en den afdøde truffen aftale er pligtig at bekoste hendes begravelse og udgifterne herved bliver derfor boet uvedkommende.

Boets løsøre enedes man med skifteforvalterens billigelse om at lade arvingerne overtage en vaturn for en på samme satte vurderings sum

På tilspørgsel erklærede kp. Gdr. Carl Eriksen, at hen er villig til uden opsigelse at betale sin gæld efter den af ham til afdøde udstedte panteobligation stor 4000 kr. med påløbne renter pr 11. f. m. senest den 1. nov. d. a.

Da så vidt var pannet, fremsatte de mødte begæring om at erklære boet udlevet til videre behandling i henhold til beslutningerne i skiftelovens kap. Vlll, og da skifteforvalteren efter boets beskaffenhed, arvingernes personlige forhold og de øvrige forekommende omstændigheder fandt, at den umyndige arvings interesse ikke herved udsattes for fare, blev boet udleveret til komparenterne efter at disse var blevne gjorte bekendte med de dem efter skiftelovens § 75 og 78 påhvilende pligter.

For modtagelsen af den boet tilhørende panteobligation, som blev udleveret komparenterne der enedes om at skifteforvalteren i sin tid *** *** summen for kp. erne og ved deres udestående blev deres skrifter herved meddelte skifteforvalteren den *** fornødne bemyndigelse, meddelte kp. Erne skifteforvalteren *** kvittering det tilførte oplæst og godkendt.

Boet udsat

Skifteforvalteren hævet som vidner

Schmidt Fabricius Weber

Christian Eriksen Jens Eriksen

 

I 1908 bliver Christian Eriksen gift med Ellen Marie Petersen, de får et vielsesbrev den 25 april 1908 og bliver gift i Mern sogn 3 maj 1908. Ellen er født 26 september 1876, forældrene er Niels Christian Petersen Hopp og Ane Lisbeth Petersen Hopp, født Andersen. Hans 2 drenge Jens og Hans er flyttet hjemme fra. Kirsten Sofie Petersen er flyttet til Martin Petersen Hopp og er husbestyrinde.

Husstanden er i 1911:
Christian Eriksen gårdejer
Marie Eriksen hustru
Oline Rasmussen tjenestepige
Thora Christiansen tjenestepige
Poul Jakobsen karl
Frank Christensen karl
Christian Petersen karl

Frederik Eriksen er tilsyneladende flyttet hjem igen efter at have fået en uddannelse i musik og lærergerningen.

Således er husstanden i 1916:
Christian Eriksen gårdmand
Marie Eriksen hustru
Frederik Eriksen Musiker og lærer
Marie Margrethe Jørgensen pige
Martha Marie Nielsen pige
Lars Axel Hansen karl
Hans Møller Rasmussen karl
Jens Peter Petersen dreng.

1917 den 10 januar dør Kirsten Sofie Petersen hos Martin Petersen Hopp. I skiftepapirene står der, den 11 januar 1917 anmendte husmand Niels Christian Petersen Hopp at hans søster Karen Sofie Petersen Hopp der var ugift og 65 år gl. og opholdt sig hos husmand Martin Petersen Hopp af Fodby på aftægt er afgået ved døden, afdøde har ordnet testamente over sine ejendele.

År 1917 den 30 januar fremlagedes til produkolden af 24 ds. Fra overretssagfører Ch. Jensen Næstved hvormed til forevisning fulgte kgl. Beviling af 23 ds. For han til som exkurator af testamentet at behandle boet efter Karen Sofie Petersen Hopp af Fodby afgået ved døden 10 ds. Til fremlæggelse genpart af bevillingen.

Originalen tilhørende Ch. Jensen.

Husstanden i 1921 er således:
Christian Eriksen gårdejer
Marie Eriksen hans kone
Frederik Eriksen Barn musiker
Th…. Petersen Hopp tyende
Hans Kristensen tyende
Peter Larsen tyende
Aage Petersen Hopp tyende

Husstanden i 1925 er:
Carl Christian Eriksen gårdejer
Ellen Marie Eriksen hustru
Hans Frederik Eriksen barn Musiker
Jens Sigvald Andersen Fodermester
Jens Peter Petersen Hopp karl
Aage Christian Petersen Hopp karl
Svend Holger Petersen Hopp karl
Ane Margrethe Petersen Hopp pige

Husstanden i 1930.
Carl Christian Eriksen gårdejer
Ellen Marie Eriksen
Ane Margrethe Petersen Hopp husassistent
Svend Holger Petersen Hopp forkarl
Erik Holger Petersen Hopp medhjælp
Gudrun Petersen Hopp barn
Paul Anker Christensen karl
Thoval Oskar Haugaard Hansen Karl.

Hans Frederik er omsider flyttet, han bliver gift med Thora Karen Marie Pedersen den 17 december 1926. Hendes forældre er husmand Rasmus Pedersen og Ane Marie Jørgensen. Hun er født 14 juli 1895.