Marie og Hans Larsen

Hans Larsen og Marie Larsen.
Farmor og farfar.

Hans Larsen er født i Saltøby den 29 december 1874, og døbt i Vallensved kirke, forældrene, Lars Larsen og Bodil Marie Hansdatter, flyttede til Fodby i 1875.

Marie Larsen er født i Stenbæksholm som den ældste af en børneflok på 10 og døbt i fodby kirke den 17 decmber 1887 forældrene var Hans Peter Hansen og Karen Marie Hansen.

Hans og Marie var værter i Fodby forsamlingshus i mere end 38 år,foruden forsamlingshuset passede Hans Larsen også Bregnebjerg telefoncentral, som var inrettet i forsamlingshuset.

Desuden var han ringer og graver ved kirken, samt udførte en del dreningsarbejder, og kalkede i årevis mange gårde til pinse. Han udførte alt med omhu og stor flid. Når Hans Larsen var optaget andre steder, var det Marie Larsen der sørgede for hjemmet og teleforcentralen.

Marie Larsen har aldrig boet uden for fodby sogn, og var altid meget flittig, da hun blev gift var hun tjenstepige hos Knud Lund.

Hans og Marie fik 11 børn hvor af 1 døde formemtlig af menegitis. De blev æresmedlemer da Fodby forsamlingshus havde 50 års jubilæum i 1955.

En af de ting som farfar og farmor var med til var i 1923 og frem til slutningen af 20-erne maskerade i Fodby forsamlingshus, dette blev afholdt i samarbejde med husmandsforenimngen og socialdemokratisk forening.

Den første Maskerade blev holdt Mandag den 12 febuar 1923 og det var for begge foreningers medlemer. Alle skulle bærer masker, og masken skulle falde kl. 21.

Man uddelte 4 præmier, til de 2 smukkeste damer og til de 2 komiske herre. det var de 2 formænd der i fælleskab skulle købe præmierne som skulle henholdsvis koste 6 kr. for førsteplads og 4 kr. for anden plads, og man havde fællesspisning med medbradt madkurv.
 
Dette har sikkert været afløseren for de årlige tilbagevendende fastelavnsridt i Bistrup. Den sidste maskarade blev holdt i 1927.

I febuar 1946 holdt husmandsforeningen den første dilettant opførelse.Den blev holdt 24 marts 1946 med generalprøve samme dag kl. 3 eftermiddag og kl. 18 aften skulle man opfører forstillingen.
 
Billetprisen var gældende for hele aftenen og for ældre kostede det 2 kr. og for unge 2.50 kr. Musikken var frk. Sauls orkester og man måtte leje et klaver til musikken.

Jeg ved at mine Fastre Thore og Ingeborg har været med til at spille dittetant, og havde meget fornøjelse af dette.

Den næste dilettant jeg kunne finde blev holdt 13 febuar 1949 kl. 18.45 i forsamlingshuset og denne gang søgte man om at udskænke spiritus. Musikken var Poul Hemmingsens orkester. Billeter 5 kr. for gifte, 3 kr. for unge.

18 febuar 1950 kl. 19 var der så dilettant opført af Vallensved husmandsforening. Billeter 5 kr. for gifte 3 kr. for unge.

7 febuar 1953 kl. 19.45 prøvede man så selv igen at holde dilettant. billetter for gifte 5 kr. 3 kr. for unge. Bal med Poul Hemmingsens orkester.

19 marts 1955 blev der spillet dilettant af Herlufsholms husmandsforening. Billeter 7 kr. for gifte 3 for unge.
19 maj 1956 er det igen Herlufsholms husmandsforening der spiller. Billeter 3 kr. for gifte 2 kr. for en enkelt. musikken ukendt.

Den sidste dilettant jeg har fundte er 15 febuar 1964 spillet af Toksværd Husmandsforening. Billeter 6 kr. parret, 4 kr. for unge, Brudelykke orkester spiller til dans.

Husmandsforeningen holdt også  ind baller hvor hver især skulle medbringe en pakke, pakkerne blev så solgt, dette var en måde for husmandsforeningen at skaffe penge på. Man også indtægterne fra entreen når udgiften var trukket fra. 

Husmandsforeningen holdt også andespil, hvor gevinsterne enten var købt eller fået, det kunne være levende høns og deslige.

Der var også gymnastik i forsamlingshuset, gymnastikforeningen er stiftet i 1905 kort efter forsamlingshuset er bygget.

De fleste af farfars og farmor børn har gået til gymnastik i forsamlingshuset. Mine fastre har også passet telefoncentralen, ikke men lige stor begejstring altid ved jeg. Børnene måtte også hjælpe til i huset når der var arentmenter i huset.


En anden ting der var i forsamlingshuset var foredrag, hvor der som regel mødte mange op. Dette krævede også en del arbejde.

Jeg ved at mine fastre synten at min far altid slap for let , når der skulle laves noget i huset, de var jo så mange piger.


Farmors søskende

Maren Kirstine Marie Hansen (farmor) 1887
Carl Marius Hansen 1890
Olga Margrethe Hansine Hansen 1892
Olga Margrethe Jensine Hansen 1894
Vilhemine Jensine Hansen 1896
Ernst Robert Hansen 1898
Mary Margrethe Hansen 1900
Svend Ove Hansen 1903
Vagner Osvald Hansen 1906
Arnold Evald Hansen 1908

Kikrebøger og min familie