Lærer høgsvig og iversen samlet i den ny skole med alle elever