Den sidste høst på Fjordbakken

Fjordbakken 50 år.

 

Her i 2015 er Fjordbakken blevet 50 år, udstykningen begynde i 1965. Udstykningen er en del af Egesgave, Karrebækvej 500.  Det er slægten Boesgaard der har siddet på Egesgave i mange år, indtil gården blev solgt, da der blev foretaget arvedeling af gården, Johan Hansen Pedersen søn på gården, beholder 13 tdr. land syd for vejen. Her bygger han Bækkehøj, Fjordbakken 2. I 1961 dør han og hans søn Helge Boesgaard overtager Bækkeshøj i 1962. Helge Boesgård Pedersen var gift med Elva Larsen.  Han bliver boende på Fjordbakken 2, men sælger jorden til ejendomshandler H. Chr. Jensen Næstved, der foretager udstykning og byggemodning i samarbejde med I/S Fjorden, der senere kom til at hedde Grundejerforeningen Fjordbakken.

Der ligger dog nogle huse på Karrebækvej der er solgt fra før udstykningen og er altså bygget før Fjordbakken, i alt 8 stk. Men hensyn til Fjordvænget og Fjordtoften er disse udstykket af 2 gangen, fra Nordgård i Skraverup af Axel og Peter Madsen før Fjordbakken, altså er de lidt ældre.

Der skete meget i årene 1960 til 1970 i Fodby sogn, Fjordvænget, Fjordtoften og Fjordbakken blev udstykket, Svend Hansen daværende bogmester i Næstved var ikke glad for udstykningen, han prøvede at stoppe den, han var bange for forurening af fjorden. Men på samme tid var det ret almindelig, at man sejlede pramme, ud i fjorden og dumpede dem, så det var vel skattekroner det handlede om. Hvis han kunne få det udsat, udstykningen, til efter kommunesammenlægningen kom der jo flere penge i hans kasse.

Margretheskolen blev også bygget i dette tidsrum og blev indviet i 1962, samt man skulle forhandle og sammenlægningen af komunerne.

Helge Boesgaard på marken