Fotoalbum

Den bundne opsparing

Biens rende

Gravhøjen op til kærlighedsbøen

Kærlighedsbøgen

kærlighedsbøgen

Gravhøj i saltø skov

gravhøj

Grusgrav

Løvskov

Danseegen

Strandvejen

Kort over saltø skov med vejnavne

Saltø skov nyudsprunget foto taget af Susanne Møller

Foto taget af Susanne Møller

Foto taget af Susanne Møller

biens-rende

biens-rende

vinterklædt

vinterklædt

skovfoged boglig

skovfoged bolig

Se fra oven

Set fra oven

Fra gårdspladsen

Bjælkerne malet af maleren Thormelt Niss

Haveanlæget

Den søndre længe

Fruerstuehus

Set fra nordøst

Hallen

Kælderen

Forpagterparet foran Saltø

Malkepersonel

Saltø set på afstand

Forpagterbolien

Foto fra Saltø Gods og skov al hvd saltø ejer